Wat vind jij ervan?

Zandkop opmengen met leem

17


Ben benieuwd naar jullie meningen omtrent het opmengen van een zandkop met leem. Wordt de kop alleen maar hoger en droger of houdt het toch iets meer water vast dan voorheen?Je zult tegenwoordig toch wat moeten, aangezien zandkoppen groter worden en organische stof steeds meer een probleem wordt en opbrengsten op zulke zandkoppen steeds harder achteruit lopen. Dus reageer er maar op los!

Laatste reacties

 • miniplaat

  Wij hebben in het verleden ook grond laten mengen, dit ging toen om het draagkrachtiger maken van veengrond door wit zand uit de bodem naar boven te halen.
  We hebben zelf ook stukken waar leem in de grond zit en werden ten zeerste afgeraden om met leem beginnen te trekken.. Van Werven uit Oldebroek heeft ons destijds verteld dat hij alleen maar verhalen had gehoord waar de grond er slechter op werd (als het om leem ging).
  Nu heb jij het echter over een hoge droge kop, terwijl het meestal over grond gaat die slecht is vanwege water of gewoon te weinig draagkracht, dus ik kan niks met zekerheid zeggen.

 • mts.teutelink1

  In het verleden hebben wij andersom gedaan. Een leemplek gemengd met zand uit een zandvang van het waterschap. Grond werd beter doorlaatbaar. Wij hebben toen wel gedraineerd om de 12 mtr. De sleuven zijn toen volgestort met glasas. Het resultaat was aanmerkelijk beter dan voor het mengen met zand. Betere ontwatering en bewerking.

 • lwolf2@kpnmail.nl

  Leem moet je af blijven. Wij hebben nog steeds de naweën van de aanleg van de gasleiding Veendam- Witteveen in 1976. De grond krijg je nooit weer goed.
  Hier in de buurt zijn enkelen die klei door de bouwvoor mengen. Dit zou wel werken.

 • schoenmakers1

  wat is het verschil tussen leem en klei, het zijn toch allebei fijne gronddeeltjes

 • julesnijst

  Leem bestaat vooral uit siltdeeltjes, die zijn grover dan kleideeltjes. Löss is bijvoorbeeld een leemsoort.

 • henk fledderus

  hier in australie wordt op arm zand wel eens een 2 cm laag klei gelegd.
  dit zorgt voor een betere vocht houdend vermogen omdat de organiche stof op slechts 0.8 % of minder zit.
  met direct seeding blijft dit ook mooi aan de bovenkant. en je kunt relatief snel veel bunders doen.
  pas op met leem wij hadeen in nederland ook een stuk zand met leem blokken er in en dat werkten niet positief.

 • rotten

  Blijf van het leem af je verpest de grond. Het wordt hard het mengt niet is niet bewortelbaar laat geen water door, kortom alles wat je niet wilt.

 • kees pals

  inplaats van leem organisch stof toevoegen als dit laatste het probleem is.

 • Heinrichs

  We hebben zeer goede ervaring met regelmatig toedienen van grote hoeveelheden agf-compost op zeer lichte zandgronden en op zware gronden. Bodemleven en opbrengsten zijn enorm verbeterd.

 • Venstra

  Hier hebben we ook wel gedempte sloten vol keileem maar dat ploegt voor geen meter en de vorenpakker krijgt die kluiten niet kapot.
  Als je alles over de kop haalt is je bodemleven helemaal weg en leem wil ook verdrogen dan is het net beton.

  Misschien wisselteelt met een paar jaar een diepwortelende grassoort, het is bijna 2015 ruwvoer kan wel eens duur worden. Hebben we hier ook na 15 jaar maïs gezaait, je verbaast je hoeveel gras daar nu af komt.

 • Parel

  Grond kun je verbeteren, maar ook verpesten.
  In het verleden diverse malen te maken gehad met deze materie. Een perceel ligt er hobbelig bij. In de dalen staat altijd water en op de koppen groeit het eerder, maar verdroogt het sneller. Wisselende groeiomstandigheden en in de zomer na een regenbui verzuipen van de oogst in de dalen.
  Altijd is het advies gegeven: Zet de bouwvoor af met een buldozer. Egaliseer de ondergrond en breng daarna gelijkmatig de bouwvoor terug over de geëgaliseerde ondergrond. Dit alles kan in stroken gebeuren.
  Een loonwerker had het idee om het goedkoper te doen met diepploegen en daarna egaliseren en weer terugploegen van de bouwvoor. Dat is nooit aangeraden, maar de boer zwichtte voor de prijs.
  Nadien, was de boer zeer ontevreden. Immers door de gevolgde werkwijze was er niet overal bovenin de bouwvoor terug te vinden, maar wel klapzand. Gevolg heel ongelijke groei vanwege verschil in bouwvoordikte. Hier en daar 0 cm en hier en daar 40 cm.
  Pas nooit grondwerkzaamheden toe in leemgrond als de grond nat is. De grond wordt versmeerd (soort ploegzool). Zaai nadien snijrogge in voor het herstel van de capillaire gangen (verticale aanvoer grondwater, of afvoer van overtollig water in de bouwvoor). Rogge wortelt tot ca. 1 meter in een half jaar tijd, terwijl lengte bovengronds maar 20 cm is.

