Wat vind jij ervan?

Tobben over de melkprijs

18


Nog even en het melkquotum is exit. Wat er daarna gebeurt, is voor velen tamelijk ongewis. Ik signaleer dat in veel melkveegezinnen zorgen zijn over een mogelijk dalen van de melkprijs. Wie herkent dit? En wat doe je er aan?

Laatste reacties

 • bieske

  stoppen met investeren in bedrijfsgroei dmv nieuwe stal en eerst maar een paar jaar afwachten wat de prijzen doen en dan alsnog bekijken of het rendabel is

 • Melkveehouder Wim Friesland.

  Ik verwacht regelmatig interactie tussen zuivelonderneming en haar leden/leveranciers zodat door een melkprijsdifferentiatie op basis van specifieke afzetmarkt keuze ontstaat de er voor gerelateerde grondstof wel/niet te produceren/leveren waardoor in beginsel voor winstgevende produktie gekozen kan worden.

 • grazen

  Tobben heeft geen zin.


  Afwachten,en stoppen (als het kan) met investeren. • Ferm

  Wij verwachten dat de melkprijs zal dalen na het quotumtijdperk. Wij boeren in Frankrijk en daar denken de melkverwerkers dat ook en zijn ze zo slim geweest om in samenwerking met de regering verplichte melkcontracten in het leven te roepen. Met daarin een vast quotum, gebaseerd op je huidige quotum, waar je 5 % + of - mag afwijken anders betaal je in beide gevallen een boete. Je hebt niet meer de flexibiliteit dan om zelf in slecht en goede tijden bij te sturen. Wij tekenen niet en mogen na 1-1-2015 geen melk meer leveren. Wij beëindigen dan ook onze melktank.

 • poldes

  de melkinnemers betalen niet meer dan zij moeten.


  die uit te betalen prijs ligt dicht bij de kostprijs van de grootschalige gespecialiseerde melkveebedrijven.


  Als wij als kleinere melkveehouders daar met mee kunnen dan is er niets te vrezen.


  Het wordt anders waneer gespecialiseerde grotere bedrijven een intrinsieke kostprijs van : € 0,40 hebben en wij de kleinere (onder het gemiddelde) een kostprijs van € 0,53.


  Wij doen allemaal ons best. • bb40

  Iedereen kon zien dat het melkquotum elk jaar minder waard werd.


  Nu is het te laat om eens flink aan het eigenvermogen te werken.


  Er is veel waarde verdampt op de Nederlandse melkveebedrijven.


 • Welinkm

  Dit zijn veel 'technische' antwoorden. Nu terug naar eventuele zorgen. Ligt er echt niemand wakker van wat er al dan niet komen gaat? Of de hypotheek blijvend betaald kan worden, de kinderen op muziekles kunnen blijven en op voetbal etc?

 • Ferm

  Mijn reactie is geen 'technisch' verhaal. Wij hebben genoeg zorgen erom gehad en nu we definitief een besluit genomen hebben, is de rust enigszins weer gekeerd, de boosheid wat gezakt en nu de tijd gekomen om te gaan wennen aan een andere 'levens'invulling van onze boerderij. We hebben een plan gemaakt met de boekhouder samen dat we met de nieuwe invulling van ons bedrijf er niet op inkomen op achteruit hoeven te gaan. Gelukkig maar, anders hadden we er inderdaad grote zorgen bij gehad. Neemt niet weg dat het nog steeds een spannende tijd is. Wij kunnen gelukkig er zelf voor kiezen om deze stap te zetten, maar ik ben me ervan bewust dat lang niet iedereen in zo'n positie zit. Ben inderdaad ook wel benieuwd naar de eventuele zorgen van andere boeren.

 • japke33

  Ik weet bijna zeker, dat dit nieuwe tijdperk, heel veel boeren de kop gaat kosten.


  En de banken zullen het daardoor zeer moeilijk krijgen. Welke boer kan nu nog voor 25 cent melken, net als in 2009?


  De boeren die niet geinvesteerd hebben, zullen hun hoofd het langst boven water kunnen houden.


  Maar de boeren met een nieuwe stal (waaronder ik zelf), kunnen niet meer voor een melkprijs onder de 35 cent melken. Daar maak ik me wel zorgen over. Want die prijs is snel bereikt, als er teveel wordt gemolken.


  Dat zie je nu al, we exporteren maar een fractie van de totale melkplas aan Rusland, maar nu al paniek. En de prijs daalt al. Hoe moet dat straks?


  Er wordt toch een minimale stijging van 5% verwacht.

