Wat vind jij ervan?

DLV
Bedrijf

Voorkomen puntemissie bij winterklaar maken spuit is eenvoudig

4


Het spuitseizoen zit erop en veel loonwerkers en zelfspuiters maken de spuit
winterklaar. Naast het zichtbare vuil zitten er ook (onzichtbare) resten van
gewasbeschermingsmiddelen op de spuit. En dit kan, als het schoonmaken niet correct
gebeurt, tot flinke vervuiling van het oppervlaktewater leiden. Jammer, want deze
emissie kan eenvoudig voorkomen worden. Het project ‘Samen werken aan een schone
Maas’ stimuleert daarom zorgvuldig werken en het gebruik van zuiveringssystemen.
Een factor 300 overschrijding

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die
na een bespuiting achter blijft op de spuit. Hoewel de precieze percentages in de onderzoeken
verschillen, is de conclusie eenduidig: als het waswater in het oppervlaktewater terecht komt
(direct of via het riool) leidt dit tot flinke overschrijdingen van de emissienorm. Uit PPO-onderzoek
blijkt dat ondanks dat er relatief weinig middel op de spuit zit, sommige middelen de norm voor
waterkwaliteit met een factor 300 overschrijden!

Eenvoudige oplossingen
Deze emissie kan eenvoudig worden voorkomen. Bijvoorbeeld door de spuit op het perceel te
reinigen, op ruime afstand van de sloot (minimaal 5 meter). Hiervoor zijn reinigingssets te koop
die het mogelijk maken de spuit aan de buitenkant te reinigen met water uit de schoonwatertank.
Als reiniging op het erf plaats vindt moet het waswater worden opgevangen. Bedenk hierbij dat een
olieafscheider op een spuitplaats geen gewasbeschermingsmiddelen uit het water verwijdert! En
gaat het waswater door het putje het riool in? Ook dan komt het in het oppervlaktewater terecht:
een rioolwaterzuiveringsinstallatie haalt geen gewasbeschermingsmiddel uit het water.
Er zijn verschillende methoden om waswater (na opvang) te verwerken. Het kan op het perceel
worden uitgereden, maar de voorkeur heeft om het te zuiveren. Bijvoorbeeld met biologische
zuiveringssystemen zoals het biofilter of Phytobac. Deze systemen werken door binding van de
bestrijdingsmiddelen aan organische stof of bodemdeeltjes en afbraak door micro-organismen.
Water kan daarbij geheel of gedeeltelijk verdampen.

Laatste reacties

Of registreer je om te kunnen reageren.