Wat vind jij ervan?

Is regelgeving rond CAP in ruwvoer niet sterk achterhaald?

0

artikel in "KORT" Boerderij 100-26-24/03/15 mbt CAP in Frans stro.
Voor CAP geldt een nul tolerantie. Terwijl reeds lang bekend is dat CAP uit natuurlijke bron veelvuldig wordt aangetroffen. De NVWA doet schimmig als je hen vraagt om het aantal steekproeven. Ze verijzen dan naar de wet openbaar bestuur als je wilt weten hoeveel steekproeven CAP op jaarbasis plaatsvinden. Zelf denk ik dat dit aantal zeer laag is. Reden voor deze gedachte: In een geval dat er op een melkveebedrijf dieren positief bemonsterd zijn op CAP ( het exacte aantal ben ik kwijt maar minimaal 4 en maximaal 7) en er geen sprake was van ongeoorloofd medicijn gebruik (CAP = verboden antibiotum), heeft de eigenaar van het bewuste bedrijf z'n ruwvoer op eigen kosten laten testen en bij tenminste 2 partijen werd de norm voor CAP overschreden. Zowel voor een partij hooi van het eigen bedrijf (Reeuwijk) als een partij stro uit Drente!..... Navraag bij RIVM/Rikilt leerde dat deze kennis ook bekend is bij hun en dat zij de NVWA herhaalde gegraagd hebben om hier passend op te reageren.

mvrgr Dirk de Jong (tot voor kort practiserend dierenarts)

Of registreer je om te kunnen reageren.