Wat vind jij ervan?

AGRiPROM
Bedrijf

Nieuwe enzymtechnologie verhoogt de melkproductie

0

AGRiPROM introduceert Feed’more’


Inkuilmiddelen met nieuwe enzym technologie verhoogt de melkproductie

Dankzij een nieuwe enzymtechnologie kan per dag tot 3 liter meer melk worden geproduceerd en kunnen de voerkosten worden verminderd door een hogere opbrengst uit ruwvoer. Dit is bewezen uit een grootschalig onderzoek in de VS met 1800 koeien wat 4 maal herhaald is. (zie ook onderstaande grafiek).

Het nieuwe inkuilmiddel voor maïs bevat namelijk een baanbrekende enzymcombinatie. De nieuwe combinatie scheidt de cellulose, die de energie bevat, van de lignine. Terzelfder tijd worden de vrijgezette suikers door de bacteriën in de kuil gebruikt om melkzuur en andere vluchtige zuren te produceren en voor een betere verteerbaarheid van het voer te zorgen. Deze toegenomen microbiële activiteit fixeert ook stikstofhoudende verbindingen in het zeer goed verteerbare microbiële eiwit dat een essentiële rol speelt in de melkproductie.

“Het was al vele jaren duidelijk dat enzymen een belangrijke rol konden spelen in de verbetering van de conservering van voedergewassen”, aldus Johan Staal, directeur van AGRiPROM. “ Met de verbetering van de techniek van de in-vitro pens is het nu mogelijk om niet enkel te bepalen welke enzymen moeten worden gebruikt, maar ook om de hoeveelheid van elk enzym voor elk type van voedergewas te berekenen.” Dankzij deze technologie is er nu een gewasspecifiek assortiment ontwikkeld van vier verschillende inkuilmiddelen, Feed’more’ genaamd, met het oog op het maximaliseren van de productie uit kuilen van gras, peulvruchten, maïs en granen.

De University of Edinburgh (UK), identificeerde de nieuwe enzymen die voor de inkuilmiddelen worden gebruikt. Door met behulp van analytische technieken verbeteringen van de voedingswaarde van de kuil aan te tonen, wordt aan de veehouders en hun voedingsdeskundigen de mogelijkheid geboden om de voedergewassen op de meest economische manier te benutten. Deze analyses hebben een statistisch significante toename aangetoond van de energie, het eiwitgehalte, de vluchtige vetzuren en de verteerbaarheid. Door middel van herhaalde voerproeven met kuilvoer, behandeld met de nieuwe enzymen, kon een bewezen toename van de melkproductie worden vastgesteld.

Het succes van een bepaald inkuilmiddel en de voordelen daarvan voor de veestapel kunnen alleen worden bewezen aan de hand van meetbare resultaten bij de dierlijke productie. In dit verband benadrukte de heer Staal: “Bij proeven die in de Verenigde Staten werden uitgevoerd bij een grote veestapel van ongeveer 1800 koeien, produceerden vaarzen maar liefst 3 liter meer melk wanneer de kuilen met Feed’more’ waren behandeld. Zodra de behandelde kuil werd vervangen door een onbehandelde kuil afkomstig van dezelfde bron, produceerden ze onmiddellijk 1-2 liter minder. Zie ook onderstaande grafiek.

Feed’more’ is een eigen product van Agriprom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: www.agriprom.nl, info@agriprom.nl of per telefoon (+31) 0529-455320

Of registreer je om te kunnen reageren.