Wat vind jij ervan?

Zijn melkveehouders bereid, in het kader van de PAS, te 'investeren' om een beperkte groep ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.

0


Vertegenwoordigers uit de landbouw en overheid sloten een akkoord om de uitstoot van ammoniak te reduceren. Op deze manier moet in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) juist weer ontwikkelruimte ontstaan voor agrarische bedrijven in en rond Natura-2000 gebieden. Daarmee gaan alle boeren 'investeren' om een beperkte groep ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Volgens LTO profiteren op de lange termijn, vanwege de voorziene groei van de melkplas en ontwikkeling van het Europese ammoniakplafond, alle melkveehouders.

Of registreer je om te kunnen reageren.