Wat vind jij ervan?

gerrit coppens
Panellid

Nieuwe impuls voor zonne-energie

34


Op 23 april is er nieuwe wetgeving in werking getreden die het salderen van zonnepanelen op andermans dak mogelijk maakt. Dat betekend dat eigenaren van daken die zelf onvoldoende ruimte hebben om te salderen de energie aan een zonne-coöperatie kwijt kunnen en op die manier extra inkomen uit het dak kunnen genereren
Elektriciteitswet 1998
Artikel 95a
1.Het is verboden zonder vergunning elektriciteit te leveren aan afnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A.
2.Het verbod geldt niet ten aanzien van het leveren van elektriciteit:
a. indien de elektriciteit is opgewekt met een installatie die voor rekening en risico van de afnemer, alleen of, voor een evenredig deel, tezamen met andere afnemers, in werking wordt gehouden en de afnemer de geleverde elektriciteit verbruikt;
b. door een buiten Nederland gevestigde leverancier van elektriciteit aan ten hoogste 500 afnemers, bedoeld in het eerste lid, die wonen in gebieden aan de Nederlandse landsgrens;
c. indien de afnemer aan dezelfde rechtspersoon toebehoort als de producent die de elektriciteit heeft opgewekt dan wel een dochtermaatschappij daarvan in de zin van artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de afnemer de geleverde elektriciteit verbruikt, of
d. indien de elektriciteit anders dan bedrijfsmatig wordt geleverd overeenkomstig bij ministeriële regeling te stellen regels;
e. indien de elektriciteit wordt geleverd in het kader van een overeenkomst als bedoeld in artikel 95n.

Laatste reacties

 • kremer

  wat moeten we hiermee?

 • Wijnand Hogenkamp

  laten we het anders zeggen: ervanuitgaande dat bovenstaande klopt, zou je dan deelnemer/initiatiefnemer worden in zo'n zonne-cooperatie? klinkt mij in elk geval goed in de oren!!

 • JackS
  Panellid

  Wij willen dit jaar investeren in zonnepanelen, ongeveer 70000 kw.( eigen verbruik ) Stel dat we meer stroom op wekken kunnen we dan met deze nieuwe salderingsregeling ook met andere stroomgebruikers salderen en zo en hogere prijs bedingen als dat we terugleveren aan de energiemaatschappij??

 • gerrit coppens
  Panellid

  Kremer en Nieuwelijn
  Je kunt als je wilt zonnepanelen op je dak leggen. Dat was tot nu toe enkel interessant als je panelen minder stroom opleverde dan dat je zelf verbruikte. Je kon door jezelf opgewekte energie verrekenen met de energie die je bij de Essenten/Nuons etc inkocht. Produceerde je op jaarbasis meer dan je nodig had dan ontving je enkel kruimels. De grote jongens zitten niet op kleine concurrenten te wachten. Met deze nieuwe wetgeving is het mogelijk dat je stroom aan bijvoorbeeld je buren mag leveren. Daar moet dan wel een juridische constructie aangehangen worden, bijvoorbeeld een coöperatie, en dan kunnen je buren met jou stroom salderen. Voor beide een win-win. Zij hebben goedkopere en jij hebt een betere prijs dan de kruimels die je nu zou ontvangen van de grote jongens.
  Wijnand
  Zelf heb ik ook wat panelen voor eigen gebruik. Ik ben voor mijn overige daken nu ook in gesprek om die onder te brengen bij een coöperatie

 • Siemen

  Hoeveel wordt er per kw in Nederland uitbetaald voor zonne energie? Hier in Ontario is het rond de 60 ct voor een tracker en 80 ct voor een op het dak (waar zeker 2 mnd sneeuw op ligt) De trackers waren eerst ook 80 ct maar daar was veel te veel belangstelling voor,dus te duur. De unit mag niet groter zijn dan 10 kw per uur! Is het groter dan 10 kw dan is de vergoeding rond de 40 ct want dan wordt het industrial!

