Wat vind jij ervan?

Liza Bruggeling
Redactie

Discussier mee en win - Hobbykippen en commerciële kippenfokkerij

12


Hoe zouden hobbykippen een positief effect kunnen hebben op het imago van de commerciële kippenfokkerij?

De beste drie reacties winnen het boek Kippen - Chickens.

Laatste reacties

 • Fermer

  De vraagstelling is een beetje raar, ga je uit van het houden van of van de kip op zich? Je gaat er, door de vraag zo te stellen, ook al van uit dat het één beter is als het andere.

  Daarnaast zijn het twee verschillende dingen, het één is voor de leuk, het ander als inkomen voor de boer en voedsel voor de consument.

  Door de hobbykip met de commerciële kippenfokkerij te linken, is er al gauw sprake van een negatief imago-effect ten nadele van de commerciële kip in de ogen van de burger. Ik kan het positieve effect zo even niet bedenken.

 • jinkehes

  Als je het woord imago weg laat - alles wordt tegenwoordig als een kwestie van imago beschouwd - dan kan ik wel iets bedenken. Hobbykippen vormen genetisch gezien een reservoir dat ook van belang is voor de commerciële kippenfokkerij. Ze hebben een positief effect omdat de commerciële kippenfokkerij, die tegen z'n grenzen aanloopt, uit dat reservoir kan putten. Ook om vernieuwingen mogelijk te maken en problemen op te lossen.

 • basvroeg

  Aansluitend op wat jinkehes zegt, is het houden van hobbykippen een goede optie om oude rassen in stand te houden. Als dit gebeurt, blijft er ook een enorme genenpool beschikbaar, die commerciële bedrijven kunnen gebruiken worden voor het inbrengen van nieuwe of verloren gegane eigenschappen voor de productiedieren. Het gaat hier dan om het gebruik van soorteigen materiaal, en niet om genetische manipulatie. Ik kan nu al gebieden aanwijzen waarvoor dit van belang kan zijn, zoals het tegengaan van ongewenste pikkerij, het verhogen van de natuurlijke weerstand en een verbetering van de tolerantie tegen ziekten en plagen van buitenaf. Op deze manier ontstaat juist een verbreding en verrijking van de commerciële pluimveehouderij.

  Daarnaast kunnen andere vormen van (pluim)veehouderij ook bijdragen aan een imago-verbetering, doordat burgers zelf ervaren wat dierhouderij is, en wat daarbij komt kijken als het gaat om het waarborgen van de voedselvoorziening. Het gevaar bestaat hier terecht, zoals emmerei zegt, dat er een verpersoonlijking van het dier gaat optreden en burgers kippen als gelijkwaardig aan mensen zien. In dat geval is er duidelijk risico dat er een negatief beeld ontstaat over de commerciële pluimveehouderij. Echter, door op de juiste manier hier aandacht aan te besteden en voorlichting over te geven, bijvoorbeeld door kinderen al op jonge leeftijd (via kinderopvang en kleuterschool) hier kennis mee te laten maken, kan dit gevaar beperkt worden.

 • EKOZ

  Hobby-kip houders die ik spreek zijn zeer geintresseerd in onze houderijvorm. Er vinden altijd goede goede gesprekken plaats. Vaak zijn ze onder de indruk van de inspanningen die wij doen voor oa voedselveiligheid. Ook bij het data-beheer hadden ze nog nooit stil gestaan. Ik weet zeker dat er bij hen waardering is voor de commerciele houderij. De echte liefhebbers zullen dit in hun enthousiasme zeker doorvertellen, en dus een positieve bijdrage vormen.

 • gerrit coppens
  Panellid

  De stelling doet me aan vroegere tijden denken toen eieren nog niet bestempeld waren met diverse data. Diverse bedrijfjes hadden huisverkoop eieren en een koppeltje van een 100 kippen scharrelden vrolijk in zicht van de kopende klant. De meeste eieren kwamen uit het kippenhok waar 10000 kippen op batterij zaten.


  In dat geval lifte de batterijkip mee op het imago van de scharrelkip.


  Het argument van Jinkehes dat de hobbykip een reservoir van genetisch materiaal is, kan denk ik wel kloppen. Echter dat zegt verder weinig over imago


  De populariteit van de Rondeel stal, die de kippen weer laat scharrelen geeft een positief imago aan de pluimveehouderij

 • Chaams hoenderhof De Baronie

  Ik heb eens op een landelijke Kleindiertentoonstelling een aparte klasse met mestkippenrassen tentoon mogen stellen, dus ook uit de pluimveesector. We hebben kippenvlees gepromoot middels proeverijen. De vele bezoekers kregen uitleg over de productiewijze en ze gingen echt positiever weg.


  Ik slacht traditioneel hoenders en geef groepen mensen voorlichting en les hoe slachten verantwoord kan. De discussie is altijd dat de slachterijen er met hun massaal aangevoerde stress plofkippen er een zooitje van maken. Doordat ik in slachterijen ben geweest weet ik dat ook hier een verkeerde beeldvorming is. Natuurlijk gaat er wat verkeerd en elk toch niet verdoofde kip is er een te veel. Maar als ik, als hobbyhouder, uitleg dat thuisslachtingen feitelijk meer onverantwoord risico oplevert en ze leren verantwoord te slachten hebben die mensen achteraf echt een veel positiever beeld van dit alles.


