Wat vind jij ervan?

Ten Brinke B.V.
Bedrijf

Paraplu nieuws Augustus 2011

1


? Aardappelen (consumptie- en fabrieksaardappelen)
Phytophthora bestrijding: percelen aardappelen die nog groen staan zijn nog gevoelig voor phytophthora onder de huidige weersomstandigheden. Er zijn twee mogelijkheden:
1. Perceel vrij van phytophthora:
a. Ranman 0,2 lt/ha + Curzate Partner 0,15 kg/ha
b. Shirlan 0,4 ltr/ha + Curzate Partner 0,15 kg/ha
2. Perceel met aantasting phytophthora:
a. Infinito 1,6 ltr/ha + Curzate Partner 0,15 kg/ha
b. Proxanil 2 ltr/ha + Ranman 0,2 ltr/ha
Doodspuiten: consumptie aardappelen kunt u doodspuiten met Reglone en/of Spotlight plus. Reglone is sterk op de bladeren en Spotlight plus werkt beter op de stengels.
Advies: Reglone 2-3 ltr/ha (rassen op retour; makkelijk dood te spuiten)
Reglone 1-2 ltr/ha + Spotlight plus 1 ltr/ha (rassen welke goed groen zijn en moeilijk zijn dood te spuiten)
Eventueel kunt u Ranman of Shirlan toevoegen tegen knolphytophthora!
? Pootaardappelen en tafelaardappelen.
Pootaardappelen bewaarziekten: fusarium, zilverschurft: De partijen die tijdens het inschuren niet behandeld zijn kunnen na het sorteren nog prima behandeld worden. Vaak zijn de aardappelen dan goed schoon en heeft de behandeling ook meer effect. Tevens kan de dosering ook lager dan bij het rooien, aardappelen zijn immers schoner en de werkingstijd is korter.
Pas ten alle tijde op voor condensvorming, met name als aardappelen straks uit de mechanische koeling komen om gesorteerd, verpakt of vervoerd te worden. Vocht rond de knollen veroorzaakt immers zilverschurft en door het verwerken van knollen (beschadigingen) kan fusarium uitbreiden (o.a. door sorteren).
Nieuw! ? Diabolo kan ook via vernevelingstechniek door de aardappelen geventileerd worden. We hebben hier afgelopen jaren samen met de fabrikant veel ervaring mee opgedaan. Het systeem werkt uitstekend maar stelt wel eisen aan uw ventilatiesysteem. Wij kunnen u hierover meer informatie verstrekken.
Advies: Diabolo 100 - 150 ml/ton (na sorteren)
? Zaaiuien
Loofklappen van uien; belangrijk is dat uien dit jaar niet te diep geklapt worden. Door de vroege start van het groeiseizoen hebben we een zeer goede loof ontwikkeling gehad afgelopen jaar. Dit betekent dat we 1-2 pijpen (bladeren) extra hebben en dat de bladinzet dus hoger ligt dan voorgaande jaren. Goed klapwerk is belangrijk om ziekten als koprot te voorkomen. Controleer uw klapwerk regelmatig, klap onder droge omstandigheden zodat de klapper het loof goed kan opzuigen.
• akkerbouw augustus 2011
? Wortelen
Alternaria en meeldauw; de komende periode is de meest belangrijke periode om uw peen gezond te houden. Goed loof is nodig om met de klemband rooier te kunnen rooien. Het is belangrijk is om wel tot het einde van de teelt door te spuiten met middelen met een werking tegen meeldauw en alternaria. Wel de veiligheidstermijn in acht nemen. Voor het gehele schema kunt u kijken op de website (inloggen links) onder “Spuitschema gewassen”.
Advies: Amistar Top 0,5-1 ltr/ha afgewisseld met
Signum 0,75 kg/ha
Bemesting: net zo belangrijk is de peen aan de groei te houden. Nu een maand voor de oogst kan eventueel nog wat stikstof bijgestrooid worden. Is het rooitijdstip korter dan een maand dan adviseren we met bladbemesting (Flex Fertilizer of Power Leaf Quatro) de peen aan de groei te houden. Realiseer u goed, dat goed groeiende peen minder vatbaar is voor alternaria!
Advies: Flex FN 18 blad 30 – 50 ltr/ha + Intake 0,3-0,5 ltr/ha)
? Suikerbieten