 • gerrit coppens
  Panellid

  Als je teruglevert aan de maatschappijen dan ontvang je denk iets tussen de 5 en 6 eurocent per kWh. Op het moment dat je niet teruglevert en per saldo betrekt dan bespaar je de kosten die je normaal moet betalen. Met energiebelasting en andere toeters en bellen die je dan niet betaald bespaar je een veelvoud van de eerder genoemde 5 cent per kWh.
  Nu het mogelijk is dat derden (energie-coöperatie) van je dak gebruik maken dan kun je een huur voor dat dak vragen. Die huurprijs komt dan ergens boven die 5 cent en onder de 20 cent per kWh te liggen. De wetgeving is nog nieuw, er zal zich dadelijk wel markt ontwikkelen waar een prijs tot stand komt. Onder de 5 cent is voor de dakeigenaar niet interessant en boven de 20 cent haakt de afnemer af

 • Trilandis

  Nou, de wetgeving is inderdaad veranderd! Cooperaties zijn zeker een mogelijheid. Iederkeer moet men afwegen, wat de optimale grote ten opzichte van het rendement van zo'n dak is. Een verder stap in richting groene energie is genomen....

 • Trilandis

  Als je dan nog kijkt na de vermindering van de btw op zonnepanelen, dan kan het naukeurig berekend een renderend iets worden.

 • Trilandis

  Nieuwelijn en Kremer
  Ik denk, dat dit kan! Wij werken zojuist aan een oplossing daarvoor

 • gerrit coppens
  Panellid

  De komende BTW verlaging per 1-1-2013 is mooi meegenomen voor de particulier die zelf op zijn dak wil en kan leggen. Bedrijven die inkopen kunnen de BTW verrekenen en hoeven niet op de BTW verlaging te wachten

 • Adviesbureau Harkink

  Wij van I Have My Own Energy leggen zonnepanelen op het dak en kunnen stroom die opgewekt is terugnemen voor de prijs die je zou betalen, op dit moment. Hierdoor is er veel belangstelling voor onze wijze van werken. De terugverdien neemt dan sneller af.

 • kremer

  Jammer ik heb net twee weken geleden 100 panelen besteld voor 1.26 euro per Wpiek.

 • gerrit coppens
  Panellid

  Harkink
  Welke prijs betaal jij voor de stroom die men over heeft. Zolang je kan salderen ontvang je altijd dezelfde prijs als je anders zou betalen. Op het moment dat je niet meer kunt salderen omdat je meer produceert op jaarbasis dan je zelf op jaarbasis verbruikt ontvang je iets tussen de 5 en 6 cent. Middels een zon-coöperatie zou je een hogere prijs kunnen bemachtigen. Welke prijs geef jij in dergelijke situaties?

 • Trilandis

  Kremer, is die prijs incl. montage?

 • Trilandis

  Harkink, hoe zit het dan met de rentabiliteit, hoe hoog zit de gemiddelde terugverdientijd?

 • kremer

  inclusief montage

 • Trilandis

  Kremer, mag ik dan ook nog weten, wat voor soort panelen en omvormers?

 • JackS
  Panellid

  Zijn zonnepanelen alleen op daken toegestaan.?? Zou je ze ook in het veld kunnen zetten zonder vergunning? (derde gewas!!)

 • gerrit coppens
  Panellid

  Ik hoorde onlangs dat in de omgeving van Berlijn enkele ha zonnepaneel in het open veld geplaatst zijn. Ook in Spanje zijn dergelijke projecten gerealiseerd. De aanschafkosten zijn goedkoper omdat men geen installatie op het dak hoef te maken. Desnoods laat men er schapen onderdoor lopen om het eventuele gras kort te houden. Als derde gewas zal het niet mee tellen denk ik. De vraag is of de gemeente mee werkt in het kader van een bestemmingsplan

 • Trilandis

  Nieuwelijn, we hebben dit soort trajecten in Duitsland gerealiseerd. Ik denk dat ook in Nederland met de gemeente moet gaan spreken daarover. Nou de kosten van dit soort installatie liggen wel anders, maar hou wel rekening met andere factoren zoals funderingen enz.

 • kremer

  @Trilandis, 100 * ET Solar 235 Poly
  2*omvormers PVI 10.0 en 12.5 OUT

 • kremer

  Het nadeel van zonnepanelen op land is dat het gras eronder geen zon ontvangt, dus de frisse groene kleur mist.

