Wat vind jij ervan?

Financiers varkenshouders campagne

1


LTO en NVV willen private partijen betrekken bij de financiering van PR-activiteiten voor de varkenshouderij. Tot nu toe worden de activiteiten van Varkens in Zicht en het weekend van het varken gefinancierd vanuit het Productschap Vee en Vlees. Als de productschappen worden opgeheven valt die financieringsbron weg. Ook als de productschappen blijven bestaan en een takenpakket krijgen toebedeeld volgens de plannen van het kabinet, zal er geen budget meer zijn voor promotie en PR. Dit omdat dit niet meer tot het takenpakket van het productschap behoort.

- Hoe belangrijk vinden jullie de campagnes voor de Varkenshouderij?
- Hebben jullie veel aan dergelijke campagnes?
- Hoe zou een campagne er volgens jullie uit moeten zien?
- Welke partijen zouden jullie graag betrokken willen zien bij een dergelijke campagne?
- Welke taken zou volgens jullie de productschappen moeten krijgen?

Eén reactie

  • rdronald

    Promotie blijft belangrijk zeker ook omdat er partijen zoals partij voor de dieren tegen de intensieve veehoduerij is en steeds maar negativiteit over de varkenshouderij uitstraalt naar de maatschappij moeten wij tegengas geven en het tegendeel bewijzen en transparant zijn over hoe we produceren en waarom. Met een goed imago en samenwerken kom je verder waardoor er de licence to produce ontstaat en concepten waardoor we onderscheidend zijn en we kostprijsverhogende kosten ook kunnen blijven betalen. Ik vraag me dan ook af of LTO en NVV ook wel voldoende hieraan doen om dit te bereiken want wat is er nou de laatse jaren veranderd? alleen maar kostprijsverhogende maatregelen en de opbrengst staat er neit tegenover. ROepen het moet anders en we moeten in de keten samen gaan werken, en boeren moeten samenwerken en allemaal een week niet leveren dit en dat ! er wordt veel geroepen maar er gebeurd teweinig ook daadwerkelijk in de praktijk dus hervormen en goede promotie blijven maken .

Of registreer je om te kunnen reageren.