Wat vind jij ervan?

ketenbeding groot winkel bedrijven en kwaliteitsbonus

0

Mooi is dat dit samengaan in een keten. Als enkele boeren het wil doen mag het niet, maar deze jongens wel. Laten we dan ook nu ineens de koe bij de horens vatten. Ik geef een voorbeeld uit de melkveehouderij, maar het kan in elke andere sector het zelfde.
De natuur en dier gelovigen schreeuwen altijd dat de houderij op de schop moet, of zelfs verwijderen, maar ze leggen er nooit een prijs je bij. Laat ik dat nu doen. We hebben het hoogste segment en we hebben markt werking. Ik denk dat het hoogste segment betreffende dierhouderij de biologische melk en vlees is (mits op nornmale afstand (150 km)).
Mij voorstel zou dan zijn dat deze melk altijd een bonus moet hebben op de marktprijs van 50 cent. Daaronder kunnen andere consepten vallen als bv koeien in de wei. Hierop zal dan een bonus moeten komen van 15 cent. Deze bonussen staan dan voor de boer vast en de fabrieken moeten die door berekenen. De rest melk kan dan richting de industrie voor een op dat moment gangbare markt prijs.

Op deze manier ziet dan ook de consument het resultaat van deze fair trade melk en hebben onze schreeuwers en beterweters eindelijk eens door dat het eisen van dingen gepaard gaat met een prijs en wel een bonus een beloning voor een houderij.
Het is dan aan de boer welke richting ze wil opgaan, maar ik garandeer de schreeuwers van stalmelk, dat alle koeien weer naar buiten gaan. Het is tenslotte een produkt van gezond verstand en daar kan een boer het beste op participeren.

Ten slotte zal het toch de grootwinkel bedrijven het om het even zijn als ze hun prijsstelling doen. Hun marge verandert niet, zoals als ze het al jaren doen.

Oh ja, ik zal dan wel uit de sector horen dat dit niet kan, want dan wordt ineens de melk gemiddeld te duur!!. Ja dat is waar, begin dan mar net als bij de geiten met een eigen quotum en laat de fabrieken dan alleen de hoeveelheid toe die ze kunnen vermarkten.

En zo hebben we dan er weer een quotum terug, die naar mijn mening er helemaal nooit af had gemoeten.

Of registreer je om te kunnen reageren.