Wat vind jij ervan?

Welke vragen heeft u over de grondgebondenheid melkveehouderij?

23

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft haar voorstel gepresenteerd om de grondgebondenheid van de melkveehouderij te borgen. Heeft u vragen over deze AMvB? Stel ze bij de redactie van Boerderij en wij gaan op zoek naar een antwoord.

Laatste reacties

 • gerrit coppens
  Panellid

  Als ik het goed begrepen heb zit er nog verschil tussen de politieke uitleg van de staatssecretaris en de juridische tekst. Ik denk dat de Kamer even helder moet krijgen welke interpretatie leidend is. Dijksma kan te enthousiast zijn geweest met haar verhaal, maar als de Kamer haar volgt, dan zullen eventueel Rechters bij het vasstellen van jurisprudentie die gedachtegang vaak volgen

 • M.harmsen

  Hoe gaat het wanneer je in 2015 grond kwijt raakt maar wel je mest afzet geregeld heb? Moet ik dan toch grond werven?

  Waarom mag ik grond die ik niet op naam heb, maar wel verantwoord mijn mest op kan afzetten niet mee tellen voor mijn bedrijfsplaatsingsruimte?

 • Treur

  Wat als je grond kwijt raakt door aflopen pacht, verkoop/onteigening voor stad/wegen/natuur en je geen andere grond kan regelen? Is hier nog wat voor te regelen? geld zowel voor dit jaar als voor komende jaren.

 • Wim Esselink

  @Gerrit Coppens
  Vanavond heeft EZ de wettekst aangepast. De politieke uitleg is leidend voor de bepaling hoeveel extra grond nodig is. Bepalend is of een bedrijf meer fosfaat produceert dan in 2014 (door melkvee), extra grond is dan alleen nodig voor bedrijven met een fosfaatoverschot van 20 kilo of meer per hectare. Bij een overschot van 20 tot 50 kilo per hectare moet een kwart van de extra fosfaat worden afgedekt met extra grond. Bij 50 kilo of meer is dat de helft.
  Voor de bepaling van het overschot per hectare in 2016 geldt de opgegeven grond in 2015 heeft het Ministerie aangegeven. Onduidelijk is nog voor de vaststelling van de categorie of dan ook het overschot 2015 gaat tellen. Met andere woorden: Het kan zijn dat het fosfaatoverschot per hectare in 2015 bepaald in welke categorie een bdrijf valt in 2016.

 • Wim Esselink

  Het bericht over de aangepaste wettekst staat op boerderij.nl:

  Ministerie past AMvB melkvee aan

  Hier de Kamerbrief van EZ met de aanpassing:
  Kamerbrief EZ aanpassing AMvB

 • gerrit coppens
  Panellid

  Mooi, dat geeft duidelijkheid

 • 'trot

  telt voor het fosfaatoverschot in de nieuwe wet alleen het melkvee mee? Of telt al het aanwezige vee mee?

 • hookwood

  Dit geldt volgens mij alleen voor de diercodes 100, 101 en 102. Deze zitten ook in de fosfaatreferentie.

 • kiepel

  Stel in 2016 houd ik 10 koeien meer dan in 2014. Na berekenen van fosfaatproduktie(in 2016) met aftrek van fosfaatgebruiksruimte(in 2016) heb ik een fosfaatoverschot van 40 Kg/Ha. Ik heb 20 Ha. 20 x 40=800 Kg fosfaat overschot. Mijn additionele(toegevoegde) Kg fosfaat in 2016 zijn 10(extra koeien tov 2014) x 50 (fosfaat prdoduktie per koe van 10.000Kg melk) =500.
  Nu moet ik dus 25% van 500 Kg fosfaat = 125 Kg fosfaat extra grondplaatsingsruimte invullen in GDI. Hier heb ik 2 vragen over.
  VRAAG 1:
  125Kg gedeeld door 80Kg(plaatsingsruimte grasland) = 1.56 Ha grasland extra invullen. Moet je dan (bouwplan 2014:20Ha gras en 20 Ha mais) 21.56 Ha gras en 20 Ha masi opgeven in GDI 2016? OF Mag je ook je totaleplaatsingsruimte in 2016 met 125 Kg verhogen dmv Maisland in Grasland veranderen?
  VRAAG 2:
  De extra grond (of extra fosfaatplaatsingsruimte) in 2016, in mijn voorbeeld 1.56 Ha gras, geldt dit tov het vorige jaar(in 2016 dus tov 2015)?

  P.S.: Zo belangrijk. Omdat met weinig grond opgeven in 2015 (BV 30 Ha verhuren aan akkerbouwer) de wetgeving niet zijn bedoelde uitwerking zal krijgen.

