Wat vind jij ervan?

Mest uitrijden is maatwerk

1


Zowel veehouders als het milieu zijn gebaat bij een uitrijverbod voor mest waarbij rekening wordt gehouden met de weersomstandigheden. Dit betekent dat er een flexibel systeem moet komen dat per regio bepaalt tot wanneer er mest kan/mag worden uitgereden.

Eén reactie

  • Martin Oldenhof

    Ben het er gedeelteijke wel mee eens. Per regio zijn er zeker door het jaar heen verschillen denk aan bv. neerslaghoeveelheid, grondsoort en gewassen die verbouwd worden. Maar per regio verschillende regels geeft nog meer (zie nu al 250 of 230 kg N per ha) verschil in Nederland dus eigenlijk oneerlijke concurrentie. Wat is daar dan de oplossing voor?

Of registreer je om te kunnen reageren.