Wat vind jij ervan?

Stromest verwerken

2


De Tweede Kamer wil dat er een onthefffing komt voor mestverwerking van stromest van geiten-, schapen- en vleesveebedrijven. Een tweede motie die hierom vraagt is aangenomen, maar staatssecretaris Dijksma houdt vooralsnog voet bij stuk en voert de motie niet uit. Ze vreest onder andere voor claims van bedrijven die de mestverwerking al wel hadden geregeld in het kader van de verplichte mestverwerking voor bedrijven met een mestoverschot.

Hoe gaat u als veehouder hier mee om? Had u de mestverwerking geregeld? En wat gaat u nu doen: mestverwerking regelen of de gok nemen dat er toch een ontheffing komt?

Laatste reacties

  • bennie1

    Voor stromest is er voor 2015 en verder wel al een ontheffing afgesproken en in wetgeving vastgelegd. Dit is ook mede de reden dat de 2e kamer niet akkoord gaat met deze eenmalige aktie om de ontheffing nu niet te laten gelden voor stromest in 2014. Rare motivering van Dijksma dus. Zelfs na 2 aangenomen moties blijft ze vasthouden terwijl ze wel heeft ingestemd met ontheffing voor 2015 en verder. De argumenten om nu vast te houden aan een ontheffing lijken me dan ook niet erg sterk. Als geitenhouder ga ik met zo'n motivering geen verwerkingsrechten kopen voor dit ene jaar. Lijkt mij sterk dat een rechter met dit wankele beleid mij een heffing kan opleggen....

  • mariska.vermaas1

    Inmiddels is de situatie veranderd. Staatssecretaris Dijksma heeft haar standpunt toch gewijzigd. Voor diercategorieën schapen, geiten en niet voor zuivel gehouden runderen geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 een generieke vrijstelling van de verwerkingsplicht.Of registreer je om te kunnen reageren.