Wat vind jij ervan?

Berkterheide
Bedrijf

Behandel nu uitgevreten sleufsilo’s en voerplaatsen!

16


Q/SEAL P1 een polyurethane pre-polymeer welke goede bescherming biedt aan verschillende ondergronden. Het middel dringt diep door in zowel beton, steen en hout gebuikt in wanden en vloeren. Q/SEAL P1 werkt beschermend in zeer agressieve omstandigheden zoals sleufsilo’s, voerplaatsen (zowel in rundvee- en varkensstallen) als ook garages, werkplaatsen en chemische opslagruimtes.
Het is een kant en klaar product bestaande uit slechts 1 component en kan eenvoudig met een kwast of roller aangebracht worden. Het aantal aan te brengen lagen is afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

Q/SEAL P1 is transparant bruin van kleur en met 1 liter kan tussen de 6 en 10 vierkante meter behandeld worden.

Laatste reacties

 • Aad Baars

  Beste Martijn, Is inzet van dit middel voor deze toepassing wel kostentechnisch haalbaar en effectief op termijn?
  Welke risico's loop je als teler als door een storing de dosering van dit middel even niet optimaal is ?
  Sommige middelen hebben ook nog directe gevolgen voor de teelt. Heb je daar een beeld van ?
  Kan het niet voorhanden hebben van voldoende zoet bronwater een reden zijn om een andere teelt te overwegen voor een perceel ?

 • kingma

  Hallo Aad,
  Op jouw vraag over de meerkosten kun je kort zijn. Meer opbrengst, betere kwaliteit( geen schurft en pok), uniforme aardappelen(dus minder sorteerkosten), minder ziektedruk enz, enz. Alleen de meeropbrengst is al kostendekkend. De doceringsapp.is ontwikkelt door AP machienebouw en goedgekeurd en gecertiviceerd. Bij iedere storing(docering,hoeveelheid e,d) van de machiene stopt de water toevoer direct zodat nooit onbehandeld water op de plant kan komen. Dit is uitvoerig getest met veldproeven in opdracht van de NVWA en goedgekeurd.
  De directe gevolgen voor de plant zijn er niet omdat het residu water en zuurstof is, dus geen kwalijke gevolgen voor de plant en milieu.
  Op Martijn zijn vraag wanneer Clamarin toegestaan wordt het volgende:
  De goedkeuring van de NVWA voor middel en apperatuur is doorgestuurd naar het ministerie voor een wetswijziging, Nu is het namelijk per wet verboden om met oppervlakte water te beregenen in verbodsgebieden.
  Deze aanvraag is vorig jaar ingediend en zou voor 1 december 2011 behandeld worden. Navraag is ons meegedeeld dat het GEEN prioritijd heeft en andere zaken voor gaan. Dit is de zoveelste tegenslag voor de telers die graag willen beregenen.
  Deze telers zouden wat meer aktie moeten gaan tonen bij de LTO, ministerie of de NVWA.
  Ter info: Clamarin word met succes ingezet bij het wassen van kisten.(vooral in ringrotgebieden)

 • Aad Baars

  Bedankt voor deze reactie Kingma. Ik denk dat de Landbouwers vooral last heeft van de boeren die de regels overtreden. Zodra beregenen met ontsmet oppervlaktewater weer zou mogen zijn er vast wel een paar ondernemers die "vergeten" om clamarin te gebruiken. Die verkloten het dan voor de hele sector.

 • kingma

  Beste Aad,
  Het "vergeten"zal in de praktijk niet meevallen. De pakkans is zeer groot.
  Een teler die wil gaan beregenen moet zich eerst melden bij de NVWA. Deze geeft dan een ontheffing af en stuurt het protocol waaraan men zich aan moet houden. In het kort houd dit het volgende in.
  De teler moet de aankoopbon bewaren en het "spuitboekje"bijhouden.
  Wanneer de teler de beregening machine aanzet op een perceel gaat er bij de NVWA een sms je. Deze meld dat er bij deze teler beregend word. Dit gebeurd elke keer. De mensen weten bij wie zij moeten gaan controleren. Zij controleren dan of er clamarin gebruikt word en of de apparatuur gecertificeerd is.
  Tevens is one-line voor IEDEREEN te bekijken waar er word beregend. Dit gaat via de GPS die aangeeft op welk perceel beregend word. Ook is te zien of de doceerpomp werkt.Dit zien de NVWA, de buren, vrienden(vijanden), aardappelhandelaren e.d ook. Staat de doceerpomp uit dan kan men zien dat deze niet op een aardappel perceel staat.
  De teler dient het aanwezige water in de haspel te verwijderen voordat hij gaat beregenen. Dit kan door de installatie een aantal minuten te laten doorspoelen met het middel.(staat in protocol).Op de apparatuur is een track en track gemonteerd. De gegevens worden 5 jaar op de machine opgeslagen. Wanneer er iets fout gaat kan men naderhand bewijzen of de teler beregend heeft ,hoeveel, waar en wanneer hij clamarin gebruikt heeft. Deze worden naast de aankoopbewijs en spuitboek gelegd. Kloppen deze gegevens niet dan is er een overtreding begaan.
  Volgens mij zijn dit de voorwaarden om te gaan beregenen .
  In spuittanks is het veel eenvoudiger.
  Men plaatst een doceerapp. ( nog geen €850,-) en men is verzekerd van bacterie vrij water.
  Alleen het spuitboekje en aankoopbon bewaren.
  Heel handig als men land op afstand heeft en voor de loonwerker die vele malen goedkoper kan werken.

