Wat vind jij ervan?

Deelnemers gezocht voor het project Samen Beter Boeren

2


Net als vele anderen kent u het vast: in een adviesgesprek met uw adviseurs komen er een boel aandachtspunten en verbeterpunten ter tafel. Maar na het gesprek gaan deze dingen vaak verloren in de waan van de dag en is het met de beperkte beschikbare tijd ook moeilijk om prioriteiten te maken of om zaken structureel anders aan te pakken.

Uit onderzoek blijkt dat een onafhankelijke procesbegeleider veehouders kan ondersteunen in het opstellen van duidelijke doelen en het opstellen en uitvoeren van maatregelen om deze doelen te bereiken. Duidelijke doelstellingen en maatregelen leveren altijd een beter resultaat op! Daarnaast kan een procesbegeleider ook dierenartsen en voervoorlichters ondersteunen in het geven van passende adviezen waarmee u uw bedrijfsvoering verder kunt verbeteren met als resultaat een betere diergezondheid.

In een onderzoeksproject, opgezet door de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, willen wij gaan kijken of een onafhankelijke procesbegeleider u en uw adviseurs kan helpen bij het opstellen en uitvoeren van concrete maatregelen en wat de effecten hiervan zijn op uw diergezondheid, uw bedrijfsresultaten en het antibioticagebruik. Hiervoor zoeken wij nog enkele melkveehouders die in een onderzoeksproject samen met een procesbegeleider willen kijken hoe ze de bedrijfsvoering blijvend kunnen verbeteren. Voorwaarden voor deelnemende melkveehouders is dat ze minimaal nog 3 jaar melkveehouder willen blijven en een antibioticagebruik hebben tussen de 3 en 6 DD/DJ (dit is de zogenaamde signaleringswaarde).

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.uu.nl/samenbeterboeren

Laatste reacties

  • davidspeksnijder

    Beste melkveehouders, dierenartsen en voervoorlichters,


    Er zijn in dit project nog enkele plaatsen beschikbaar. Kijk op www.uu.nl/samenbeterboeren voor meer informatie.

  • kremer

    Ik heb wel belangstelling om hier aan mee te doen maar mijn ddd is telaag (0,85) ik val dus niet in de doelgroep.Of registreer je om te kunnen reageren.