Wat vind jij ervan?

Mest op stroken vóór zaaien/poten dankzij RTK-gps

0


Dankzij RTK-gps is het mogelijk om voor het zaaien/poten/planten van een gewas de mest op stroken te leggen, op het nog te zaaien/poten perceel. Vooral in gewassen met een ruime rij-afstand, zoals bieten, mais en aardappelen, moet dit een besparing op de mestgift kunnen opleveren.
Op zandgrond kan dit vrij eenvoudig met een mesttank (zie foto’s van het uitrijden: www.boerderij.nl/.../Aardappel-op-meststroken-1-BOE018597W en het aardappelpoten: www.boerderij.nl/.../Aardappel-op-meststroken-2-BOE018600W), op kleigrond is toepassing via een sleepslangsysteem met strokeninjecteur wellicht een betere oplossing om de grond voor het zaaien te ontzien (zie foto’s van loonbedrijf Breure met een sleepslang: www.trekkerweb.nl/.../loonbedrijf-breure-met-een-strokeninjecteur.html).

Hoe kijkt u tegen deze ontwikkeling aan? Gaat u hier in de toekomst gebruik van maken of liever gewoon volvelds uitrijden? Of ziet u het (op kleigrond) uberhaupt niet zitten om al voor het zaaien/planten met mest het land op te gaan en geeft u liever rijenbemesting na het zaaien.

Of registreer je om te kunnen reageren.