Wat vind jij ervan?

De complexiteit van PRRS

0

De complexiteit van PRRS

PRRS is een hardnekkige virusziekte die vrijwel altijd op de loer ligt. Een enting kan de schade (fors) beperken, toch is er meer nodig. Waarom is PRRS zo lastig uit te bannen? We vragen het varkensexpert Toine Cruijsen van MSD Animal Health.

“PRRS is een complexe virusziekte, mede doordat er verschillende stammen van rondcirculeren”, vertelt dierenarts Toine Cruijsen, die onderdeel uitmaakt van het varkens expertteam van MSD Animal Health. “Dat maakt het virus minder grijpbaar. Daar komt bij dat het PRRS-virus afweercellen gebruikt om in te groeien, waardoor het afweersysteem van varkens wordt ondermijnd. Het varken wordt hierdoor gevoeliger voor allerlei infecties en bovendien kan het virus hierdoor lange tijd in het varken aanwezig blijven. Een dier dat te maken krijgt met PRRS-infectie, bouwt slechts een bepaalde mate van bescherming tegen de verschillende stammen op. Aangezien de bescherming daardoor niet altijd volledig is, is het nodig om verschillende maatregelen te treffen. ”

Focus op virusvrije kraamstal
Volgens Cruijsen worden veruit de meeste zeugen in Nederland ingeënt tegen PRRS. Toch hebben varkenshouders soms nog te maken met verwerpen en de geboorte van slappe en dode biggen als gevolg van PRRS. “Ik merk in de praktijk soms frustratie en onbegrip bij varkenshouders, omdat zij ervan uit gaan dat gevaccineerde zeugen geen PRRS meer kunnen krijgen. Helaas is dat niet altijd het geval. Het vaccin stelt de zeug in staat om het virus sneller ‘op te ruimen’, zodra zij ermee in aanraking komt. De kans op PRRS-problemen – zoals slappe en dode biggen – is hierdoor aanzienlijk kleiner”, aldus Cruijsen. “Bovendien is de kans dat een geënte zeug andere zeugen besmet, veel kleiner. Als het virus toch kans ziet om gedurende relatief korte tijd in het bloed te komen, kan het virus de biggen – via de placenta – toch bereiken, met alle gevolgen van dien. Het allerbelangrijkste is dat je PRRS besmetting bij dragende zeugen en in de kraamstal voorkomt. Aangezien het virus op veel bedrijven bij gespeende biggen circuleert en het virus zich zelfs via de lucht kan verspreiden, is het van groot belang om de verschillende diergroepen goed te scheiden en de viruscirculatie op het bedrijf te doorbreken. Daarvoor zijn goede biosecuritymaatregelen cruciaal. ”

“We merken dat er behoefte is aan goede voorlichting in duidelijke taal, als het gaat om PRRS. Het is tamelijk complexe materie, maar ontzettend belangrijk voor varkenshouders om meer over te weten. Hoe meer kennis; des te meer grip. Om die reden hebben wij een pakkend animatiefilmpje in ‘Jip-en-Janneke-taal’ gemaakt”, vertelt Cruijsen. “Daarin wordt op heel duidelijke wijze uitgelegd hoe een PRRS-virus ontstaat en hoe het virus zich in het lichaam vermenigvuldigt en verspreidt. Het is een kort, maar zeer verhelderend filmpje.”
Bij (verdiepings)vragen staan Toine Cruijsen en zijn collega’s van het varkens expertteam van MSD Animal Health u graag te woord!

In de volgende nieuwsartikelen besteden wij onder andere aandacht aan effectief vaccineren. Wilt u er zeker van zijn dat u als eerste op de hoogte bent van het nieuws over diergezondheid en welzijn? Meldt u zich dan aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Of registreer je om te kunnen reageren.