Wat vind jij ervan?

MaisChallenge
Bedrijf

Tips voor zaaibed en zaaien

6

Een van de workshop thema's bij de MaisChallange Kick-off was zaaibedbereiding en zaaien. De komende tijd zal het maiszaad weer de grond in gaan, daarom hierbij nog even een samenvatting van de resultaten van deze workshop.

Laatste reacties

 • De gewenste tussenkalftijd zit beneden de 400 dagen maar dat hangt af van de ambitie en van de inspanning van de veehouder. Tussenkalftijd is de samenvoeging van interval afkalven 1ste inseminatie (IAI) en het interval 1ste inseminatie-dracht ( IID) en de drachtduur. Deze laatste varieert weinig. Het IAI hangt af van de vrijwillige wachtperiode maar vooral van het snel opvoelen en behandelen van koeien die niet tochtig komen. Het IID heeft veel te maken met het aantal inseminaties/dracht. Hier speelt voeding ( zo weinig mogelijk problemen met ketose en pensverzuring en ureum ) en management een belangrijke rol. Embryonale sterfte is zowat het grootste probleem in de moderne melkveehouderij. Goede droogstand, transitie en opstart van de lactatie en natuurlijk een goede tochtcontole zijn de sleutels voor een goede vruchtbaarheid.

 • harn

  problemen met ureum waar moet ik dan aandenken bv niet onder de18-20

 • Peter Vos

  @Zwolle:
  Een lang antwoord kort: recent onderzoek heeft opnieuw laten zien dat nog economisch gezien nog steeds geldt dat een TKT van 1 jaar het meest rendabel is. Dus, het doorlopen van meer(dere) lactaties is bedrijfseconomisch gezien het efficiënts. Zeker, dit zal op bedrijfsniveau moeten worden doorgerekend. Waarom is dit zo? Tijdens het begin van de lactatie wordt de meeste melk geproduceerd. Het vlot drachtig zijn na afkalven verkort de TKT (reductie van het aantal onnodige verliesdagen) en verhoogd het aantal lactaties. Dit betekent dat aanpassing en verbetering van het vruchtbaarheidsmanagement op het bedrijf extra aandacht behoeft: een goede vruchtbaarheid vormt de basis voor deze policy. Verbetering betekent hier ten eerste: gerichte tochtdetectie (met of zonder ondersteuning van bijv. stappentellers) en het insemineren op het juiste, optimale tijdstip vormen hierbij een blijvend en belangrijk aandachtspunt, dit kan niet voldoende worden benadrukt. Verbetering betekent verder, en dat is niets nieuws, volop aandacht en scherp blijven (‘fine tuning’) voor de voeding tijdens de droogstand, transitieperiode en na afkalven, maar ook aandacht voor de voeding aan het einde van de voorafgaande lactatie (ook ivm. het droogzet regiem) zodat er geen ‘erfenis’ van deze lactatie wordt meegebracht naar de droogstand. Hiervoor kan tot op de dag van vandaag nooit voldoende aandacht voor worden gevraagd.

 • Henk Kuijk
  Expert

  @harn
  Optimaal ureum getal zit in het algemeen tussen de 18 en 28.
  Belangrijk voor de vruchtbaarheid is in de eerste plaats te hoog ureum te voorkomen. Te hoog ureumgehalte leidt tot ontwikkeling van minder levensvatbare eicellen en sterke verhoging van vroeg embryonale sterfte. Deze problemen worden vergroot als het dier in een negatieve energiebalans is. Bij de ondergrens is het zo dat in de praktijk vaak gezien wordt dat bedrijven met een ureum van 18-20 qua vruchtbaarheidskengetallen als TKT en inseminatiegetal het niet slechter doen dan bedrijven met ureum van 20 tot 26.

 • minnema

  <p>Met succes the ploeg geparkeert voor meer dan 25 jaar</p>

 • Koetje Boe

  <p>Hallo maistelers ,kijk ook maar eens op ;</p>
  <p>www.kws-maismanager.nl/.../p>
  <p>Goed advies bij goeie mais</p>
  <p> </p>
  <p> </p>

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.