Wat vind jij ervan?

vogelgriep ontstaat door grootschaligheid

15


'Vogelgriep komt niet door wilde vogels'

Gepubliceerd op vrijdag 21 november 2014 om 18:34De uitbraak van vogelgriep is niet te wijten aan wilde vogels. Dat stelt dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming (CIWF). Het H5N8-virus is volgens de organisatie niet bij wilde vogels in Europa aangetroffen. "Bovendien hebben de in Nederland getroffen bedrijven geen uitloop naar buiten. De dieren zitten er altijd binnen."CIWF wijst de intensieve pluimveehouderij aan als schuldige. "Het is bekend dat de intensieve veehouderij met haar volle stallen, waar soms tienduizenden kippen dicht op elkaar staan, een ideale voedingsbodem is voor de verspreiding van veeziekten. Wanneer in zo'n stal één dier ziek wordt door een besmettelijk virus zijn al snel veel meer dieren ziek."De organisatie vindt het dan ook opmerkelijk dat er direct naar wilde vogels wordt gewezen. "Het is opmerkelijk hoezeer de voorstanders van de intensieve veehouderij zich haasten wilde vogels aan te wijzen als de oorzaak van de uitbraken en te eisen dat kippen met een vrije uitloop grote delen van het jaar, tijdens de vogeltrek, binnen worden gehouden", stelt directeur Geert Laugs."Uiteraard hebben we geen bezwaar tegen de tijdelijke ophokplicht die nu van kracht is en die dient om verdere uitbreiding van de vogelgriep tegen te gaan", voegt Laugs daar aan toe. CIWF vindt dat het nu nog te vroeg is om definitieve conclusies te trekken over de herkomst van het virus.

Laatste reacties

 • hout&co

  Momenteel wordt alweer gespeculeerd dat het idd door de wilde eendachtigen komt dat de dieren IN DE STALLEN besmet worden.

  Maar....... wie zegt mij dat het niet juist het omgekeerde is.

  Het strooisel wordt gebruikt voor gras of bouwlandbemesting.


  Als dat mest is van zieke dieren kunnen de overwinterende dieren die neerstrijken op dat gras- of bouwland, ziek worden of juist drager worden zonder ziek te worden.


  En flinke afstanden afleggen.


  Ook wordt de mest vaak kilometers verder uitgereden dan de plek waar de stallen staan.

  NOG een reden waarom er vogelgriep op plaatsen opduikt die zover uit elkaar ligt. • pantass

  natuurlijk. heb je niet mee gekregen dat deze wilde dieren geen verschijnselen vertonen, maar wel het virus bij zich dragen? dat het om dezelfde stam gaat als in azie vernomen is? dat deze dieren wereldburgers zijn en in alle windstreken rondtrekken?


  het is dan ook zeker heel toevallig dat nu de trek periode weer in volle gang is er overal besmettingen opduiken. weet je dan niet dat er geen pluimvee mest word uit gereden op percelen in nederland? dat gaat de grens over of word op gebrand.


  je zult geen pluimveehouder zijn, neem ik aan. anders sprak je niet zo raar.


  deze discussie zal wel weer nergens toe leiden. lang leven de democratie, zullen we maar zeggen.

 • Burgerman9

  Geen pluimveemest uitgereden in Nederland, hoe komt u er bij pantass ? Mijn buurman ( 39.000 kippen) doet het wel, en hij heeft daarnaast buiten een grote hoop liggen ( onafgedekt) die hij eergisteren nog met een nieuwe lading heeft aangevuld.

 • schoenmakers1

  ook als de wilde dieren besmet zijn door het gehouden vee, blijven het toch de verspreiders en zullen bestreden moeten worden.


  Het is toch niet normaal dat alles aan banden wordt gelegd en dat de natuur zomaar aan mag klooien

 • PetervanKempen

  Het begint er mee dat de genoemde organisatie Compassion in World farming gewoon liegt als ze stellen dat het virus niet bij wilde vogels is vastgesteld".


  Liegen is echter het handelsmerk van zogenaamde dierenbeschermers en alternatieven. Het is al lang bewezen dat dit virus massaal door wilde eenden in azie is uitgevlogen er zijn daar zelfs mensen aan bezweken , en dan niet een als hier mar honderden. Gelogen dus CiWF! en dit artikel baseert dus op drijfzand. Ook kenmerkend voor de dierenbeschermers en co, is het wijzen naar de economische productie bedrijven die wanhopig proberen consumenten te bedienen,die, door de biologische smetvrees geindoc trineerd, geen vlees met antistoffen door vacinatie willen consumeren. indirect dus massamooord door deze puristen en dierenbeschermers. Maar ja wijzen en anderen de schuld geven van een drama wat niemand moet willen, dat is zoveel makkelijker he.

