Wat vind jij ervan?

Einde gezinsbedrijf nabij?

20


Dit jaar staat wereldwijd in het teken van de gezinslandbouw. Die vorm wordt door de FAO gezien als dé bedrijfsvorm om de wereldwijde voedselvoorziening veilig te stellen. In Nederland is al jaren de trend dat bedrijven steeds groter worden, vreemd kapitaal aantrekken en arbeid van buiten aantrekken. Is in Nederland het einde van het gezinsbedrijf nabij? En is dat een ramp of valt het wel mee?

Laatste reacties

 • gerrit coppens
  Panellid

  ik denk dat je eerst moet definieren wat je onder gezinsbedrijf verstaat.

 • gerrit coppens
  Panellid

  ik denk dat je eerst moet definieren wat je onder gezinsbedrijf verstaat.

 • maatje 1904

  allen maar goed bedrijfsleider werkt 32 uur kostprijs omhoog einde in zicht

 • Welinkm

  Gerrit Coppens, de definitie van gezinsbedrijf is inderdaad niet eenduidig. Wat in elk geval onder de paraplu valt, is dat een groot deel van de arbeid door gezins/familieleden geleverd wordt en dat overleg aan de beroemde keukentafel plaatsvindt. Zo blijven de lijntjes kort en worden beslissingen indien nodig snel genomen. Dat is een kracht van het gezinsbedrijf. Maar kan dit nog zo blijven in een trend van toenemende grootschaligheid? Gaat het gezinsbedrijf aan haar eigen succes ten onder?

 • gerrit coppens
  Panellid

  Mijn eigen bedrijf zie ik ook als gezinsbedrijf. Waar we aanvankelijk het met zijn drieen druk te werken hadden, mijn ouders en ik, is na het wegvallen van mijn ouders de bedrijfsopzet veranderd. Ik kan het gemakkelijk alleen af, behoudens arbeidspieken die de loonwerker op zich neemt. Aan de keukentafel vind wel overleg plaats, maar daar worden ook de wetenswaardigheden van het werk van mijn vrouw besproken.


  Ik denk dat er veel bedrijven zijn, die we gezinsbedrijven noemen, waarbij een van de partners een baan hebben en die hooguit zo nu en dan wat hand en spandiensten verrichten. Los van dat keukentafel overleg natuurlijk.


  Waar ik wel moeite mee heb is dat ik zo direct met de 'meitelling' een hoop wetenswaardigheden over mijn vrouw in moet vullen. Vervolgens gaat de politiek goede sier maken dat de gezinsinkomens in de landbouw goed zijn, zodat de politiek op de lauweren kan gaan rusten. Terwijl de bedrijfsinkomens vaak matig tot slecht zijn en dus werk aan de winkel, ook voor de politiek.


  Eigen inkomen van vrouw en kinderen zouden derhalve niet in de statistieken mogen voorkomen. Dat een deel van dat inkomen soms in het bedrijf vloeit zou men in die statistieken kunnen vergelijken met bankschuld, crediteuren etc. Dit soort kasstromen mogen niet als bedrijfsvermogen gezien worden • Welinkm

  Het CBS splitst die inkomens uit dacht ik? Zo van: het totale inkomen was zoveel waarvan zoveel afkomstig van neveninkomsten en zoveel van een baan extern...

 • gerrit coppens
  Panellid

  Die uitsplitsing is er wel. Een generatie terug werkte men met bedrijfsinkomens. Dat men, wat men nu nevenactiviteit noemt, mee neemt is logisch. Vroeger had je gemengde bedrijven; akkerbouw, melkvee en varkens onder een dak. Nu combineert men bijvoorbeeld melkvee met zorg. in de oude situatie zou men kunnen spreken van een gemengd bedrijf met twee takken. Nu spreekt men van nevenactiviteit. Taal evalueert. Neveninkomsten zijn in feite bedrijfsinkomsten uit een gemende tak.


  Baan buiten bedrijf zijn inkomsten die niets met bedrijf van doen hebben. Meerder mensen wonen op een adres en ieder heeft een eigen inkomen. Waarom moet dat voor de statistieken opgeteld worden. Inkomens van mensen uit flatgebouw, die samen eenzelfde dak delen, worden ook niet opgeteld en vergeleken met inkomens uit ander flatgebouw. • gerrit coppens
  Panellid

  (maximaal 1500 tekens)


  Getallen die in de publiciteit komen zijn meestal de totaal bedragen. Als het gemiddeld gezinsinkomen uit een bepaalde bedrijfstak bijvoorbeeld €50000,- is dan komt dat in de publiciteit en er wordt geconcludeerd dat de boeren uit die tak een goed jaar hebben gehad. Dat in die €50000 €30000 inkomen van buiten zit wordt terzijde geschoven. Van die €20000 moet dan wel arbeid en vermogen vergoed worden. Dat lukt niet. Betrokken gezin in dit voorbeeld kan er wel goed van leven van dat totale bedrag, echter in feite komt men veel te kort. De consument in de winkel loopt dan toch met de gedachte dat de boer, ondanks die kiloknallers, goed betaald krijgt. Betrokken gezin leeft in feite van inkomen partner terwijl het inkomen uit het bedrijf had moeten kunnen komen. Daar een partnerinkomen uit de statistieken te halen krijgt de samenleving reeele cijfers te zien

 • Gerwin de Greef

  Is de term gezinsbedrijf nog wel van toepassing op de huidige bedrijven? Wat Gerrit Coppens heel goed aangeeft is dat de hedendaagse boer(in) vaak inkomsten buiten het bedrijf verdient. Het uurloon buiten het bedrijfs is hoger dan zij kan verdienen op de boerderij.


