Wat vind jij ervan?

76.000 meer koeien en vaarzen in Nederland. Straks veel meer melk en lagere melkprijzen?

19


De Nederlandse melkveesector is flink aan het uitbreiden in de veestapel. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er ruim 76 duizend meer koeien en vaarzen in Nederland gehouden dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dit blijkt uit recente I&R gegevens.

Het grootste deel van de extra aangehouden koeien en vaarzen bestaat uit een stijging van het aantal vaarskalveren

Ben jij bang dat de sector te snel groeit en dat meer melk voor lagere melkprijzen gaat zorgen?

Zie ook: http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2014/5/Melkveehouderij-breidt-veestapel-flink-uit-1517496W/

Laatste reacties

 • tonnt1@kpnplanet.nl

  Super

 • Fermer

  Dat meer melk voor lagere prijzen zal zorgen is al duidelijk. Er is te weinig verwerkingscapaciteit.

  Dat de sector te snel groeit is ook duidelijk als ik lees dat de kritieke melkprijs in 2013 al op afgerond 35 cent zit en er voor een gezonde bedrijfsvoering 40 cent nodig zou zijn (uitzonderingen daar gelaten).

  Dat moet je maar willen, je zo kwetsbaar en daadoor afhankelijk op te stellen.

 • gerrit coppens
  Panellid

  Daarvoor is de quotering toch afgeschaft. Komt er een overschot en daardoor dalen de prijzen. Voedselprijs in de winkel kan omlaag en dat geeft weer een zwengel aan de economie. Over de ruggen van de boeren, datwel, maar dat zullen de overheden een zorg wezen. Die denken enkel korte termijn, van verkiezing naar verkiezing

 • gerry 1

  tja, we hebben al voorbeelden gezien in varkenssector en de glastuinbouw,altijd maar vergroten en de financieele put dieper maken om uiteindelijk niet meer te verdienen. nu loopt dat links en rechts helemaal fout. wat doet de melkveesector? natuurlijk net hetzelfde. vergroten met meer vreemd vermogen de huurprijzen de hoogte injagen(je hebt nu eenmaal meer grond nodig) eventueel nog dure arbeid aantrekken, en dan uiteindelijk minder verdienen en VOORAL steeds klagen dat de overheid de sector heeft kapotgemaakt.

 • gerrit coppens
  Panellid

  Gerry 1, je hebt gelijk als je stelt dat het een individuele keuze is om wel of niet je bedrijf uit te breiden. Echter een overheid heeft wel een degelijke invloed. Als de overheid de sector met bepaalde kosten opzadeld dan moeten die kosten wel betaald worden. Agrarische sector kan die kosten niet doorberekenen naar hun afnemers. Je marge, dus je inkomen, wordt kleiner. Om dat inkomen op peil te houden kan men twee dingen doen, kijken of men kosten kan besparen en/of meer eenheden produceren. Vaak gaan die twee hand in hand, denk een kwantumkortingen/toeslagen.

 • gerrit coppens
  Panellid

  Doet me denken aan de tijd van voor de superheffing. In Brussel werden jaarlijks zogenaamde garantieprijzen vastgesteld. Dat waren minimumprijzen waar de sector op kon rekenen. Die prijzen waren gebaseerd op een zogenaamd terughoudend prijsbeleid. Zeg, als voorbeeld, dat de inflatie 5% bedroeg dan was de bijstelling 2%. Je kwam met dezelfde bedrijfsvoering op het eind van de rit met 3% minder inkomen te zitten. Dat lager inkomen werd gecompenseerd door efficientie (opkomst ligboxstal) en uitbreiding. Omdat Europa dat systeem te lang vast hield kwamen er overschotten en werden er quota ingesteld. Hierdoor werden die overshotten weggewerkt en kwam er een vraag markt. Hierdoor werden redelijke inkomens gehaald. Nu de quota afgeschaft zijn keren we terug naar de oude situatie en zal er overschot komen (ook al is er dan vraag uit China zo lang het duurt) waardoor een aanbodmarkt ontstaat na verloop van tijd

 • GCK

  We zitten nog in de ontkennengsfase, maar de melkveehouderij hoort al in het rijtje van de varkens- en kippenhouderij.

