Wat vind jij ervan?

Appelbouw
Bedrijf

Keuren van uw mestopslagsysteem

0

Op basis van de BRL 2344 moet, wanneer de referentieperiode van een mestopslagsysteem en of afdekking bijna is verstreken, moet middels een inspectie worden vastgesteld of een verlenging van een volgende periode mogelijk is of niet. Hiermee wordt er dan opnieuw de referentieperiode vastgesteld, ofwel de periode c.q. tijdsbestek waarbinnen het mestopslagsysteem en of afdekking moet blijven voldoen aan de wettelijke- en functionele eisen.

Of registreer je om te kunnen reageren.