Wat vind jij ervan?

Provimi BV
Bedrijf

Hoger speengewicht met RescueMilk

8


Het verstrekken van RescueMilk aan biggen kan resulteren in tot 5% lagere biggenuitval. De praktijk laat ook zien dat tot 0,5kg extra speengewicht wordt bereikt. Dat blijkt uit resultaten op praktijkbedrijven en uit onderzoek waarbij RescueMilk werd ingezet.
RescueMilk is een kunstmelk voor biggen die verstrekt wordt met een automatisch systeem. Het wordt gevoerd via RescueCups, die geïnstalleerd zijn in een kraamhok of in een RescueDeck.
‘In ieder kraamhok een RescueCup’
Het aantal levend geboren biggen per worp vertoont al jaren een stijgende lijn en bedraagt nu gemiddeld 13,5 in Nederland. Deze stijgende trend zal zich de komende jaren voortzetten. Dit leidt tot meer overtallige en meer achterblijvende biggen. Normaal worden deze biggen overgelegd naar andere zeugen of pleegzeugen, wat leidt tot verminderde bigkwaliteit (minder uniformiteit en meer ziekten), een lagere worpindex en meer ruimtebeslag in de kraamstal.
Verstrekking van RescueMilk in de kraamstal via cups of in RescueDecks blijkt hiervoor de oplossing te zijn. Alle biggen krijgen zo toch voldoende melk en dit leidt tot minder uitval, hogere speengewichten en uniformere tomen. Ook blijkt de opname van droogvoer voor het spenen bevorderd te worden, waardoor de biggen minder last van een speendip hebben. Provimi verwacht dat het verstrekken van kunstmelk aan biggen over enkele jaren ‘standaard’ is en dat ieder kraamhok uitgerust zal zijn met een RescueCup.

Laatste reacties

 • Gijs
  Panellid

  is er ook iets bekend over deze bedrijven, of ze de koeien laten beweiden of ze jaar rond op stal staan?

 • Alette

  Die informatie ben ik nog aan het zoeken. Volgens het nVWA is het aantal besmettingen in de rundveehouderij afgelopen week gestegen met 22 bedrijven. Als je je bedenkt dat afgelopen week de koeien het land weer op zijn gegaan is het logisch na te denken over de combinatie beweiden en Schmallenbergvirus.
  Bron laatste gegevens: vwa.nl/.../schmallenbergvirus

 • willem

  zijn natuurlijk allemaal besmettingen van vorig jaar,(misvormde kalveren)zeker niet van afgelopen weken! net als bij blauwtong zal vliegen/knutten bestrijding belangrijk zijn ,maar of die niet in de stal komen ??

 • Alette

  Klein (on)gediertje hou je niet tegen. Vooral niet nu er steeds meer 'open' stallen zijn. Dat het geen besmettingen zijn van afgelopen weken is natuurlijk helemaal waar. Fout van mijn kant.

 • willem

  zolang er nog geen vaccin is, of bekend is of eerder besmette dieren niet meer vatbaar zijn voor nieuwe besmetting,lijkt mij bescherming d.m.v butox o.i.d het enigste wat je d'r aan kunt doen.

 • schoenmakers1

  zou het niet verstandig zijn om de natte natuurplannen ommiddelijk stop te zetten, nu is het nog alleen het vee, straks komt er ook een of andere enge ziekte voor mensen hieruit voort

 • Marcel

  Helemaal mee eens er is een tool ontwikkeld door Alterra om hier rekening mee te houden. Ik heb deze tool via nieuwsgrazer bekeken en doorgestuurd naar waterschap met de suggestie hier rekening mee te houden. Ben zelf behoorlijk huiverig voor stilstaand water rondom de boerderij (poelen, wateropvang in afgeschermde sloot etc.)

 • IlseV

  Wanneer er voldoende ventilatie in de stal en melkstal is, waar vliegen/muggen en andere insecten een hekel aan hebben zal de kans op besmetting zeer klein zijn. Bij warme, zonnige en windstille dagen is het dus van belang om zelf ventilatie te creëren.
  Als het enten van het virus hetzelfde resultaat boekt als bij Blauwtong heeft dat grote gevolgen-> Bloederkalveren die bij Blauwtong ontstonden.
  Wanneer de koeien naar buiten gaan en/of ander jongvee, zijn er ideale oorflappen te koop. Deze geven een bepaalde stof aan de huid af wat 'tegen' insecten werkt. Vliegen/muggen en andere insecten hebben een hekel aan deze stof. Na heel wat praktijkervaring heb ik er een positief beeld van. Met beweiden, oorflappen en goede ventilatie in de stal en melkstal is de kans zeer klein dat het virus op het bedrijf wordt aangetroffen.
  Deze oplossingen zijn immers ook goedkoper dan inenten. Wat ook veel stress geeft bij de koeien.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.