 • JackS
  Panellid

  Als zoiets echt lucratief is , is het de moeite waard om eens te bekijken.

 • kremer

  Daar is de grond in Nederland toch te duur voor.

 • jstut

  Ha nieuwelijn, Op en rond de oude vuilnisbeld ten noorden van Waalwijk is al jaren een zonnepaneel park. Waarom zou de overheid dit wel mogen en een ondernemende boer niet. Als de overheid geen vergunning wil afgeven voor een zonnepaneelland, dan zet je toch eerst een mooie houtsingel als landschap verfraaiing er omheen dan heb je een echte groene onderneming. De schittering van de panelen kunnen dan ook geen gevaar zijn voor het paserende elctrisch aan gedreven verkeer. Wat is het verschil suikers vormen in een plant via zonnesynthese, of zonnesynthese via zonnepanelen. Bij suikers is er nog een lange weg via een fabriek naar ethenol en via een verbrandingsmoter als nog electra op te wekken. Hier verdient de overheid nog veel aan de BTW en kan er accijns opheffen en er is veel werkgelegenheid dat weer goed is voor de economie. Bij zonnepanelen zit er alleen voor de aanschaf nog wat aan via de BTW daarna niet meer. O ja de politiek doet wat aan hun groene imago. Er is dus weinig aan te verdienen door de overheid op langere termijn.
  Meer rendement uit eigen voer, Jaap Stut

 • Adviesbureau Harkink

  De prijs is afhankelijk van de energiecontact. Mvg. Herman

 • Adviesbureau Harkink

  Is afhankelijk van het energiecontact en welke aftrek mogelijkheden je hebt. Zo als je weet EIA is max. 41,5 % maal je belastingnivo. Mvg. Herman

 • Adviesbureau Harkink

  Zelf ben ik op dit moment in gesprek voor 2ha aan zonnepanelen, Mvg. Herman J Harkink

 • Trilandis

  @Harkink, jij bent in gesprek om deze 2 ha zelf te kopen?

 • jstut

  Ha allemaal, deze ochtend staat er een artikel in de telegraaf PANELENOORLOG om zonbewuste klant Er worden door een prijsvechter op energie, de nederlanse energie maatschappij, een aanval gedaan door gratis panelen uit te delen. Dus het wordt steeds intersanter. Is er al iemand die mijn voor 10 ct stroom wil gaan leveren met een contract voor 10 jaar.? Met een optie van nog 10 jaar. Rendement uit zonnepanelen zal ik maar zeggen. Jaap stut.

 • JackS
  Panellid

  Jaap, wel even de voor waarden doorlezen !! Gratis betekent in dit geval wel een contract van 20 jaar met greenchoice.
  Gratis bestaat niet Jaap, dat zou jij toch moeten weten !

 • gerrit coppens
  Panellid

  groenecourant.nl/geen-btw-verlaging-maar-subsidie-zonnepanelen
  In hoeverre bovenstaand bericht klopt is nog afwachten. Het is wel een goede ontwikkeling. Voor een ondernemer die panelen wil leggen heeft BTW verlaging niet veel op de kous omdat hij de BTW toch verrekend in de BTW boekhouding. Een hoger percentage BTW geeft meer vooraftrek dan een lager percentage/betaald bedrag. Komt er een subsidieregeling waarbij je 13% korting krijgt dan heb je enerzijds de korting en je behoud de BTW aftrek mogenlijkheid

 • jstut

  Ha Nieuwelijn, Ik had mijn leesbril niet op en heb dus alleen de vet gedrukte letters maar kunnen lezen. Ik begrijp dus dat ik eerst even mijn advocaat moet raadplegen voor ik een bod voor 10ct doe. Het rendement gaat op aan advocaten zal ik maar zeggen. jaap Stut

 • Adviesbureau Harkink

  Het gesprek gaat over hoe we de panelen gaan plaatsen, wanneer en hoe gaan we ze verbinden, de 2ha is niet van mij. Heeft allemaal te maken met hoeveel geld mijn opdrachtgever wil verdienen. Mvg. Herman@Harkink.nl

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.