Bladziekten: de bieten zijn over het algemeen redelijk gezond. Meeldauw (zie foto) is de meest voorkomende bladziekte op dit moment. Een bespuiting in suikerbieten werkt 4 - 6 weken. Binnenkort is het aan te raden om de tweede bespuiting uit te voeren. Houdt hierbij de veiligheidstermijn in de gaten. Bieten die binnenkort gerooid gaan worden en gezond zijn hoeven geen tweede bespuiting te hebben. Voor bieten die langer moeten staan is het aan te raden te spuiten met Opus Team. Opus Team heeft een goede werking op meeldauw.
Advies: Opus Team 1 ltr/ha (veiligheidstermijn: 2 wkn) Spyrale 1 ltr/ha (veiligheidstermijn: 4 wkn)
? Witlof
Witlofmineervlieg: het is aan te raden om medio september nog een bestrijding uit te voeren tegen mineervlieg, zeker wanneer het mooi weer is. Bij een warm najaar kan de mineervlieg een groot probleem vormen in de witloftrek.
Advies: Perfekthion (dimethoaat) 0,5 ltr/ha (2 bespuitingen toegelaten van 1 september tot 31 oktober)
Bladvuur: tegen bladvuur dat veroorzaakt wordt door bacteriën kunt u spuiten met bitterzout of koperoxychloride. Bitterzout heeft als nadeel dat het slecht hecht aan het blad. Zeker in de herfst is dat een nadeel. Koperoxychloride hecht zich zeer goed aan het blad en zorgt dat het gewas sneller droogt.
Advies: Koper vlb. 3 ltr/ha of
Bitterzout 8-12 kg/ha
Sclerotinia: Flint is het enige middel met een toelating in de witlof voor de bestrijding van meeldauw. Dit middel heeft ook een werking op sclerotinia. Advies: Flint 0,25 kg/ha
Een goede combinatie is bijvoorbeeld: Flint 0,25 kg/ha + Koper vlb. 3 ltr/ha + Perfection 0,5 ltr/ha
? AM – vrijverklaring en grondontsmetten
AM - verklaring: op onze website kunt u inloggen en kunt u aan de linkerkant klikken op: AM-beleid, regelgeving en grondontsmetten. Hier staan alle zaken met betrekking tot AM-beleid bij elkaar. Heeft u vragen dan komen we graag een keer bij u langs om het een en ander uit te leggen of te bespreken.
Als u weet dat het voor uw bedrijf in de toekomst moeilijker wordt om vrij te blijven van aardappel cysteaaltjes zijn de volgende teeltmaatregelen te overwegen: ? teeltplan verruimen naar bijv. 1 op 5 of 1op 6
? grondontsmetten bijv. 1 op 6, om risico te verkleinen;
? AM intensieve bemonstering (vrijwillig) om inzicht in de aaltjespopulaties te krijgen;
? teelt van resistente rassen (rassen toets);
? teelt van een vanggewas (raketblad of aardappelen).
? Onkruidbestrijding groenbemester en stoppel
Onkruidbestrijding stoppel of gerooid land; een stoppel of land wat gerooid is en waar (wortel) onkruid bovenkomt kan gespoten worden met Roundup en/of MCPA. Afhankelijk van de onkruiden kan een goede mix gekozen worden, doe dit in samenspraak met uw vertegenwoordiger.
Advies: Roundup MAX 3 ltr/ha + MCPA 2-3 ltr/ha
Grasgroenbemesters; in grasgroenbemesters kan al in relatief jong stadium gespoten worden tegen onkruiden. Het beste moment is vlak voor dat het perceel dichtgroeit, zodat alles nog goed geraakt kan worden. Een combinatie met Primstar, Primus, MCPA, MCPP, Starane en 2,4 D-amine is mogelijk afhankelijk van het onkruidbestand.
Advies: Primstar 1-2 ltr/ha + MCPA 1,5-2 ltr/ha
Let op:
- MCPA en MCPP zijn niet toegestaan van 1 september tot 1 maart.
- 2,4 D-amine, Primus en Primstar zijn niet toegelaten in een tarwe stoppel (wel in grasgroenbemesting)
- Jepolinex (2,4 D-dicamba) is enkel toegestaan in graszaadteelt, gazons en sportvelden.
- Starane is toegelaten in granen, weiland, graszaadzaadteelt en maïs

Eén reactie

  • Anton

    Iedereen die kan rekenen kan ook aan de kostprijs komen. Alleen vergeten ze vaak veel kosten.
    Arbeid, huisvestingskosten , mestkosten, kosten luchtwasser etc.

Of registreer je om te kunnen reageren.