 • g.laugs

  Het persbericht van Compassion in World Farming (CIWF) wordt hier verkeerd geciteerd (fout van persbureau Novum, overgenomen door Boerderij). Wij hebben slechts gesteld dat het 'voorbarig en twijfelachtig' is wilde vogels aan te wijzen als de oorzaak van de vogelgriep. Zie hier ons volledige persbericht (http://www.ciwf.nl/media/6059359/persbericht-vogelgriep-20141121.pdf), dat overigens verscheen voordat bij één wilde vogel in Oost Duitsland het virus werd aangetroffen. Niets leugenachtigs dus maar gewoon een feitelijke weergave van de stand van zaken op 21 november. En zoals de discussie hier al aangeeft, het is goed mogelijk dat het virus vanuit de stallen in de natuur terecht komt en dan door wilde vogels wordt verspreid.


  Geert Laugs, CIWF Nederland

 • hout&co

  Dat kan ik me voorstellen Geert.


  Maar kippenboeren gaan NOG STEEDS door MET MEST UIT TE RIJDEN EN NIETS AFSCHERMEN, KUNNEN OF willen ze niet anders :-(


  Nogmaals. Ik heb via SOVON, geholpen met inzamelen van dode dieren en die naar het onderzoekscentrum laten brengen.


  Er is NIET 1x een gevaarlijke ziekte geconstateerd.


  Afgel. zondag was staatssecr. dijksma te zien in BUITENHOF.


  Ze dreunde een mooi verhaal op van alle reeds bekende gegevens. Maar niet van bewezen gevallen of van doeltreffende maatregelen.


  Toen haar voorgehouden werd dat GEEN VAN DE 1500 WILDE DIEREN een besmetting had en dat dus dat wilde vogels niet de reden voor de besmettingen zijn. Als een verwend kind met haar hoofd en lichaam te wiegen in de trend van;,, maar ik weet het beter dan jullie want ik ben......'' Waarom wordt er niet onderzocht, zoals al enkelen zeggen, wat en wie de voerleveranciers zijn ????? Het water dat gebruikt wordt is besmet ???? Oppervlaktewater voor watervoorziening ?? Kostendrukken ??? Illegaal ??? Leidingwater wordt er toch gebruikt ?? Dit is correct geschoond en van ziektekiemen ontdaan. Vent.syst. besmeurd met uitwerpselen de redenen van de besm. Die schoepen worden onderdak geplaatst ??Medicijnen in China etc. vervaardigd ??? Waarom achter de feiten aan gedraven ??Gesloten bedrijven zijn toch te controleren ??


 • hout&co

  Pantass.


  Er zijn weinig trekvogels die besmet een trektocht af kunnen leggen van China naar Europa.


  Wilde eenden zijn helemaal geen trekkers.


  Zie m'n stukje hierboven. Vwb medicijnen die uit het OOSTEN komen weet ik niet wat er gecontroleerd wordt.


  Wel kan ik zeggen dat Mevr. Dijksma een verre van overtuigende indruk op muj maakte.


  Beter gezegd.


  Op zo'n positie zou ik meer uit kunnen (laten) zoeken. Dan zij NU doet of lijkt te doen.


  Ik vermoed eerder een bepaalde (onder de tafel) bespreking dan dat er openlijk wordt vertelt wat er aan de hand is.

 • Spruit12

  Als de mest besmet zou zijn moet de ziekte ook zichtbaar zijn bij het slachten van de kippen. Mest wordt immers niet uit z'n eigen besmet. Eën keer is er een eerste geval geweest. Misschien komt het virus uit Azié mee met hele grote vogels (vliegtuigen), iedereen op Schiphol dan ook maar met de schoenen door een ontsmettingsbad/mat misschien??


  Alles wat dicht bij elkaar zit kan elkaar snel besmetten met besmettelijke griep, denk aan treincoupes, theaterzalen, collegezalen, etc.


  Zolang de oorzaak niet bekend is heeft iedereen een beetje gelijk en ongelijk.


  Er is een reden voor waarom dieren relatief dicht op elkaar worden gehouden!! • PetervanKempen

  Geachte forumleden:


