Wat vind jij ervan?

Deugdelijk onderwerken dierlijke mest

1


Bij het toepassen van dierlijke mest in het voorjaar is het netjes onderwerken daarvan een belangrijk punt. Niet alleen om emissie, maar ook om sancties van overheidswege te voorkomen. Maar wat is nu deugdelijk onderwerken?


In een brief van 16 mei j.l. van Henk Bleker aan de voorzitter van de Tweede Kamer, naar aanleiding van een artikel in Boerderij, erkent Bleker dat hier discussie over mogelijk is. Tegelijk geeft hij aan dat "bij gebruik van geschikte apparatuur en een zorgvuldige werkwijze, niet voor sancties behoeft te worden gevreesd." De brief schrijft verder: "alleen bij evident slechte uitvoering is er een risico op een proces-verbaal en korting op toeslagrechten."
Via deze link is de hele brief te lezen: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/05/16/kamerbrief-over-afremmen-mestgebruik-door-onduidelijke-regelgeving.html


Wat vindt u als akkerbouwer/loonwerker van de voorschriften bij het onderwerken van de mest: helder of niet? En als u mest toepast in het voorjaar, hoe werkt u de mest dan in? Dit knelpunt geldt overigens in het bijzonder bij toepassingen na het zaaien/poten van gewassen.

Eén reactie

  • Luuk

    Bleker schrijft dat er bij gebruik van geschikte apparatuur en een zorgvuldige werkwijze, niet voor sancties behoeft te worden gevreesd. Zijn er akkerbouwers of loonwerkers die dit voorjaar controleurs van de NVWA op bezoek hebben gehad en wat zijn de ervaringen met deze controles?

Of registreer je om te kunnen reageren.