  Wat is een reeel inkomen voor een agrarisch ondernemer? Denk zelf dat zonder pensioenvoorziening een reeel loon bruto rond de 45.000 moet liggen. Dan blijft er een goed inkomen over eventueel aangevuld met loon van de partner.


  Want ook in de burgermaatschappij is het bijna niet meer op te brengen om van een inkomen rond te komen. Waarom zou dat anders op de agrarische ondernemingen zijn?


  Vergoeding voor verschaft vermogen wordt vaak gezien als pensioensvoorziening. Ofwel scheef beeld voor de buitenwereld.

 • Welinkm

  Inkomens die onder druk staan is idd probleem. Met (goedkope) gezinsarbeid is het werk nog rond te zetten, met (dure) vreemde arbeid niet. Dus is en blijft het gezinsbedrijf de hoeksteen van de landbouw? Ook als bedrijven steeds groter worden?

 • Gerwin de Greef

  @Welinkm. Is het gezinsbedrijf voor de bank nog wel interessant?


  De kapitaalbehoefte neemt ook steeds verder toe en de marges worden krapper. Ofwel de banken gaan kiezen voor meer cashflow in de bedrijven waardoor de rente en aflossing zekerder is voor de banken. En dus de bedrijven die over blijven.


  Ik denk daarom dat de gezinsbedrijven niet meer de hoeksteen zijn en blijven van de landbouw. Zeker als de landbouwbedrijven voor commerciele waarde overgedaan moeten worden aan een bedrijfsopvolger. Dit om ook een pensioenvoorziening te blijven bieden aan de overdragers die het pensioen vaak in het bedrijf denken te hebben te zitten.


  Denk dat de grotere bedrijven die zeer procesmatig werken met een hoge automatiseringsgraad toekomst hebben als puur agrarische onderneming. Hoe deze gefinancierd worden gaat de vraag worden. Misschien kan de overdragende partij genoeg hebben aan het rendement op hun geinvesteerde vermogen wat in het bedrijf blijft?


  En ik denk met de steeds kleiner wordende gezinnen de 'gratis' hulp van kinderen ook kleiner gaat worden. En dat heeft invloed op de werkverdeling van de gezinsbedrijven.

 • ed12345

  Heer de Greef ,het minder kinderen hebben ,dus minder hulp op de boerderij is natuurlijk beperkt ,in de meeste gezinnen zijn er of te kleine kinderen of die liever iets anders doen of uit huis zijn voor studie ,maar daar tegenover staat dat mechanisatie steeds verder gaat en er meer gedaan kan worden alleen of met z'n tween Ik denk dat zeker in west europa de gezinsbedrijven nog lang de hoofdmoot zullen vormen, al is het natuurlijk wel zo dat die bedrijven steeds groter moeten en zullen worden en dit mogelijk gemaakt wordt door een steeds verder gaande automatisering en mechanisatie .Door het steeds vaker alleen zijn want de partner werkt buitenshuis zullen er steeds meer bedrijven gaan samenwerken met een of meer collega's om werken die je allen niet of moeilijk kan doen toch rond te zetten

 • Dam

  Als je kinderloos bent kun je dus wel ophouden.heb je geen slaafen.

 • red

  Vreemde discusie hier. Want gezinsbedrijven bestaan zeker nog wel maar in de lanbouw kosten de zzp ers en AB ers ruim meer dan een gezins bedrijf verdiend per persoon per uur. Dit komt ook mede door de regelgeving en betuteling van de overheid. De bedrijven worden dus steeds groter en daarom komen er ook steeds minder bedrijven. Dat is ook een reden dat gezinsbedrijven vervangen moet worden door familie bedrijven.

 • gerrit coppens
  Panellid

  Ik denk dat de familie BV eerder actueel is dan het familiebedrijf. Bedrijfsovername via een bank is niet meer rond te krijgen. Financiers zoals Fagoed zitten ook op die markt. Maar de landerijen zouden ook aan een familie BV verkocht kunnen worden tegen een bepaalde waarde. Mede erfgenamen die aandelen verwerven krijgen op die manier ook een aandeel in inflatiewinst. Voorheen gaf dat wel eens scheve ogen. Familie buiten bedrijf ziet meestal wel het Kapitaal maar niet de gewerkte uren die vaak een veelvoud zijn dan de 'normale' 40 urige werkweek. Wil een familielid uitstappen dan kan in de statuten geregeld worden dat degene die het bedrijf runt als eerste kans krijgt en vervolgens mede aandeelhouders als bedrijfsleider niet in de markt is voor vrijkomend aandeel. Waarde aandeel kan gekoppeld worden door een bepaalde (kadaster)index op de verkrijgingswaarde los te laten

 • Fermer

  @Welinkm, Uw vraag: Is in Nederland het einde van het gezinsbedrijf nabij en is dit een ramp of valt het wel mee.