 • essink-diepenmaat

  je kunt niet in de toekomst kijken

 • Fermer

  @essink-diepenmaat, je kunt zeker niet in de toekomst kijken, maar je kunt wel nadenken over verschillende scenario's die aan de orde kunnen komen. Want stel dat er niet teveel melk komt en/of de melkprijzen niet dalen, dan zit je met een kritieke melkprijs van 35 cent misschien niet in een risicogebied. Maar als de kritieke melkprijs wel onder de 35 cent komt en voor deze betreffende boeren het even niet zo mee zit, dan loop je wel veel risico. Dus waarom je zo kwetsbaar opstellen, lijkt me gezond om er wel over na te denken als je zelf de regie wilt houden. Of is dit al niet meer aan de orde?

 • Framar

  ik zit al bijna 40 jaar in de melk en zie gebeuren dat de melkprijs zal zakken onder de kostprijs als vraag en aanbod niet op elkaar afgestemd zijn.


  de melkverwerker zou samen met zijn eigen veehouders een protocol op moeten stellen waardoor vraag en aanbod vanuit de melkverwerker gezien samen met de veehouders afgestemd wordt (.als het moet elke maand opnieuw )zodat elke melkverwerker de hoeveelheid te ontvangen melk afstemd op wat wordt afgezet op de markt. zo hoef niet je verplichte aangevoerde melk van de veehouders voor minder goede prijzen te verhandelen aan andere melkverwerkers of te niet verkochte/verhandelelde producten perperduur in opslag te doen in dure koelhuizen of andere opslagruimte,s

 • GCK

  Framar, uw opmerking is begrijpelijk, maar gaat nooit werken. Elk keer dat je gas terugneemt als verwerker, neemt een andere verwerker je plaats in. Er is altijd wel een producent op de wereld die wel voor een iets lagere prijs wil leveren.

 • Framar

  GCK, ik begrijp wel dat de concurentie alles op alles wil zetten om zijn marktaandeel te behouden zoniet weet uit te breiden maar daar gaat het niet om.!!!!


  in de 31 jaar dat er ,,superheffing'' is geweest hebben vooral Nieuw-Zeeland en Amerika erg geprofiteerd door onbeperkt te kunnen produceren . maar ...waar heeft het daar toe geleid, vooral Amerika heeft jarenlang een uitzonderlijke lage melkprijs gehad en zijn vele Veehouders (met al hun geploeter) alles kwijtgeraakt. daar zitten we hier in nederland echt niet op te wachten. en trouwens tegen Nieuw-Zeeland kan geen land ter wereld produceren maar daar spelen de grillen van de natuur de Nieuwzeellanders parten . Melkverwerkers, Banken en Veehouders (maar ook de overheid )moeten samen de koppen bij elkaar steken en gezamelijk een oplossing vinden om de Markt niet te verpesten . Ongecontroleerd de remmen los gooien wat betreft de melkproductie die niet afgestemd is op de wereldwijde Vraag naar melkproducten leidt tot veel bittere ellende in vele zeer gezonde Familiebedrijven en dat zou toch eewige zonde zijn.

 • Demeter Griend

  Niet te negatief gewoon voluit.

  Alleen de 20 procent besten nog financieren.

 • GCK

  Gezonde familiebedrijven komen niet gauw in bittere ellende en kunnen het lang volhouden. Dat was immers een goede eigenschap van familiebedrijven. Veel bedrijven zijn echter tegen de klippen opgegroeid. Met als gevolg een zeer hoge hypotheek en hoge kosten voor voeraankoop en mestafzet. Tussen boeren wordt immers ook niets afgesproken wat een verstandige uitbreiding zou zijn en gaat een ieder voor zich. Je wordt dan een echte ondernemer, maar moet dan ook niet gaan grienen als de melkprijs omlaag gaat.