 • Parel

  Rogge heeft als vanggewas een heel groot voordeel ten opzichte van andere vanggewassen en ook gras. Het kan veel dieper wortelen.
  Als rogge gezaaid is als vanggewas is het ook de bedoeling dat je het tijdig weer scheurt en onderploegd. De lengte van het roggegewas bepaalt het tijdstip. Het is immers zeer moeilijk om het volledig onder te ploegen, bovendien is een massaal gewas onderploegen nadelig voor de aansluiting van de bouwvoor met de ondergrond. Hierdoor kan verdroging ontstaan in de zomer.
  Door het afsterven van de wortels na scheuren van de rogge in februari/maart, verteren de wortels in de grond. Hierdoor ontstaan er op de plaatsen van de wortels verticale gangen tot de worteldiepte ( dat kan tot wel een meter diep zijn). Door deze wortelgangen kan water worden afgevoerd naar de ondergrond. In leemgrond is het van heel groot belang dat de wortels niet belemmerd worden door versmering van de leem bij grondbewerking. De wortels kunnen een versmeerde laag niet passeren ( zoals bij een ploegzool). Hierdoor zal afvoer van water uit de bouwvoor naar de diepere ondergrond altijd verstoord raken, en de grond zal lang nat blijven, maar ook snel verdrogen in de zomer, omdat capillaire opstijging van grondwater ook verstoord zal zijn.
  Nogmaals: Blijf van leemgrond af als de grond nat is.
  Nogmaals: Zorg dat de bouwvoor bovenin blijft.

 • schoenmakers1

  rogge kan misschien wel 1 meter diep wortelen, maar ik denk dat het sterk overdreven is om te verwachten dat in de winterperiode tot maart deze diepte bereikt wordt, zelf heb ik zelfs de ervaring dat rogge slecht tegen natte omstandigheden kan

 • Pool Agri Import & Export
  Bedrijf

  Interessante discussie die nu inmiddels al ruim 1 maand loopt. Dat geeft aan dat velen zich steeds meer telers bewust worden dat de gesteldheid van de bodem bepalend is. De machines worden steeds groter, maar ook zwaarder en de bemestingsaanwendingsnormen worden steeds beperkter. Bodemverbetering biedt kansen.
  De stand van het gewas zou volgens de reactie bepalend zijn voor het tijdstip van bewerking. In plaats van scheuren van rogge (en elk type groenbemester) is het mulchen van rogge een efficiënte manier om vanggewassen te bewerken tot 1 dag voor het ploegen. Het vanggewas kan zo nog profiteren van de voorjaarsgroei. De Schulte FX Roto Mulchmaaier met hybride messen kan in zeer korte tijd grote oppervlaktes groenbemesters mulchen. Het vanggewas wordt vlak boven de grond afgesneden en tot zeer fijn maaisel gemulcht. Als alternatief voor ploegen kan ook een verticale bodembewerking worden gedaan. Voordeel daarbij is dat de organische stof in de toplaag behouden blijft. Een ander voordeel hiervan is dat de wormenstand verbetert. Immers bestaat het voedsel van wormen uit organisch materiaal wat zich aan de oppervlakte bevindt. De worm eet geen organische plantenresten die 30 cm diep liggen.

  Vervolg zie volgend bericht >

 • Pool Agri Import & Export
  Bedrijf

  Wormen zijn zoals u allen wellicht al wist, de beste bodembewerkers. De verticale wormengangen voeren regenwater af en trekker grondwater op. In de horizontale wormengangen bevindt zich vnl. wormenmest. Het is wetenschappelijk aangetoond dat wormenmest een zeer hoogwaardige meststof is. Deze manier van werken is uiteraard wel afhankelijk van het volggewas.
  Er wordt veelvuldig gesproken over het mengen van leem, zand en andere grondsoorten. Bijna zonder uitzondering geeft iedereen het advies om leem niet te mengen. Een belangrijk probleem zit hem volgens verschillende reacties in de slechte waterdoorlaatbaarheid en de gevoeligheid voor compactie. In ons programma hebben wij de McConnel Shakaerator die de bodem bewerkt zonder de lagen te mengen. De machine vibreert d.m.v. een aftakas aangedreven vibratie-unit. Verdichtende lagen worden opgeheven en kluiten verkleind waardoor de waterdoorlaatbaarheid word verbetert en zuurstof aan de bodem wordt toegevoegd. Uiteraard ben ik me ervan bewust dat deze machines niet onder alle omstandigheden en in bepaalde (bouw)plannen de gewenste oplossing zijn. Toch blijkt dat deze alternatieve methodes met net even een ander type machine voor veel telers een verassend goede uitwerking hebben op de bodemgesteldheid.
  p.s. elk oordeel is welkom, maar dan wel gebaseerd op onderbouwde ervaring met dit type machines.
  Met vriendelijke groet,
  Hendrik Pool

 • Parel

  Schoenmaker1 ik begrijp heel goed uw opmerking. Natte grond is goed voor wilgenteelt, rietteelt enzo. Maar niet voor akkerbouw. Een grondsoort kan ook totaal niet geschikt zijn voor akkerbouw. Dat is ook bekend, want daarom hebben we veel grasland in Nederland.
  Als zandgrond te nat is voor de teelt van rogge als volggewas, dan is de vraag: Wat is het probleem van dat perceel?
  Als het antwoord op deze vraag luidt: Het is te nat. Dan is de grond wellicht totaal niet geschikt voor akkerbouw, behoudens in droge jaren.
  Het is niet onbekend, dat in voorgaande jaren graslanden zijn omgezet in akkerland, waarvan achteraf gezegd wordt: Hadden we beter maar niet kunnen doen.

 • Venstra

  We hebben hier ook wel percelen met 30-50cm fijn zand op leem en ook venige zandgrond er op en mijn ervaring is alleen draineren helpt ook niet maar mooi rond leggen en na het kilveren met een smaragd ofzo weer wat diep los trekken, en alles natuurlijk onder droge omstandigheden.
  Met rupskraan mengen doen ze hier ook wel eens, een heleboel werk en kosten en het helpt niks als de structuur niet goed is.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.