  Ik denk dat feitelijk gezien, als je naar de definitie van gezinsbedrijf kijkt, het gezinsbedrijf het einde nabij is.

  Door de toenemende schaalvergroting is dit een feit geworden.

  Ik denk dat je met een gezinsbedrijf minder kwetsbaar bent in slechtere tijden. Als er dus nu slechtere tijden komen zie ik het voor de huidige grotere bedrijven wel somber in. Veel vreemd geld, meer vreemde arbeid; je bent veel afhankelijker.

  Daarnaast ben je veel minder all-round boer, je moet met een groter bedrijf veel meer vreemde arbeid aantrekken of meer mechaniseren. Persoonlijk kies ik voor de constructie van gezinsbedrijf, dat heeft altijd bestaansrecht gehad in Nederland, waarom gooien we dit, lijkt wel, zomaar overboord?

 • Politiek googelt met cijfers en plundert daarmee ondernemers tbv elite zoals banken etc. Jonge boeren vertrekken uit Nederland. Een optie is om vrijwilligers in te schakelen bij werk op boerderij. In blad Buitenleven staan interviews van mensen met een hoge baan in bedrijfsleven en hun geluk zoeken in boerenbedrijf en/of ambacht zoals timmerman, stenenbakker etc. Om mij heen zie ik ex-ITers stadsboerin of herder worden,

 • Fermer

  @RestAPI, ook oudere boeren vertrekken uit Nederland.

  Of het inzetten van vrijwilligers een optie is om het werk op de boerderij rond te zetten?;ik zie dat persoonlijk niet zitten.

  Boer zijn is wel een vak. Je werkt met groot en duur materieel. Hoe zit het met verzekeren e.d.. Ik denk dat je er dan als boer een zorg bij hebt i.p.v. gemak.

  Vrijwilligers aansturen en laten meehelpen, lijkt me meer iets voor een tweede tak, maar dat is een heel ander verhaal.

  Ik ben van mening dat je als boer primair moet kunnen rondkomen van je bedrijf, daar maak je uren genoeg voor.

  Dat dit in Nederland steeds moeilijker wordt, door kostprijs verhogende regelgeving, is een feit. Feit is ook dat veel boeren dit denken te ondervangen door groter te groeien om daarmee de kostprijs te verlagen. Daar geloof ik niet in.Een gevolg daarvan is wel dat het gezinsbedrif aan het verdwijnen is.

  De enige oplossing is: de niet-concurrerende regelgeving, opgelegd door de politiek, teniet te doen. Maar dat is een utopie!

 • ed12345

  emmerei ik vond het intressant te lezen dat je schreef dat in slechtere tijden de gezins bedrijven meer overlevings kansen hebben .Het is namelijk mijn levensles ,ik ben opgegroeid op een voor die tijd vrij groot fruitbedrijf toen de EEG er kwam werd in frankrijk premie betaalt voor nieuwe boomgaard aanplant en in NL starte de rooi premies .Wij en de meeste grotere fruitbedrijven hebben het bijltje er bij neer gegooid ,de kleinere zo rond de 6 a 10 ha die het met het gezin rond zette hebben de meeste het overleefd en sommige zijn nu groot De werkgever waar ik het langste voor en bij gewerkt heb ,de oerdegelijke Kon.Ned. Heidemij heeft ook het lootje moeten leggen ofschoon ik al 35 jaar m'n eigen akkerbouw bedrijf heb ,doet het ondergaan van de KNHM me nog steeds zeer maar het was te groot

 • Fermer

  @ed12345, leuk om je persoonlijke verhaal te horen. Het illustreerd ook precies waar de kwetsbaarheid ligt als de gezinsbedrijven in Nederland verdwijnen en waarom dit jammer is, zoals Welinkm deze vraag gesteld heeft hierboven.

  Want als de bedrijven groter worden zit er meer vreemd kapitaal in. Als dit niet teveel is zou het niet een ramp zijn, maar zoals tegenwoordig, waarbij de bedrijven gemiddeld 900.000 euro gefinancierd zijn, wordt het toch een ander verhaal.

  Wij hebben zelf ook een gezinsbedrijf, 70 koeien met jongvee en akkerbouw. We kunnen gelukkig nog steeds zelf beslissen of we iets wel of niet willen doen, de bank heeft hierbij geen vinger in de pap, dat is een bijkomend groot voordeel. Hoewel we hard werken; we voelen ons wel vrij en zijn eigen baas over de bedrijfsvoering ( de wettelijke regelgeving daargelaten). Daarnaast halen we er een goed bestaan uit.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.