 • mariska.vermaas1

  @M. Harmsen en @Treur


  De regeling biedt voor de situaties zoals u deze omschrijft geen uitzondering. Dit betekent dat de AMvB gewoon geldt en dat u dus volgens de normen die in de AMvB staan moet zorgen voor voldoende grond onder de fosfaatproductie.


  In 2015 geldt de AMvB nog niet. Voor dit jaar mag de extra fosfaatproductie dus nog via mestverwerking worden 'weggewerkt'. Per 1 januari 2016 geldt de AMvB wel, waardoor u ervoor moet zorgen dat er voldoende grond is voor de groei ten opzichte van de productie in 2014. De balans wordt hierbij aan het eind van 2016 opgemaakt (maar de grond moet worden geregistreerd via de Gecominbeerde Opgave en zal dus voor 15 mei 2016 geregeld moeten zijn).

 • boerke brabant

  wanneer je vrouwelijk vleesvee (niet bestemd voor melkproduktie) hebt (diercode 120) dan vallen deze er niet onder ? Maar het vrouwelijk jongvee (vleesvee) (code 101 en 102) dan weer wel ?

 • richar

  Stel ik ben melkveehouder met melkvee fosfaat referentie 2013 van 1000kg op 20 hectare.
  Ik heb in 2014 het zelfde aatal dieren maar 30 hectare.
  In 2015 raak ik de tien hectare weer kwijt.
  Wat is de invloed van de melkvee wet op dit bedrijf?

 • Matt

  Wat is de referentie datum voor grond in gebruik,bedoel dus het startpunt vanwaaruit de


  extra grond berekent wordt?

 • A de v

  In 2014 zit ik wat overschot betreft tussen 20 en 50 kg fosfaat. In 2015 wordt areaal op 15 mei uitgebreid met 3 Ha. Kan ik deze areaal uitbreiding in 2016 ook nog meerekenen om groei melkveestapel te verantwoorden of moet er dan opnieuw in grond worden uitgebreid.

 • Ishtar

  Waarom vragen stellen aan Dijksma?
  De sector kan toch zijn eigen achterban toch ook informeren?
  Onderhandelingen zijn gepleegd door de sector bestuuders VOOR de achterban.
  Laat een VVD of CDA of SGP 2e kamer lid maar vragen beantwoorden of een opinie artikel maken hoe de AmvB werkt voor HUN achterban.
  Of LTO of NZO of NMV.
  Waarom heeft nu iedereen het gevoel dat ze dat niet willen, terwijl het hun onderghandelings resultaat is ? Wat is dan de taak van deze personen die onderhandelen namens boeren? Niets zeggen, stil houden en zoals altijd anderen de schuld geven bij problemen?

 • Uri

  Als je als nieuwe melker begint, en weet land te huren, geldt dan referentie 0, of opgebouwde referentie door grondeigenaar. En hoe als je in 2015 geheel bedrijf gaat huren of nieuwe mastschap met bestaand bedrijf

 • gershwin74

  Als ik een forfaitaire fosfaatproductie van 6000 kg fosfaat heb in 2014, mag ik dan binnen de BEX groeien naar 6000 kg fosfaat, zonder dat ik daarvoor vanaf 2016 extra grond moet kunnen opgeven in de Gecombineerde Opgave ?

 • ALBA

  Stel ik heb een overschot van 60 kg fosfaat per hectare.
  moet ik dan van het totale overschot 50% op eigen grond kunnen plaatsen of 25%
  voor de eerste 50 kg en 50% voor de overige tien?

 • Wim Esselink

  Veel vragen over de grondgebondenheid en lang niet alle vragen zijn al te beantwoorden. Een aantal vragen worden morgen beantwoord in Boerderij.


  Vanmiddag plaatsen we op Boerderij.nl een rekenmodel waarmee het effect op je eigen bedrijf in ieder geval duidelijker wordt. Daarin staan ook de juiste normen voor vee en grond in 2014, 2015 en 2016. (2016 voorzover bekend en anders op basis van 2015).


  De belangrijkste vraag blijft nog onduidelijk helaas. En dat is natuurlijk extra grond ten opzichte van welke uitgangssituatie! Je zit nu in feite met een soort formule waar de uitkomst in de formule zelf zit. Daar moet nog wat op gevonden worden.

  Het rekenmodel is een excelbestand en is te downloaden op onze site:


  Rekenmodel-melkveewet

 • sieko

  is er ook een limiet aan de afstand van de grond die er bij moet? 10/20 km. buitenland?

 • Dam

  Hoeveel zoogkoeien mag je houden op 1 HA??
  En wat als je teveel hebt?
  Gr.

 • gerrit coppens
  Panellid

  Ik dacht dat de regeling enkel melkvee betrof en dat zoogvee vooralsnog daarbuiten valt

 • Dam

  Super bedankt Gerrit.

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.