  Vandaag bekend gemaakt dat er diverse smienten zijn geconstateerd die in de omgeving van de besmette bedrijven poep hebben uitgescheiden met erin het virus H5N8 dus nu ophouden de biologische houderij als resistente manier van pluimvee houden te blijven uitdragen en de gesloten houderij te oordelen als oorzaak. LLet heel goed op nu : De meer dan 200 dode chinezen die stierven aan H5N8 infectie stonden midden in zeer scharrelachtig gehouden pluimvee wat hen heeft besmet terwijl de dieren zelf nog leefden en waarschijnlijk resistent waren. De daar overwinterende talingen vliegen, met virus, naar siberie en komen daar de nederlandse populaties talingen en smienten tegen, dat wordt weer overgegeven en nu vliegen die besmette smienten en talingen naar ter aar en omstreken en BINGO! Als je ziet hoeveel ventilatie er is en hoeveel muizen en hoeveel manieren waarop een virus van die smientenpoep naar een houderij kan worden overgebracht...... onwaarschijnlijk veel! Dus wetenschappers van CIWF en Geert, inslikken die taal en wijzen naar jullie vijanden , geef nu maar toe dat het 80% zeker de trekvogels zijn. Het enige waar je gelijk in hebt is dat het er hard inhakt bij grootschalige teelt maar dat is dan ook alles. Excuus svp voor te vroeg geschreeuwd en onterecht gewezen!

 • joohoo

  Deze vogelgriep is gewoon veroorzaakt door mensenhanden. Het aantal besmette bedrijven is te laag om water dan wel trekvogels of ratten cq muizen als veroorzakers of verspreiders aan te merken. Voor mij is het overduidelijk dat hier dierenactivisten de hand in hebben.

 • PetervanKempen

  @Joohoo, ik reageerde hier omdat de vinger door bios naar grootschalige houders werd uitgestoken. Dat vond ik onterecht omdat dit een inmiddels achterhaald rapport als basis had. Wat jou elders ook geuite vermoedens zijn over opzet dat lijkt me sterk want er zijn verschillende stammen virus aangetroffen en op bij elkaar liggende bedrijven een gemeenschappelijke , dat duidt echt op individuele overbrengers uit individuele bronnen en niet op een activist met gejat virus uit wageningen. Hoewel ik denk dat de AIVD dat lijntje wel uitloopt want die activisten die dit bereid zijn of doen zijn geen idealistische lieverds, het virus is gevaarlijk voor de mens!!! Ik vertrouw op ons systeem en hoop dat we de herhaling of verspreiding kunnen voorkomen. Dit wil echt niemand volgens mij ook de meest verstokte wakker dier fan niet.

 • joohoo

  Ik hoop het van harte dat je gelijk krijgt. Echter het systeem heeft een dubiues karakter gekregen door contole instanties die te veel worden gestuurt door kamervragen en media insinuaties. Voor verder nertsen los laten en aangestoken stalbranden, nee ik ben niet overtuigd van de onschuld van dieren fansof partijen.

 • Parel

  Griep is een virus. Een virus verplaatst zich door de lucht en via direct contact. Het is bekend hoe een griep kan ontstaan bij mensen. Zet ze gedurende een week in een benauwde niet geventileerde ruimte, en er breekt een ziekte uit. Deze ziekte kan overslaan vanuit de ruimte naar andere mensen, als er geen goede hygiëne wordt betracht door die mensen als ze uit die ruimte gaan.


  Datzelfde geldt natuurlijk ook voor dieren. De ziektedruk neemt toe als dieren in grote aantallen bij elkaar in een hok zitten en de ventilatie is niet goed, niet optimaal.


  In de afgelopen decennia hebben we gezien, hoe de ontwikkeling van de ligboxenstallen is gegaan. In de jaren 80 en 90 veel verzet van de boeren: openfrontstallen wilde men niet. Veel inhoud in de stal per dier: Dat is te duur.


  Kijk je nu naar de ligboxenstallen dan zitten er geen zijgevels meer in de stallen, maar gaas. De stallen zijn nog nooit zo hoog geweest, en in de zomer draait de ventilator wind door de stallen. Door deze wijze van bouwen is de ziektedruk zeer sterk afgenomen voor de melkkoeien in de Nederlandse ligboxenstallen.


  Hetzelfde geldt voor de jongvee opfok.


  De natuurlijke ventilatie vermindert de ziektedruk.


 • Parel

  Bij hokbedrijven (pluimvee en varkens) is de inhoud en de ventilatie erg belangrijk, maar ook de zuivering van de lucht in de stal. Bijna altijd is er sprake van mechanische ventilatie. Die is op de meeste zeugenbedrijven beter dan in een ziekenhuis. Daar kun je nog hardstikke ziek worden door vallende koude lucht uit een plafondrooster. Dat is bij varkensbedrijven absoluut verleden tijd.


  Maar natuurlijk kan het altijd beter, om de ziektedruk verder te verlagen in de intensieve bedrijven. Daarbij is een systeem met interne zuivering van de stallucht wellicht heel erg belangrijk. Immers op de zwevende deeltjes in de stallucht daar hechten zich ook ziektekiemen. En die ziektedruk is op nogal wat intensieve bedrijven veel en veel te hoog. Wie daar een afdoende maatregel voor heeft is spekkoper.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.