Wat vind jij ervan?

TBO's (terreinbeherende natuur organisaties) zijn principiele vijanden van omringende boeren

1


Tijdens de laatste politieke discussies over de eindbesteding van gelden uit het EU natuurbeleid blijkt steeds meer dat TBO's de boeren hun toeslagen wegens het onder restrictie moeten produceren in concurrentie met het buiten (EU)land misgunnen en sterk aandringen op het verleggen van de geldstromen uit oa het GLB naar hun bodemloze kassas. Voor de buhne wordt er over samenwerken gesproken, achter de politieke schermen beijveren deze instanties zich, met steun van hun, meest overdreven diervriendelijke politieke volgelingen, ervoor dat boeren als ongewenste mede landschapsbeheerder en principieel anti natuur georienteerde bedrijfstak worden gebrandmerkt. Voorbeelden te over: de genoemde discussie over bestemming van GLB, de beperkingen opgelegd voor agrarisch natuurbeheer, het beperken van wildschade uitkeringen binnen het faunafonds, brandmerken van veehouders als cultuursteppe houders, de weidevogel problematiek aan boeren wijten, vergrootglas leggen op de productie en inkomensfocus voor agrarische ondernemers, overvleugelen van bestemmingsplannen , het neerleggen van schuld van ammoniakproblemen en opleggen van de dieronvriendelijke(!) mestinjectie aan boeren, terwijl nu blijkt dat dit geen logische link had met ammonialuitstoot, en ga zo maar door, de lijst is inderdaad heel lang. Waarom dit negatief patroon in de verhoudingen een discussie waard is ,ligt in het feit dat nu nog steeds het meest landelijk gebied door boeren wordt gebruikt en tijdens dat gebruik ook wordt beheerd. Het is uitermate jammer dat een grote idealistisch gemotiveerde partij als TBO's inzake natuurbeheer ten opzichte van een hele grote andere groep grondgebruikers als boeren (en hun buren) zijn, het alleenrecht en de waarheid claimt wat goed natuurbeheer zo zijn en hoe dat zou moeten, terwijl deze partijen tot de dag van vandaag de rechtvaardiging voor de miljoenen aan subsidiegeld voor levering van biodiversiteit en de nakoming van de Habitatrichtlijn binnen hun gebied zelf, waar zij het helemaal voor het zeggen hebben, nooit hebben kunnen aantonen . Dit wordt een discussie wanneer de gedragingen en het principieel nalaten van goed populatie beheer door die organisaties in oa hun ganzen beleid omringende andere grondgebruikers structureel schade gaat berokkenen, hun bestaande rechten op schade bestrijding aantast, en gevaren oplevert voor de vlieg (verkeers) veiligheid. Dat punt is nu bereikt. Zeker geen reden om zoals in Overijssel, bij verlies van discussie wegens gebrek aan inhoudelijke argumenten vervolgens via de politiek, die uitblinkt in gebrek aan feitelijke kennis van de status en het probleem door anti beheer gedrag, het eigen gelijk te gaan halen. 2016 wordt, door de in hun bezwaren gestelde eisen boeren rechten op schade bestrijding in de winter te willen beperken, in dat opzicht een cruciaal jaar voor hun geloofwaardigheid als samenwerkende partij inzake natuurbeheer met hun boeren buren.

Eén reactie

  • Ferm

    De toeslagen worden steeds meer aan eisen verbonden die inderdaad kostprijsverhogend werken. De TBO's hebben een goede lobby waardoor boeren aan steeds meer eisen van hieruit moeten voldoen. De politici hebben weinig kennis van zaken en gaan voor de buhne. Als de boeren ook een goede lobby zouden hebben zou dit al schelen. Nu is het wij/zij en dat is nooit constructief. De uitgangspunten van beide partijen, TBO's en Boeren zijn zo verschillend en moeilijk verenigbaar dat dit een realistisch, overkoepelend beleid vergt van de overheid. Zolang er vele andere belangen spelen dan die van de boeren in dit beleid, lijken/blijven we meer vijanden dan partners. Het bestaansrecht van boeren komt in het gedrang en dat lijkt niemand van belang te vinden.

Of registreer je om te kunnen reageren.