Wat vind jij ervan?

17 of 23 miljoen kg fosfaat exporteren/verwerken?

4


In alle literatuur staat dat in 2014 17 miljoen kg fosfaat moeten worden verwerkt. Echter stond in de Boerderij van 10 december een afbeelding waarin is aangegeven dat er 23 miljoen kg fosfaat moet worden geëxporteerd. Hoe zit dit precies?

Laatste reacties

 • Esther de Snoo

  Het ministerie gaat er van uit dat 17 miljoen kg fosfaat dit jaar moet worden verwerkt dan wel geexporteerd. De sector ging eerder uit van 23 miljoen kg fosfaat.

 • Martin Oldenhof

  @esther de snoo, de 17 miljoen die het ministerie heeft berekend is er wel of geen rekening gehouden met derogatie voor het vijfde actieprogramma nitraat?

 • jjjvanmelick

  De opdoemende gevaren met desastreuze gevolgen op de ademhaling met vergiftigingen als uiteindelijk gevolg welke de dood met zich brengt, is van alle tijd.


  In mijn jeugd al - nu ben ik 75 - werd met deze onderliggende oorzaak tot bedwelming en verder, ernstig rekening gehouden. Gierkelders hadden in die tijd tenminste twee grote deksels tegenover elkander gelegen en, welke tenminste op hetzelfde moment werden geopend voor verluchting. Direct na het openen, het roerhout lag dan reeds klaar en de pomp was op rondpompen ingesteld, werd het geheel van de gierkelder flink in beroering gebracht; dit geschiedde drie dagen achter elkaar, terwijl ná de eerste roerdag, met uitrijden (paard en kar) kon worden begonnen. Wij, nog schoolgaand en de knechten, mochten van mijn vader niet bij de geopende deksels in de buurt komen of verblijven daarom was de steel van het roerhout uitgerust met een lange dunne stam van dennenhout.


  Wanneer wij dit verraderlijke probleem, nog los van onze moderne communicatiemiddelen van deze moderne tijd, als boeren zo goed op de hoogte waren... hoe onbegrijpelijk is het dan nu met al ons getwitter en gemail, dat er zo vele doden moeten vallen? Hoe onbegrijpelijk is deze wereld met al haar mathematische benaderingen en beleerde bijeenkomsten waar duizenden euro voor moeten worden neergeteld.


  Jupp


 • Wim Esselink

  @martin oldenhof, de genoemde 17 miljoen kilo is op basis van de berekeningen in 2012 en staat in een brief die toenmalig staatsecretaris Henk Bleker aan de Tweede Kamer stuurde medio 2012. Inmiddels zijn er weer vorderingen gemaakt met het voerspoor. In 2013 is echter de correctiefactor van 5 % op de berekening van de mestproductie van graasdieren verdwenen en worden ook de fosfaatnormen op sommige grondsoorten aangescherpt. Per saldo moet er op die manier in theorie weer meer mest verwerkt worden in 2014. In 2015 wordt de hoeveelheid te verwerken mest opnieuw hoger omdat dan op andere grondsoorten de fosfaatnorm omlaag gaat.


  Over het effect van derogatie: Als dat niet door zou gaan ontstaat niet zozeer een fosfaatprobleem, de fosfaatnormen worden er niet anders van. Op rundveebedrijven is er dan echter veel minder ruimte voor stikstof. Dan moet er veel meer rundermest afgevoerd worden, niet vanwege de fosfaat, maar juist om de stikstof af te voeren. Een absoluut doemscenario dus.

Of registreer je om te kunnen reageren.