Wat vind jij ervan?

Q-ray
Bedrijf

Digitaal registratiesysteem voor exportverzamelplaatsen

0


De door Q-ray ontwikkelde applicatie MREX wordt als een veelbelovende applicatie aangeprezen bij de controle op exportverzamelplaatsen van dieren. Dit staat in het rapport van een door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ingestelde auditcommissie onder leiding van de heer dr. P. Vanthemsche. De auditcommissie onderzocht het functioneren van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) en de controle op slachtplaatsen en exportverzamelplaatsen.
MREX (Mobiele Registratie Export) is door de nVWA ingevoerd voor het digitaal registreren van non-conformiteiten op exportverzamelplaatsen. In dit nieuwe registratiesysteem worden controlebevindingen en overtredingen geregistreerd en elektronisch verwerkt. De auditcommissie heeft de werking in de praktijk gevolgd en concludeert dat de gebruikers enthousiast zijn over de meerwaarde in de handhaving. Behoudens enkele kinderziektes wordt het als positief en gebruiksvriendelijk ervaren. Een groot pluspunt is dat elke certificeerder kan nakijken welke vastleggingen de collega’s hebben gedaan op hetzelfde bedrijf. Dit kan helpen in de ontwikkeling naar een grotere uniformiteit in de beoordeling, en geeft de certificeerders een betere ondersteuning tegenover het bedrijf.
Behalve de mobiele toepassing voor de nVWA ontwikkelde Q-ray ook de mobiele applicatie voor fytosanitaire inspecties die door onder andere het Kwaliteits Controle Bureau (KCB) worden uitgevoerd. “Mooi om te horen dat business georiënteerde mobiele applicaties in de praktijk hun toegevoegde waarde tonen”, constateert Bernard van Raaij, directeur van het Wageningse Q-ray.

Meer informatie kunt u vinden op www.q-ray.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.