  Op (boeren)markten en shows heb ik naast levende Chaamse hoenders ook een traditioneel geslachte haan bij. Ik ontkom er niet aan om aan het publiek het genuanceerde verhaal van de pluimveesector over te brengen. Mensen hebben nadien een positievere kijk op alles.


  Hoe graag zou ik met een aantal mensen vanuit economische pluimveesector rond tafel gaan zitten hoe we elkaar echt kunnen helpen. Want ik weet zeker dat wij dan een veel betere beeldvorming ontwikkelen waar wij beide beter van worden. Wie durft dit stokje samen met mij op te pakken? • Chaams hoenderhof De Baronie

  Oorspronkelijke rassen kunnen als ambassadeurs worden aangesteld van de commerciële kippenfokkerij. Zo krijgen zij een nieuwe nutfunctie wat hun bestaansrecht weer extra borgt. Barnevelder, Assendelfter en Welsumer zijn rassen die promotie kunnen maken voor de commerciële legrassen. Chaamse hoen voor leg- en vleeshoen en Noord Hollandse Blauwen zijn perfecte ambassadeurs voor de vleesrassen. Streekrassen als bijv. Friese- en Drentse hoenders zouden weer als ambassadeur voor plaatselijke commerciële kippenbedrijven kunnen fungeren. Ik fok Chaamse hoenders, maar heb ook een paar witte bedrijfslegkippen in mijn hokken. Ik vertel bezoekers over de historie van deze rassen, maar ook dat ik erg blij ben met deze bedrijfslegkippen omdat, als mijn Chaamse geen eieren meer leggen deze dieren wel blijven leggen. De dieren lopen ondertussen wel in 1 hok samen heel gelukkig te wezen. Het beeld van de totaal verziekte industriële kip wordt zo snel vervangen voor een mooie witte legkip met een zeer hoge legcapaciteit welke door een knap staaltje vakmanschap is gecreëerd. Men krijgt dus waardering voor de kip en zijn fokker (lees Sector).Door de hobbyfokkerij samen met de commerciële fokkerij zo te verbinden ontstaat er een positieve beeldvorming. Zo laat het Barnevelder pluimveemuseum ook hobby houderij en pluimveesector hand in hand optrekken. De vele bezoekers vinden dit helemaal geweldig.

 • BGNN

  Aan de reacties kun je zien hoe de personen achter hun reactie bij de kippen zijn betrokken. Als hobbyfokker heb ik ook mijn mening hierover, de commercieel gehouden kippen hebben volgens mij over het algemeen een goed leven en zullen moeten presteren anders is er geen bestaansrecht. De hobbykip heeft een leven die ook uit presteren bestaat, want het gebeurd nogal eens dat er door kraai, buizerd en marter op hem gejaagd word. En het is een ramp als de kip of haan die je opkweekt voor de tentoonstelling op deze manier niet zo lang leeft om tentoongesteld te worden. De kippen buiten houden word hierdoor ook voor ons steeds moeilijker. Maar het is en blijft een leuke hobby, en daarbij kweken wij het grootste ras wereldwijd de Jersey Giant en nog enkele andere soorten Red Cap en Leghorn kriel

 • Fermer

  Als je de vraagstelling breder intepreteerd, zou ik zeggen dat het houden van hobbykippen op de boerderij een algeheel imagoverhogend effect heeft voor de gehele landbouwsector.

  Wij hebben ook hobbykippen (naast label-rouge kippen voor de productie). Ze lopen overdag los op het erf, evenals de hond en de katten. Er zijn veel wandelaars op onze ventweg en die vinden het allemaal erg leuk, die boeren levendige bedrijvigheid, wat je bij een burgerwoning niet gauw ziet. Zelf genieten we er ook erg van. Het geeft een positief gevoel en beleving van een boerenbedrijf op deze manier, dat is toch het visite-kaartje naar buiten toe.

 • Liza Bruggeling
  Redactie

  Deze actie is inmiddels gesloten. Hartelijk dank voor jullie inbreng! Een medewerker van Roodbont Publishers zal hier de winnaars bekend maken.

 • Overbeeke

  Erg leuk om te zien dat deze vraagstelling zoveel reactie oproept, wat de betrokkenheid met het onderwerp goed aangeeft. Bedankt voor al jullie uitgebreide reacties. We hebben gekeken naar de onderbouwing van de antwoorden op de vraag. Namens Roodbont Publishers mag in de volgende drie reacties het boek Kippen - Chickens gratis aanbieden:


  - basvroeg
  - Chaams hoederhof De Baronie
  - emmerei


  Er wordt contact met jullie opgenomen voor de adresgegevens om het boek toe te sturen.

 • Fermer

  Heb zojuist het boek Kippen Chickens, dat ik gewonnen heb, via de post ontvangen. Dat ik in Frankrijk woon, was geen probleem, gelukkig.


  Prachtig boek overigens, je ziet dat het met veel liefde is gemaakt. Mooi gebonden, prachtige kleurendrukken. Veel foto's en afbeeldingen en zeer leesbare tekst. Heel compleet ook. Het is een waardevolle aanwinst voor mijn boekenkast.

  Mijn hartelijke dank voor dit mooie cadeau.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.