 • poldes

  De Nederlandse melkplas wordt op steeds minder aantal bedrijven geproduceerd. en het vreemd vermogen in de melkveehouderij is tot voor kort steeds opgelopen.er is nog geen instrument om de zuivelinnemers te verplichten om een kost/bodemprijs uit te betalen.misschien kun je stellen dat de producenten hierdoor te goedkoop moeten produceren;en dat over enkele jaren de Nederlandse melkverwerkers tegen een hogere prijs in het buitenland boerderijmelk moeten bijkopen. • ross25

  De meerderheid van de melkboeren, ook de leiding, wil van de quotering af. Elke week zijn er openingen van nieuwe veeschuren voor honderden melkkoeien. Veel trotse boeren. Nu bang voor prijsdaling, wat moet je met zulke gedachtegangen?

 • Parel

  Het is moeilijk te voorspellen wat de toekomst biedt voor de melkveehouderij in Nederland. De kennis en kunde is er groot. En als de financiering in de Nederlandse melkveehouderij het hoogst is van de Europese melkveehouderij, dan kan dat wel een groot probleem zijn voor de duurzame voortzetting van een Nederlands melkveebedrijf. En uiteraard brengt dat zorgen met zich mee in de gezinnen.


  In de jaren negentig zag je vele intensieve veehouderijen krampachtig investeren om toch maar het bedrijf te kunnen voortzetten. Maar uiteindelijk bleek, dat vele pluimvee- en varkensbedrijven te kleinschalig waren of te zwaar gefinancierd in verhouding tot de winstgevendheid. En de overheid struikelde over de extra eisen aan deze sectoren, welke ze het eerst moesten doorvoeren. Al dan niet boven de EU-wetgeving strekkende voorwaarden opleggend.


  Op dit moment zie je dat en de zuivelsector in Nederland en de overheid allerlei eisen opstellen om de schaalvergroting in te dammen, maar daarmee ook bovenwettelijke eisen opleggen. En deze eisen verhogen de kostprijs en de financiering op de melkveehouderijen in Nederland meer dan elders in Europa.


  De WUR heeft dan ook de verwachting uitgesproken, dat er tientallen procenten van de melkveehouderijen in Nederland zal afvallen. Mede ook door het ontbreken van bedrijfsopvolgers. Het scenario van de intensieve veehouderij en de glastuinbouw in de afgelopen 20 jaar??

 • Koen Franken

  De intensieve veehouderij is het wel gewent om met grote prijsschommelingen om te gaan , ben benieuwd hoe de melkveehouderij dit zal vergaan .

 • Ferm

  WelinkM, in je vraag zeg je dat je signaleert dat er in veel melkveegezinnen zorgen zijn over een mogelijk dalende melkprijs. Ik ben dan wel benieuwd wat voor bedrijven deze melkveegezinnen hebben. Zijn het de grote investeerders of juist de afwachtende? Of signaleer je het bij beide? • Ferm

  Japke33, ik begrijp je zorgen. Waar ik benieuwd naar ben is toen je de nieuwe stal zette, waardoor je een kritieke melkprijs van 35cent nodig bent momenteel, je op dat moment dacht dat de melkprijs niet zou kunnen zakken beneden de 35cent? Wat heeft je van gedachten doen veranderen in dit korte tijdsbestek? En zoals MWelink in haar vraag stelt: wat doe je er aan? Heb je een plan 'B'?

 • japke33

  De stal staat nu 6 jaar, en is toen berekend met een kritieke melkprijs van 31 cent. Maar omdat de kosten in de afgelopen jaren gestegen zijn, is 31 cent niet meer genoeg.


  Maar wie had voor 2008 gedacht dat er crisis zou komen? Wij niet, en AVM heeft al helemaal nergens over gesproken.


  Plan B is, al een paar jaar, zo zuinig mogelijk aan doen. Geen gekke dingen doen.


  En verder maar hopen dat we het uit kunnen houden, en dat de melkprijs niet te ver zakt.

 • Ferm

  Ik begrijp dat het er in een paar jaar tijd heel anders is voor komen te staan qua vooruitzichten, in ieder geval wat de kritieke melkprijs voor jullie betreft. Niemand kan in de toekomst kijken, maar ik deel je zorgen over de toekomstige melkprijs en de huidige ontwikkelingen. Wij proberen ons niet vast te leggen in deze huidige onzekere tijd, maar voor jullie is het een ander verhaal met de huidige verplichtingen van de nieuwe stal. Mocht de melkprijs daadwerkelijk dalen beneden de 35 cent, is Jullie plan B van de afgelopen tijd hopelijk toereikend om die periode te overbruggen.

 • japke33

  Ik hoop het ook Paysanne. Wij hebben wel altijd rente en aflossing betaald bij de bank. (En we lossen meer af dan gemiddeld volgens de bank). Dus mocht het nodig zijn, dan hoop ik dat de ABN ook wat wil mee werken. :)

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.