Wat vind jij ervan?

Leo Tholhuijsen
Redactie

Wel of geen dierlijke mest op aardappelen.

7


voor het zoveelste jaar op rij wordt weer gedemonstreerd met de toediening van dierlijke mest aan aardappelen. Straks moet ook uit vergelijkingen blijken hoeveel beter met dierlijke mest bemeste gewassen het beter doen dan gangbaar bemeste.
De uitkomsten staan niet vast. Veel proeven en demo's hebben vooral tot doel aan te tonen dat het met de nadelen van dierlijke mest wel meevalt.
Met dat in het achterhoofd kun je je afvragen of het nou wel zo verstandig is om als aardappelteler direct kunstmest deels te gaan vervangen. Gaat het hier om verbeterging van de akkerbouwresultaten of om te creatie van extra mestafzet ten beghoeve van de dierlijke sectoren?

Laatste reacties

 • bsalome
  Panellid

  Ik ben zelf nog niet direct een voorstander van dierlijke mest in het voorjaar op aardappelland. Op tarwe en graszaad percelen rijden we wel. Hiermee zien we wel grote voordelen op deze percelen in drogere jaren. De opbrengsten zijn dan aannemelijk hoger. In aardappelpercelen ben ik toch bang voor te grote structuurschade omdat we meestal vrij vroeg poten en dat je bij drijfmest voor een goed moment vaak toch nog enkele weken zal moeten wachten. Voordat ik een overstap zou maken, zie ik toch graag ook eerst enkele positieve resultaten op kleigrond.

 • Luuk

  Een gift van 30 ton vleesvarkensdrijfmest heeft alleen al aan mineralen een waarde van zo’n €400 per hectare. Voor dit bedrag kun je wel enige rijschade of opbrengstderving accepteren.

 • HermanKrebbers

  Vaak voldoet resultaat uitrijtechniek over de ruggen niet aan wettelijke eisen emissiearm uitrijden, met name op kleine ruggen. Wie heeft ervaring met techniek die wel voldoet?

 • Aad Baars

  Houden we dit wel in de gaten ? : www.rivm.nl/.../Nitraat_in_het_bovenste_grondwater_bij_landbouwgewassen_bos_en_heideveld_in_de_zandgebieden_van_Nederland Akkerbouwers kunnen het mestoverschot niet wegwerken zonder zelf veel schade op te lopen!

 • HermanKrebbers

  Beste aad, ik denk vooral aan aardappelen op kleigrond. Daar risico van nitraatuitspoeling niet groot en gevaarlijk. Zou wel miljoenen kg fosfaat van veehouderij kunnen benutten en mestoverschot verminderen

 • diele

  Wij gebruiken al meerdere jaren varkensdrijfmest voor het poten van de aardappelen . Sporen zien wij nooit terug in het veld. Je hebt veel meststoffen , wij strooien geen Kali meer bij aanvang en geen fosfaat kunstmest . Nadien is het afhankelijk van het weer ( lees mineralisatie ) hoeveel stikstof kunstmest er nog wordt gestrooid, en een beetje Kali . de Opbrengsten zijn steeds goed. Wij zitten op zwarte klei

 • klink1

  beste mensen, een bescheinend gift van organische mest is een goede keuze.
  ook anderen mineralen, worden aangevoerd als alleen N. mijn aardappelen groeien er beter op !!!

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.