 • Aad Baars

  Ik heb even iets meer gelezen over Clamarin en ben niet echt voor het gebruik van dit middel. www.ctb.agro.nl/.../13174_01.html
  Duidelijk is dat een groot deel van het bodemleven aangetast wordt en dat verzwakt het gewas alleen maar verder. Wat heb je als boer aan een iets hoger rendement als je kans loopt op nog meer schade door schadelijke schimmels en plantziekten? . Doe mij maar een weerbare teelt met effectieve microorganismen . Dan is het wortelstelsel enorm veel beter ontwikkeld en is het gewas veel minder stressgevoelig www.klv.nl/.../VanderWurff%20Weerbaar%20substraat.pdf

 • kingma

  Beste Aad.
  Als jij de gehele beoordeling goed heb gelezen kun jij beamen dat er geen schadelijke werking is voor het bodemleven. Het is een biocide! De clamarin is al uitgewerkt VOORDAT het water op de plant komt. Jouw verhaal in de 2de alinia is een aanname van je zelf wat de waarheid met betrekking van clamarin onderuit haalt
  Jouw persoonlijke mening is iets anders.

 • fj_dijkstra

  Een leuke discussie. Hoe gaat potatopol om met percelen die beregend zouden kunnen gaan worden met clamarin.
  Wat zal het effect op het bodem leven zijn indien je het met druppel irrigatie toedient?

 • Aad Baars

  Beste fj_dijkstra ,Potatopol is een organisatie zonder winstdoelstelling (dus alle winst is voor het einde van het boekjaar netjes in o.a. bonussen verdeeld). Zodra de Boeren met ontsmettingsmiddelen bruinrot en dergelijke gaan voorkomen is een logisch ( en juridisch hard te maken voor verzekeraars ) dat het bodemleven uit balans raakt. Schadelijke aaltjes ( er zijn namelijk ook nuttige aajtjes ) krijgen dan bijvoorbeeld vrij spel . Ook Schadelijke schimmels en bactrieeen zijn dan niet meer te beheersen. Chaos is dan het gevolg ! Dan zullen ze bij Potatopol alleen maar de kleine lettertjes in de polis voorlezen. Wat heb je eigenlijk aan een regulier gewas vol chemische middelen als de Biologische sector groter wordt en de consument naar inhoudsstoffen gaat kijken?
  Teel indien mogelijk alleen op de plekken waar het mogelijk is (zonder rare kunstgrepen) producten die we als Nederlandse sector nodig hebben om de buitenlandse boer uit de Nederlandse supermarkt te houden . Dan hebben we samen nog een toekomst. Ik merk op BoerderijConnect dat toekomstgericht denken nog niet echt leeft bij de Ondernemers maar wie mist straks de Boot?

 • Aad Baars

  Kingsma, Ik heb niet alle kennis in pacht maar zie dagelijks de gevolgen van chemische verbindingen die theoretisch geen schadelijk effect kunnen hebben op de teelt.
  Ik ben niet zo snel overtuigt van DE WAARHEID achter een commercieel chemisch product . Dan kijk ik liever naar de wonderen van Moeder Natuur.Zij kan ons momenteel missen als kiespijn maar wij zijn ten dode opgeschreven zonder Haar.

 • Martijn Knuivers
  Redactie

  Aad, preek je met een adviesbureau in natuurlijke middelen en teeltsystemen niet een beetje voor eigen parochie? Niet het middel bepaalt de giftigheid, maar de dosering. Ook een volstrekt onschuldige vloeistof als water is dodelijk als de mens er in korte tijd teveel van drinkt. Terwijl bijvoorbeeld een minieme hoeveelheid dioxine onschadelijk is.

