Wat vind jij ervan?

Is de mestraffinage ook al praktijkrijp

2


In organische mest zitten veel waardevolle elementen. De agrarische sector kan met mestraffinage voor een belangrijke toegevoegde waarde zorgen. Kunt u ons informeren hoever de techniek ontwikkeld is en hoe deze in de praktijk ook economisch ingezet kan worden. Welke voordelen kan mestraffinage opleveren voor de samenleving en voor de agrariers? Komen de voordelen ook in voldoende mate bij de agrariers? Wat kunnen wij samen doen om deze innovatie snel beschikbaar te maken voor de agrariers?

Laatste reacties

 • Liza Bruggeling
  Redactie

  Reactie van deskundige J. Schellekens van Agrifirm Exlan (1/2)  Met mestraffinage bedoelt de vraagsteller naar verwachting dat de mest zodanig wordt verwerkt dat de mestmineralen en andere stoffen zo goed mogelijk inzetbaar zijn als kunstmestvervangers en tevens kunnen leiden tot een betere benutting (hogere werkingscoëfficiënt) van deze mineralen. Het gaat hier om met name stikstof, fosfaat en kali.


  Verschillende bedrijven zijn momenteel aan het onderzoeken of dit technisch kan en zo ja wat de kosten hiervan zijn.


  De stand van zaken is dat er nog geen complete installaties zijn die mest kunnen raffineren, waarbij vooraf bekend is wat de investeringen en jaarkosten (verwerkingskosten per kg product) zijn.


  Via strippen is het in principe mogelijk om ammoniumstikstof uit de mestvloeistof te verwijderen en met een zuur (bijvoorbeeld zwavelzuur) op te vangen tot een vloeibare meststikstof. Dit is een product vergelijkbaar met het spuiwater van een chemische luchtwasser, maar dan met meer kg stikstof per m3 (tot ca. 100 à 200 kilo stikstof per m3, is ca. 10 à 20 procent).

 • Liza Bruggeling
  Redactie

  Reactie van deskundige J. Schellekens van Agrifirm Exlan (2/2)

  Voor fosfaat is het belangrijk dat deze los wordt gemaakt van de binding aan organische stof. Dit kan door de mest eerst te vergisten, waardoor de vooral organisch gebonden fosfaat vrij komt.


  Via toevoegmiddelen is het dan mogelijk om het fosfaat chemisch te binden tot in het meest gunstige geval vaste stoffen/korrels.

  Als laatste is het dan mogelijk om het restproduct in te dikken door ontwatering, waardoor een kalirijke maar stikstof- en fosfaatarme vloeistof ontstaat.


  Zoals aangegeven lopen er nog diverse onderzoeken, waarbij de verwijdering van (ammonium)stikstof het verst gevorderd is tot praktijkrijpe systemen (bij gunstige ontwikkeling mogelijk in 2014 praktijkrijp).


  Voor fosfaataf- en kalischeiding is naar verwachting meer tijd nodig.


  Er wordt vooral ook gewerkt aan systemen die op veehouderijbedrijven ingezet kunnen worden. Echter door de beperkte schaalomvang is het daardoor veelal moeilijk om een gunstige kostprijs te realiseren.


  Het streven is om hiermee juist op bedrijfsniveau een betere mineralenbenutting te realiseren.

Of registreer je om te kunnen reageren.