Wat vind jij ervan?

Hoe kun je grondgebondenheid in de melkveehouderij het beste regelen?

6


De discussie over de nieuwe melkveewet is volop gaande. Op aandringen van bestuurders uit de melkveesector en de politiek biedt staatssecretaris Dijksma nu toch de mogelijkheid om grondgebondenheid vast te leggen in de wet. Hoe dit moet gebeuren is nog niet duidelijk. NZO, LTO, NMV en NAJK pleiten voor een maximaal fosfaatoverschot van 100 kilo per hectare. Dat komt ongeveer neer op een veedichtheid van 5 koeien per hectare. Dat betekent dat een bedrijf ongeveer de helft van de mest mag verwerken om nog onder de noemer 'grondgebonden' te vallen.
Omdat politici (en soms ook bestuurders) wat verder van de praktijk af staan een heel simpele vraag: vindt u het nodig dat grondgebondenheid wettelijk wordt geregeld en hoe zou dat dan geregeld moeten worden?

Laatste reacties

 • schellach

  Eigen grond of pacht of huur of contract tussen melkveehouder(s) en akkerbouwer(s) waarin de veehouders mest leveren en akkerbouwers voedergewassen telen (mais, maar ook gras, en graan, luzerne, veldbonen, erwten).

 • cocoma

  percelen die je als bedrijf in gebruik hebt uit de landbouwtelling aanhouden lijkt mij.

 • kiepel

  Gecombineerde opgave gronden optellen en dan heb je een totale gebruiksnorm. Mest/koeien overschot mag niet meer dan 20% zijn. Ik denk dat die 20% jaarlijks geevalueerd kan worden.

 • kschouten

  Er zijn ook veel extensieve weidebedrijven die hun mestplaatsingsruimte niet benutten er zou een samenwerking mogelijk moeten zijn om deze ruimte te benutten .

 • kiepel

  Samenwerking is frauduleus en er wordt dan teveel geld in lucht gepompt.

 • zwartven

  Mestafzet vooraf regelen met een gebruiker (een op een) zou mogelijk moeten zijn om grondgebondenheid te borgenLaad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.