 • fj_dijkstra

  Aad, lijkt in deze niet geheel objectief, maar net als hij ben ik ook niet snel overtuigt van een commercieel product, of dat nu chemisch of biologisch is. Maar voordat je met een bepaald product/dienst verder gaat wil je toch de ins en outs weten, vandaar de vraag.

 • Aad Baars

  Geachte Heren Dijkstra En Knuivers, als ik zou kijken waar ik het meeste geld aan zou kunnen verdienen zou ik bij monsanto/syngenta/bayer/basf moeten gaan werken. Ik heb echter gekozen om de manier van telen die ik vanuit mijn opvoeding heb meegekregen te blijven uitdragen. Ik zag ruim 25 jaar geleden al in dat het toepassen van zware chemisch middelen in de voedingsindustrie ernstige gevolgen op de volksgezondheid had. In 1990 55.000 nieuwe kankerpatienten in Nederland en vorig jaar waren het er bijna 100.000 De heer Moerman had veel succes met zijn dieet en dat werd al snel mijn leefstijl
  Toendertijd werd ik nog uitgescholden voor geitenwollensok maar momenteel zijn het dezelfde personen die maar wat graag mijn advies opvolgen. Soms vind de arts een kankergezwel niet meer terug bij iemand die mijn groenten en kruiden gebruikt . www.tegenkanker.nl/.../kurkuma.html
  Welke landbouwer zit op slecht nieuws te wachten maar kan hier zijn ogen voor sluiten ? www.medicalfacts.nl/.../invasieve-schimmelinfecties-steeds-vaker-levensbedreigend-door-azolen-resistentie Veel landbouwers zijn vaak al zoveel in aanraking met deze middelen gekomen dat de kans op genezen in geval van bijvoorbeeld een longontsteking erg klein is.
  Nu beginnen de landbouw gewassen al zover resistent te raken dat fabrikant van schimmelweerders de sector afraad op het middel grondig in te zetten. Nieuwe middelen gaan ze niet meer ontwikkelen aangezien al te ver zijn gegaan.
  Nu krijg ik op deze site alleen maar tegenwerking omdat ik niet voor de chemische industrie preek .
  Ik zou liever voor een trein stappen dan uit eigen belang de boel bij elkaar liegen.
  Teleurstellend is dat ik in 7 Europese landen werkzaam ben en alleen in Nederland als uitschot behandeld wordtdoor reguliere boeren ( die vaak ernstige bedrijfstechnische problemen hebben ). In de andere landen geef ik lezingen aan groepen land en tuinbouwers en onderzoeken deze ondernemers vervolgens zelf of ze op een natuurlijke manier wel de Planten en Dieren in leven kunnen houden.
  Groet,
  Aad

 • Martijn Knuivers
  Redactie

  @Aad. Ik denk net als jij dat bestrijdingsmiddelen kanker kunnen veroorzaken, maar dat natuurlijke kruiden kanker kunnen genezen...... Sorry hoor, dat je dat met droge ogen durft te beweren. Wat dat betreft schaar ik je in de categorie Jomanda, met als casus Sylvia Millecam.

 • Romeijn

  Jongens, misschien is het goed om bij het onderwerp te blijven en niet te veel af te glijden in de typisch Nederlandse polariserende discussies. Uiteindelijk willen we allemaal op een beetje nette manier onze boterham verdienen.

 • Aad Baars

  Martijn , Sylvia Millecam was een wonderschoon Mens en zij had nog lang bij ons gebleven als ze die vreselijke heks niet had geloofd . Jomanda rade Haar af om kruiden te gebruiken.
  Romeijn , Ik probeer juist een beetje struktuur te geven aan de discussie maar ik merk dat deze Site als klaagmuur gebruikt wordt door teleurgestelde ondernemers terwijl er echt mogelijkheden zijn om op over te schakelen op een manier van produceren die geen schade aan de natuur veroorzaakt. De Biologische ondernemers kunnen straks goedkoper produceren aangezien de reguliere collega's de strijd tegen de natuur verliezen. Werk lekker met onze Moeder Natuur en pluk de Mooie vruchten . Laat de kortzichtige slaven van de voedingsindustrie onder ons niet de afgrond in lopen maar ga gezamelijk werken aan een sterke Sector . Je kan het risico niet lopen dat een paar rotte appels het voor de fatsoenlijke Boeren gaat verkloten wat bertreft de Exportmarkt

 • Aad Baars

  Martijn . ik wil jouw graag uitnodigen om eens langs te komen bij mijn Biologisch proeftuin. De oprichter leeft al ruim 45 jaar met Kanker in zijn lijf en kan jou misschien laten inzien dat we als mensheid niet zonder Moeder Natuur kunnen.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.