Wat vind jij ervan?

Strenge controle op spuiten langs de sloot

0


De NVWA (voorheen AID) en de waterschappen controleren flink op het spuiten langs watergangen. Ik heb in mijn omgeving al gehoord van meerdere akkerbouwers die beboet zijn, en een flinke korting op hun toeslagrechten hebben ontvangen of lijken te ontvangen. De boete ligt vaak tussen de €500 en €2.000, de korting op de toeslagrechten is vaak nog veel groter.

De overtreding behelst meestal het te dicht langs de sloot spuiten. Zeker met onkruidmiddelen is dit goed zichtbaar. Een rukwind die een 'vlam' in de slootwal veroorzaakt kan al teveel zijn. Heeft u hier al mee te maken gehad? En wat heeft het u, in geval van overtreding, gekost? Of speelt u nog extra op safe, nu u weet dat er streng gecontroleerd wordt?

Wetterskip Frysland geeft op haar website een lijstje regels waarop gecontroleerd wordt:
  • Driftarme doppen en driftarme kantdop: gebruiken in de 14-meter zone langs alle watergangen.
  • Windsnelheid: niet spuiten bij meer dan 5 m/s op spuitboomhoogte.
  • Spuitboomhoogte: spuitboom maximaal 50 cm boven het gewas of de kale grond
  • Vulplek: bij het vullen van de veldspuit minimaal 2 meter afstand tot de watergang aanhouden.
  • Teeltvrije zones: breedte afhankelijk van het gewas, de spuittechniek, ontheffing en soort sloot (droog, geen teeltvrije zone).
  • Gewasbeschermingsmiddelen: alleen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en deze middelen toepassen volgens het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG)
  • Bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie): verplicht bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.


En wees gewaarschuwd: het wetterskip meldt dat ook buiten kantooruren gecontroleerd wordt.....

Of registreer je om te kunnen reageren.