 • janenminie1

  Als Nederland 1procent van de wereldmarkt melkt ,en er komt 20 procent bij ,dat vind je toch niet weer op de wereldmarkt.We moeten van de chinezen profiteren voor dat anderen dat doen .Alleen maar goed voor de economie en het handelsoverschot.

 • Fermer

  @Framar, familiebedrijven komen niet gauw in "bittere ellende" en "kunnen het lang volhouden". Het is hopelijk toch ook niet nodig dat we eerst in de bittere ellende moeten komen. Dit in verhouding tot de oververwende, bij alles de hand boven het hoofd gehouden, het aan niets ontbrekende, altijd beter wetende en overal over klagende gemiddelde burger van Nederland. Het zijn nogal grote woorden "bittere ellende", want als we zover komen, dan zitten we allemaal in de problemen, dan moeten die familiebedrijven er ook wel mee doorgaan of ze willen of niet. Verkopen is dan ook geen optie meer. Dan wordt iedereen meegetrokken. Het punt is; wanneer is voor een melkfabriek een markt niet interessant? Een melkfabriek kan altijd zijn marge houden voor elke liter die omgezet wordt. Die laat vast die markt niet liggen. De veehouder blijft de sluitpost. Dan is weer de melkveehouder afhankelijk wat een ander over hem beslist.

  @janenminie1, het gaat niet over de totaal geproduceerde melk wereldwijd, het gaat om de enkele procent die teveel is en waar kopers mee zullen schermen om de hun benodigde melk zo goedkoop mogelijk in handen te kunnen krijgen. Inderdaad dus, goed voor de economie, maar niet voor de boerenmelkprijs.

 • kschouten

  Ik zie hier in de buurt veel jongveeopfokkers die flink hebben opgeschaald ook enkele ex vleesveehouders die nu jongvee opfokken. Deze dieren zijn niet allemaal in de binnenlandse melkveehouderij te plaatsen dus het is te hopen dat de export goed blijft lopen om van deze vaarzen af te komen

 • Framar

  Een Jaar geleden heb ik mijn verhaal gedaan en wat zie je nu,
  dat mijn vermoeden werkelijkheid wordt.
  ik heb een noodkreet aan de Zuivelbedrijven, de Regering. LTO Nederland , de ZLTO en alle andere belanggroepen van en met de Veehouders,
  Steek de koppen bij elkaar en maak Markgerichte afspraken in collectief verband die vraag en aanbod voor geheel Europa op elkaar afstemmen en van tijd tot tijd zich aanpassen aan de wereldwijde vraag van melkproducten maar vergeet ook niet daar Amerika , Nieuw-Zeeland en andere grote spelers op de wereldmarkt bij te betrekken.
  En maak ook keiharde garantieafspraken voor de miniumprijzen met de afnemers van uw producten en laat dat vastleggen door de overheid.
  Samen moeten alle partijen voor een omwenteling zorgen die een gezonde Melkprijs mogelijk maken voor nu en de toekomst van de Nederlandse Landbouw ( dit geldt ook uiteraard voor alle andere sectoren in de landbouw) • Fermes

  @Farmar, een gezonde melkprijs, zoals u stelt, is enkel goed voor de individuele boer. Iedereen eromheen is gebaat bij een lage melkprijs, want goedkope grondstof geeft meer mogelijkheden voor hen. De boeren die geen lage kostprijs hebben vallen af en worden door de opschalers opgeslokt, want deze laatste groep krijgt de mogelijkheden van de banken daartoe en kunnen/ mogen ook niet anders meer. Dat dit alles niet in het belang is van de individuele boer, doet er niet toe. Deze zijn toch in de minderheid. Alles is erop gericht een zo goedkoop mogelijk voedselpakket aan te bieden waarbij de multinationals, met en gesteund door banken en overheid maximale winsten kunnen behalen. Het zal ze een zorg zijn hoe het met ons boeren zal vergaan. Dit is helaas de realiteit die ik niet zie gaan veranderen, omdat er alleen maar nood is bij een kleine groep, die opgeofferd wordt voor het andere belang.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.