Wat vind jij ervan?

LNagro-advies
Bedrijf

Sanering asbestdaken gaat veel meer kosten dan 882 miljoen

16

Ik heb het idee dat de genoemde 882 miljoen gebaseerd is op de 100 miljoen m2 asbestdak die ingeschat wordt op basis van de LTO-enquete van vorig jaar. Je hebt het dan alleen over de kosten van sanering en nog niet over de investering in het nieuwe dak. Er ligt echter veel meer dan 100 miljoen m2 asbestdak. Het getal van 100 miljoen m2 is gebaseerd op het aantal agrarische bedrjven dat als "actief" bij het CBS geregistreerd staat. Afgerond 68.000 bedrijven. Uit andere CBS-cijfers blijkt er tussen 1993 en 2013 meer dan 50.000 agrarische bedrijven gestopt zijn. Na het verbod op asbest dus. Je mag aannemen dat op het grote gros van deze locaties nog steeds stallen aanwezig zijn met asbestdaken en dat daar in principe minder gesaneerd is dan bij de huidige actieve bedrijven, waar veelal stallen zijn verbouwd. Als je daar nog bij neemt dat tussen 1993 en 1960 er ook nog 180.000 bedrijven gestopt zijn, dan moeten we met elkaar nog eens heel goed gaan inventariseren en rekenen hoeveel m2 asbestdaken er daadwerkelijk is en hoe de sanering gestructureerd aangepakt kan gaan worden. Vandaar dat we binnen ons initiaitief van "de Asbesttrein" deze inventarisatie tot een wezenlijk onderdeel van de case hebben gemaakt. De Asbesttrein wordt ondersteund door LTO Nederland, Regio Achterhoek+ gemeenten, Ministerie I&M. We hebben de ondersteuning van provincie Gelderland nog nodig; daar wachten we nog op en dan zouden we dit jaar nog van start kunnen met die inventarisatie en een aantal pilots voor de daadwerkelijke sanering en vernieuwing van de daken.

Anton Legeland
LNAGRO de Ondernemerij
0620452208
info@lnagro.nl
www.lnagro.nl

Laatste reacties

 • nick1983

  Laatst hoorde ik iemand vertellen dat de capasiteit is niet eens is om voor 2024 alle asbestdaken te saneren. Al zouden ze nu beginnen met 6 dagen in de week volle dagen maken, zelfs dan zouden ze het nog niet halen zo stelde hij ...

 • gerrit coppens
  Panellid

  Los even van de hierboven genoemde daken die niet in de telling zitten moet je de normbedragen die genoemd worden toch even verhogen. Zelf hebben de asbestsanerig vorig jaar al gehad. De asbestverwijderaars willen rondom de gebouwen een werkvrije zone. Dat betekend dat er ook tamelijk wat erfbeplanting gerooid werd en die kosten zitten niet in de vooraf genoemde vierkante meter prijs. Uiteraard moet nadien je erf ook weer aangekleed worden. Verder is het ook zinvol om, als het asbestdak verwijdert is, eens naar je dakgeraamte te kijken. Het zijn toch oudere gebouwen waar het asbest afgaat, dus de kans is groot dat er wat dakhout vernieuwd moet worden. Zeker als je ook aan de provinciale regelingen meedoet en zonnepanelen legt moet de onderliggende constructie in orde zijn

 • nick1983

  Ow maar als hier het asbest vervangen word, moet er een compleet nieuwe bovenbouw op. Dat is hier wel duidelijk.

 • Eterclean Michiel Wanders

  Goede argumenten LNAGRO,
  Al die agrarische woonhuizen die zonder gronden maar met aanpalende schuren verkocht zijn aan particuliere eigenaren. die zijn niet opgenomen in de telling. Waarschijnlijk is het probleem van de asbesthoudende golfplatendaken echter nog een beetje groter. In de jaren 60 t/m 80 werden door de woningbouw-verenigingen fietsenschuurtjes achter de woningen gebouwd. Veelal met golfplaten daken. Dat zijn weinig vierkante meters per schuurtje maar per gemiddelde gemeente 5.000 vierkante meter of meer zijn. Daarnaast bestaan er in elke gemeente sporthallen en sport kantines die voor 1994 gebouwd en, voorzien zijn van een golfplaten daken en wanden. www.eterclean.nl

 • nick1983

  Die fietsenschuurtjes is misschien weinig vierkante meters, het is wel veel werk. Als die tijd dat die maanmannetjes met de schuurtjes bezig zijn, kunnen ze geen koeienschuren asbestvrij maken.

