Wat vind jij ervan?

Enquete uiergezondheid melkveebedrijven

0

Op dit moment ben ik aan het afstuderen bij Dairy Campus in Leeuwarden en doe ik onderzoek naar het ontwikkelen van een softwaretool voor de preventie en behandeling van mastitis bij melkvee. Deze softwaretool moet tevens dienen als hulpmiddel bij het op (speenniveau) selectief droogzetten van melkkoeien en geeft inzicht in de risicofactoren van mastitis. Met behulp van een softwaretool zal een melkveehouder meer inzicht krijgen in de uiergezondheid op zijn bedrijf en zullen zowel de mastitis incidentie als het gemiddelde celgetal op een melkveebedrijf omlaag gebracht kunnen worden. Veehouders met een automatisch melksysteem hebben een frequente meting van geleidbaarheid per kwartier, plus informatie over melkgift, melkkleur en melktemperatuur, waardoor ze de mogelijkheid hebben om in een vroeg stadium zowel zichtbare als niet zichtbare mastitis te detecteren. Veehouders met een conventioneel melksysteem hebben deze parameters meestal niet tot hun beschikking, en deze softwaretool zou vooral deze veehouders kunnen helpen bij het op peil houden of verbeteren van de uiergezondheid op hun bedrijf.

Aanleiding van deze opdracht is de nieuwe regelgeving voor het antibioticagebruik dat sinds 1 maart 2014 van kracht is. Hierdoor mogen minder koeien drooggezet worden met antibiotica, en mogen er alleen nog maar eerste en tweede keus middelen gebruikt worden bij het behandelen van mastitis. Daarnaast valt het melkquotum weg, waardoor de gemiddelde bedrijfsgrootte zal toenemen. Hierdoor zullen veehouders afhankelijker worden van hulpmiddelen om de gezondheid van hun veestapel in kaart te brengen, en deze gezondheid in stand te houden of te verbeteren.

Het doel van deze enquete is om aan u als veehouder te vragen hoe u de uiergezondheid op uw bedrijf op dit moment op peil houdt of probeert te verbeteren en wat voor informatie u nog mist. Het is belangrijk om van veehouders te weten wat zij belangrijk vinden op het gebied van uiergezondheid, zodat de softwaretool ingericht kan worden naar de wens van de veehouders.

Het invullen van de enquete duurt 5 tot 10 minuten, en met het invullen van deze enquete heeft u een aandeel in het samenstellen van deze softwaretool.

Via de link hieronder wordt u direct doorgestuurd naar de enquete, en kunt u anoniem de enquete invullen.

http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=219928

Bedankt voor het invullen!

Aede-Piet Hoekstra
Student Dier- en Veehouderij
Van Hall Larenstein Leeuwarden

Of registreer je om te kunnen reageren.