Wat vind jij ervan?

Dairy Vet Shops introduceert initiatief voor vermindering antibioticagebruik

1Aldeboarn, oktober 2011 – Dit najaar start Dairy Vet Shops, een Nederlands-Belgisch bedrijf, met het online aanbieden van premium producten en diensten voor de melkveehouder. De doelstelling van Dairy Vet Shops is het verbeteren van de bedrijfsvoering op melkveebedrijven. De focus ligt hierbij op het voorkómen van gezondheidsproblemen bij melkkoeien. Een suboptimale bedrijfsvoering leidt tot gezondheidsproblemen bij dieren, waarbij niet elk ziek dier duidelijke symptomen laat zien, maar wél productieverlies lijdt en dus geld kost. Denk hierbij aan mineralentekorten, een verhoogd celgetal en energietekorten. De gedachte is dan ook om meer preventief (voorkómen van ziekte) te werken, minder curatief (genezen van ziekte). Uit deze verschuiving van curatief naar preventief volgt de verwachting dat het antibioticagebruik verder beperkt wordt: een positieve ontwikkeling!
Goed voorbeeld hiervan is de introductie van Dr Kenndoff’s Melkverband; Gewonde- of beschadigde spenen zorgen bij lacterende koeien voor veel ongerief en lastig melken. Bovendien leidt dit in veel gevallen tot uierontsteking. Tot op heden is aan beschadigde spenen niet veel te doen en zorgt het regelmatige melken voor een langdurig herstelproces met veel pijn voor de koe en ongemak voor de melker. Met het Melkverband van Dr Kenndoff behoort dit tot het verleden. Door het afdekken van de wond met een soort ‘second skin’ pleister ervaart de koe weinig pijn meer en krijgt de wond gelegenheid goed te herstellen zonder ontstekingsreactie. De pleister kan met melken en dippen blijven zitten waardoor het herstellende wondoppervlak niet wordt aangetast.

Dairy Vet Shops brengt moderne oplossingen voor vee en stal. Het bedrijf baseert zich op jarenlange ervaring in melkveemanagement in binnen- en buitenland. Het productengamma, met o.a. producten op het gebied van klauwgezondheid, uiergezondheid, vruchtbaarheid, voeding en stalhygiëne, is uitsluitend via Dairy Vet Shops te verkrijgen. Veehouders kunnen online informatie lezen en bestellingen doen. Er wordt op de website verzocht de eigen dierenarts te benoemen zodat deze direct betrokken is. Veehouder en dierenarts moeten zich hiervoor eenmalig registreren op de website.

Eén reactie

  • Herbert

    Hoi Robert, Ik doe geen zaken meer met vion dus ik ben niet iemand die z'n geld te laat heeft gebeurt, maar toch wil ik graag reageren. Hoorde van de week dat er niet voldoende werkkapitaal beschikbaar was..... Toch vind ik de verklaring van Vion gek, van beursgenoteerde bedrijven kan ik mij voorstellen (en is het ook bekend) dat ze een goede cash-positie willen hebben aan het eind van het kwartaal. Vion is toch niet beurs genoteerd, dus het waarom begrijp ik niet. Als ik een relatie had met Vion dan zou ik zeker eens een gesprek met mijn vertegenwoordiger aangaan over de latere betaling.
    Als ik zelf voor mijn eigen bedrijf een goede kwartaalafsluiting wil hebben, dan gaat mijn voerleverancier en biggenleverancier en bank ook niet met een latere betaling akkoord!

Of registreer je om te kunnen reageren.