 • gerrit coppens
  Panellid

  Als het bij particulieren maar een paar vierkante meter is dan kunnen en mogen ze het ook zelf zonder maanmannetjes ingepakt inleveren bij gemeentelijk milieustation

 • LNagro-advies
  Bedrijf

  Ik heb het inderdaad alleen maar over het buitengebied gehad. Totaal is er idd veel meer. Klein voordeel is dat particulieren éénmalig maximaal 35 m2 asbesthoudende platen zelf weg mogen halen, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Die 35 m2 geldt per locatie. Wat nog niet genoemd is zijn de bedrijven op de diverse industrieterreinen. Dit geeft het belang weer eens aan dat we van start zouden moeten kunnen met een gedegen inventarisatie in een gemeente en die cijfers dan kunnen doortrekken naar de Achterhoek --> Gelderland --> Nederland. Hopelijk lezen bestuurders van provincie Gelderland dit ook en wordt het ook een speerpunt in hun beleid komende jaren. Ondanks 2024 hebben ze het niet opgenomen in het Coalitie-accoord.
  Qua prijszetting heeft Gerrit ook gelijk; wij zien offertes met € 8 - 9 ex btw per m2 van gemakkelijk te saneren (meestal ligboxenstal) grotere daken. Bij moeilijk bereikbare en geisoleerde daken ligt dat al gauw een stuk hoger.
  Controle en evt herstel van dakconstructie moet je zeker aan denken. Veelal moet er toch uitgevlakt worden voor een strakke ligging van de nieuwe dakplaten. Bij toepassing zonnepanelen verdient de dakconstructie helemaal aandacht ivm toename gewicht. Hierover vooraf zekerheid hebben is ook wel handig richting verzekeringsmaatschappij.

 • ome ben

  De asbestsaneerders zelf zeggen al dat er te weing capaciteit is om alle asbestdaken voor 2024 te saneren.
  Als alle saneerders de factor 5 zouden groeien, dus 5 keer zo groot zouden worden, dan is er een kans dat het lukt. Maar dan moet men wel snel beginnen.
  De kans is echter groot dat iedereen nog eerst eventjs de kat uit de boom kiikt.
  En rond 2018 of 2019 eens plannen gaat maken om het asbestdak te vervangen.
  Ik zie de einddatum 2024 eerder 2030 worden.


 • Parel

  En hoe zit het met de kwalitiet van de vervangende dakbedekking?
  Je hoort dat er golfplaten liggen die het géén 10 jaar zullen volhouden. Is dat zo?

 • gerrit coppens
  Panellid

  De daken die destijds door de vervangende platen gelegd zijn dienden destijds inderdaad na 10 jaar vernieuwd worden. De branche zegt dat de platen die daarna op de markt gebracht kwamen schijnen normale levensduur te hebben volgens de handel. Dat ik vorig jaar enkele platen vernieuwd heb op een dak van 15 jaar (dus buiten garantietijd) rekent de handel toe aan de aannemer die de bouten te strak aangedraaid zou hebben

 • LNagro-advies
  Bedrijf

  We zijn ook benieuwd hoe de nieuwe subsidieregeling er vanaf januari 2016 uit gaat zien. Wat we al wel weten dat een 'aanjaagpremie' gaat worden en dat dus de voorlopers gebruik zullen maken van de subsidie uit den Haag. 75 miljoen lijkt veel, maar in relatie tot het aantal m2 asbestdak in Nederland, stelt het niks voor. Of men dit bedrag gaat verhogen is twijfelachtig. Ook de provincies en gemeenten laten niks horen over evt. subsidies. Provincie Gelderland heeft de asbestproblematiek zelfs niet eens als speerpunt in het coalitie-akkoord opgenomen. Het kan dus wel eens heel slim zijn om als agrarier of particulier 'voor te sorteren' en opties open te houden. Op dit moment heb je namelijk nog drie keuzes: 1. niks doen en wachten wat 2024 ons gaat brengen; 2. tot 1 september kan men zich nog aanmelden voor de provinciale subsidieregeling "Asbest eraf, zonnepanelen erop" met zekerheid dat men € 4,50 ontvangt per gesaneerde m2 asbestdak of 3. wachten op de subsidieregeling van de staat per 1 januari as. . Kortom ; een slimme ondernemer houdt zijn opties open; sorteert tijdig voor en maakt op het juiste moment de beste keuze, maar dan moet je wel vooraf goed geinformeerd zijn en dat doen wij met ons adviesproduct ZozekerAsWatt.

