Wat vind jij ervan?

De toekomst van de landbouw in Nederland in het licht van de huidige ontwikkelingen.

3


Wat vinden we, als boeren, van de huidige tendens in de landbouw?In een interne discussienota schrijft LTO:

-afname van aantal ondernemers in de landbouw

-verandering type onderneming

-de intensieve veehouderij heeft het al jaren lastig. Dat blijft zo.

-vleesvarkenshouderij is in Nederland niet rendabel, aldus verwijzend naar het LEI.

-tendens is naar meer ketengerichte organisaties.Heeft dit de toekomst?

Willen we dit?

Zo niet, wat kunnen we eraan doen?

Wat is je strategie als individuele boer?

Laatste reacties

 • Ferm

  Ik heb dit topic geplaatst omdat het in deze discussie nota allemaal zo "clean" wordt gesteld. Bovengenoempde punten gelden voor de sector, maar de realiteit wordt gewoon bij de boer en zijn gezin rondom de keukentafel beleeft.


  Hoe kijk je als individuele boer hier tegenaan en wat is je opstelling hierin qua bedrijfsstrategie?

 • Ferm

  Om met mezelf te beginnen: ik vindt het een beangstigend toekomstperspectief, maar denk wel dat het op deze manier gaat lopen, omdat de situatie in Nederland een weg terug eigenlijk niet meer toelaat. Ik zie niet hoe dit nog bij te sturen is zonder dat een hele grote groep daar de pijn van ondervindt.


  Toen wij nog in Nederland boerden (tot november 2009) wilden wij niet opschalen omdat we denken daar niet meer rendement van te kunnen krijgen. Bovendien vinden we 75 melkkoeien met 45 hectare een mooi kleinschalig gezinsbedrijf waar we een redelijk inkomen uit kunnen halen. Echter de alomheersende tendens van opschalen en kostprijs verhogende maatregelen vanuit de overheid, deed ons beseffen dat het bestaansrecht van ons bedrijf daardoor ook in gevaar dreigt te komen. Mede door de houding van de maatschappij naar boeren toe hebben we besloten op voorgaande overwegingen of er elders een gezonder toekomstperspectief voor ons zou kunnen zijn. we hebben ons georienteerd en besloten ons boerenbedrijf naar Frankrijk te verplaatsen.


  Wordt vervolgt.

 • Ferm

  Vervolg.


  Ik begrijp dat emigreren niet voor iedereen een optie is vanwege meerdere redenen. Er zullen er ook zijn die het wellicht best vinden zo en hopen dat ze bij de overblijvers horen. Bij deze laatste groep vraag ik me dan af: is dat dan te bolwerken als 50% is afgevallen? Is het dan nog leuk ondernemen op die manier en houden we het platteland daarmee leefbaar? Dit zou een grote vraag en zorg moeten zijn van onze belangenbehartigers en overheid, maar op het niveau van de individuele boer zie ik deze zorg niet terug.


  Hoe denken andere boeren hierover?

Of registreer je om te kunnen reageren.