Wat vind jij ervan?

Ekwadraat
Bedrijf

Greenstep, doorbraak in duurzame energieontwikkeling

5

Zelf enzymen produceren zorgt voor doorbraak in duurzame energieontwikkeling.


Wie biogas produceert, heeft er baat bij dat het organische materiaal in de vergister snel en volledig wordt omgezet in biogas. Momenteel vindt dit proces plaats door bacteriën die relatief veel tijd nodig hebben om het organisch materiaal af te breken. Enzymen zijn biologische katalysators die dit afbraakproces substantieel versnellen. De Greenstep, van Greenmove Technologies BV, produceert op locatie deze kostbare enzymen. Greenmove Technologies BV is een nieuw bedrijf dat voortgekomen is uit de samenwerking tussen Ekwadraat en Bioclear.


Ruim twee jaar heeft Ekwadraat aan deze innovatieve Greenstep-technologie gewerkt. Een pilotinstallatie werd getest bij proefboerderij Dairy Campus te Goutum. De resultaten lieten zien dat de biogasproductie ruim 20% steeg na dosering van het enzympreparaat. Deze extra biogasopbrengst is voornamelijk gegenereerd uit cellulose- en lignocellulose houdende producten, zoals drijfmest, grassen, maïskuil, vaste mest en granen. Naast dat de biogasproductie toenam, nam het organische stofgehalte in de vergister aanzienlijk af.


Bioclear uit Groningen heeft de Greenstep doorontwikkeld tot een volwaardige installatie. Op basis van laboratoriumonderzoeken is de Greenstep-technologie gevalideerd. De Greenstep produceert op slimme en effectieve wijze enzymen met de hulp van schimmels. Deze zorgvuldig uitgekozen enzymen zorgen voor een zeer efficiënte omzetting van organisch materiaal naar biogas. Daardoor zijn minder co-producten nodig en wordt de hoeveelheid digestaat gereduceerd. Een hogere biogasproductie uit dezelfde hoeveelheid producten resulteert in een verlaging van de kostprijs en heeft daardoor een positief effect op het financieel rendement. Onlangs heeft het bedrijf HTO te Holwerd de eerste Greenstep aangeschaft en zal zelf enzymen voor het vergistingsproces produceren. Naar verwachting is de Greenstep over drie maanden operationeel.

Laatste reacties

 • Anton

  Onderscheidende produkten zal niet veel toevoegen, het werkt als een verdringingsmarkt. Daarbovenop gaat het net als met het één of twee sterren concept, de meerkosten worden amper vergoed. Dus dat zet geen zoden aan de dijk! Men zal op één of andere wijze de monopolie positie van de inkopende markt moeten verbreken. Volgens mij is er van echte marktwerking al enkele jaren geen sprake meer. Alleen met meer solidariteit in de sector kunnen we dat aanpakken. Dat wil zeggen dat LTO moet gaan samenwerken met de NVV in plaats van elkaar de vliegen af te vangen. En ook Europees zullen we die samenwerking moeten zoeken, anders worden we tegen elkaar uitgespeeld.

 • rdronald

  Inderdaad de huidige situatie is een doodlopende weg. Laatse 5 jaar is het al slecht in vleesvarkenshouderij. Er wordt niets verdient. In de keten staan wij varkeshouders onderaan de keten. De retail en slachterijen hebben meer rendement als wij hardwerkende ondernemers. Het is inderdaad voort een monopolie positie. Zeker ook omdat de kostprijs van ondernemers steeds hoger wordt in de varkenshouderij en de opbrengsten / voerkosten blijven duur dus de opbrengst ligt lager de kosten nu en in de toekomst als het op deze manier doorgaat. Oplossingen: Concepten die de boeren bepalen en niet de ketens eromheen want die melken ons uit. Of de overheid / nma grijpt in zodat er meer marktwerking komt en investeringen die de varkenshouder moet doen wordt vergoed.

 • rdronald

  voerkosten is bigkosten blijft duur haha

 • ketelbinkie

  rdronald
  Concepten die de boer bepaald, oke maar we hebben de ketens erom toch nodig om het vlees te vermarkten.

 • rdronald

  Ja dat zeker maar de prijsbepaling daar gaat het toch om. De opbrengstprijs staat niet tegenover de kosten die ligt nu structureel te laag zeker omdat er ook steeds hogere eisen komen. De wet en regelgeving en zoals nu de NVV de voerkosten in de kostprijs wil aanpassen is neit voor niks want voer kost nu 70 euro en big 60 dus 130 samen en brengt bijvoorbeeld 150 euro op dat wil dus zeggen dat je van die 20 euro alles nog moet betalen de niet toegerekende kosten zoals financiering dus aflossing rente algemene kosten en priveuitgaven deze weg leid dan structureel naar falliesement van elke ondernemer dus er moet wat gebeuren.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.