 • Kemptech
  Bedrijf

  Beste LNagro, Ik heb als particulier in het buitengebied van Ede zo'n 1000m2 asbest liggen.
  Kosten en Btw niet aftrekbaar.
  Wat adviseer je te doen?

  Bvd, Bart

 • LNagro-advies
  Bedrijf

  Hallo Bart.
  Om als particulier aan de provinciale regeling mee te doen is het belangrijk om te weten of jouw locatie in 1993 nog een agrarische bestemming had of dat om welke reden dan ook er tussen 1993 en nu ooit een keer een meitelling is ingevuld. Kom je in aanmerking dan moet jou ook de investering passen in 5000Wp zonnepanelen; deze kan overigens voor een particulier sneller uit dan voor de gemiddelde ondernemer. De BTW van de zonnepanelen kun je wel aftrekken overigens; ook als particulier. Gebruik maken van het lage BTWtarief op arbeidsloon zal wel niet meer lukken voor 1 juli. Bij deze regeling kom je dan in aanmerking voor die € 4,50 netto subisidie. Aanvragen wel voor 1 september en uitvoeren voor 31 oktober as
  Past dit allemaal niet, dan is het goed om de nieuwe regeling in te gaten te houden die naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari van kracht wordt. Waarschijnlijk zonder koppeling met zonnepanelen en ook gewoon open voor particulieren zonder extra voorwaarden.Daarom is ook goed voor een particulier om zich te orienteren en zo mogelijk voor te sorteren en voor 1 januari as het complete plaatje goed in beeld te hebben en dus ook snel te kunnen reageren als er een regeling open gaat.
  Bel me rustig voor meer specifieke informatie, Succes in de afwegingen.
  vrgr
  Anton Legeland 0620452208 info@lnagro.nl

 • Kemptech
  Bedrijf

  Bedankt vor uw reactie!

  Vr. Gr. Bart

 • LNagro-advies
  Bedrijf

  Bart, geen dank. Hopelijk kun je er mee uit de voeten.
  Vandaag de 1e dag gehad van de Land-en tuinbouwbeurs Oost Nederland; we staan er nog 2 dagen, maar de meeste vragen hebben we vandaag ook gehad over wel of niet asbestsaneren, wel of niet meedoen aan subsidieregeling, wel of niet investeren in zonnepanelen, wel of niet slopen van oude gebouwen, risico op wijziging van de bestemming door de gemeente, wat zijn mogelijke fiscale voordelen, wel of geen BTW betalen; gaat verbod op asbest echt door , hoeveel subsidie komt er dan etc.
  de vragen leven dus wel; laat ook zien dat het allemaal aan elkaar hangt en dat een goed objectief advies toch wel handig is. Onze insteek is dan ook : orienteer je vroegtijdig; ga voorsorteren op de voor jou meest handige positie zodat je op het juiste moment ook kunt afslaan of juist rechtdoor rijden.

 • hietkamp

  Maar we hebben nu alleen maar over het dak eraf en erop en rond het erf allemaal. Maar asbest wat afgevoerd wordt moet ook ergens heen. Aangezien niet verwerkt kan worden wordt het gewoon op 1 bult gestort in de grond dan wel. Maar goed het feit blijft dat daar ook werk verricht moet worden, maar kosten zijn natuurlijk al berekent bij het saneren van de beplating en we houden natuurlijk bergen met asbest over in de grond. Dus ga ook nog eens kijken dat ook echt verwerkt kan worden. Goed ik denk dat zoveel factoren zijn en als asbest problemen voor bij zijn, waar gaan we het dan over hebben. Over het steenwol wat tussen de muren wordt gebruikt als isolatie, want dat raakt ook kwijt.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.