Wat vind jij ervan?

Mestverwerking nu nog regelen wordt spannend.

1


Her en der bestaat zorg of alle veehouders voor dit jaar hun verplichte mestverwerking nog wel geregeld krijgen. Vandaag verscheen een inventarisatie over mestverwerkingscapaciteit van Bureau Mestafzet. Kort gezegd lijkt er genoeg capaciteit te zijn voor dit jaar en voor 2015, maar met de aantekening dat de verwerkingscapaciteit vooral is gebaseerd op verwerking van pluimveemest. Bovendien komt er vooral capaciteit bij in mestgebied Zuid en vrijwel niet in Oost. Mijn stelling is dat nu nog verwerkingscapaciteit regelen voor dit jaar wel eens lastig kan worden. Voor volgend jaar wordt het alleen maar lastiger door meer melkvee en minder plaatsingsruimte voor fosfaat.
Ik hoor graag hoe anderen daar over denken en hoe ze mestverwerking geregeld hebben.

Eén reactie

  • poldes

    is het juridisch niet ,,overdun"


    wij leveren mest en zodra deze geladen en gewogen en bemonsterd is,is deze toch verantwoordt afgezet.


    misschien wordt die vracht in zijn geheel in het fabriek verwerkt;als dat zo is dan


    had ik geen VVO,s af hoeven te sluiten terwijl de mest ook al verwerkt is.

Of registreer je om te kunnen reageren.