Wat vind jij ervan?

Liza Bruggeling
Redactie

Vergroening: wat betekent het en hoe voldoe je eraan?

14


De voorwaarden voor uitbetaling van bedrijfstoeslag gaan flink veranderen. Nieuw in het beleid zijn de vergroeningseisen. Ieder bedrijf krijgt ermee te maken. Maar weet je ook hoe het voor jouw situatie uitpakt?! Hoe vul je ze in?

De vijf beste antwoorden ontvangen het boek ‘Nieuwe toeslagrechten in de Praktijk’ dat door Roodbont Publishers beschikbaar wordt gesteld.

Laatste reacties

 • Wim Esselink

  De vergroeningspremie kan in de eerste jaren honderden euro's per hectare bedragen. Dan gaat het al snel om forse bedragen. Dat komt omdat in de overgangsjaren 2015 tot en met 2018 de vergroeningspremie een percentage (circa 45 %) is van de basispremie. In 2019 wordt de vergroeningspremie voor iedereen gelijk en komt dan uit op circa €120 per hectare. De basispremie is dan circa €260 per hectare afhankelijk van het budget en bijvoorbeeld de regeling voor jonge boeren.


  €2.400 per hectare groene braak


  Voor akkerbouwers die te maken krijgen met een verplichte natuurbraak van 5 % van het areaal kun je de rekensom ook anders maken. Voor elke 20 hectare moet je dan 5 % oftewel 1 hectare groene braak toepassen. In 2019 krijg je dan voor al die 20 hectares €120 vergroeningspremie. Dat is in feite €2.400 per hectare vergroening. Dat is nog maar een deel van de rekensom. je mist ook het saldo van een gewas op die hectare en voor bedrijven die nu een hogere premie ontvangen is het een soort sigaar uit eigen doos.
  Maar het geeft wel het belang aan van de vergroeningspremie, zeker als dat in de eerste jaren meer is dan de uiteindelijke €120 per hectare.

 • gerrit coppens
  Panellid

  Het is natuurlijk een rekensom. Zit je in een goed verkaveld gebied dan zit er mogelijk weinig verschil in je perceel. Hier waar nooit geen ruilverkaveling is geweest kan ik het op perceelnivo bekijken. Voor mindere percelen kun je dan mogelijk middels vergroening een hoger saldo behalen dan met een regulier gewas. Natuurverenigingen schijnen ook een rol te krijgen. Daar zit andere kennis dan op het boerenerf. Die kennis kan van toegevoegde waarde zijn.


  Vraag blijft altijd de betrouwbaarheid van de overheid. Ik kan me voorstellen dat bij een andere markt, of teruglopende vergoedingen, het interessant kan zijn om een vergroeningsgebied weer te verakkeren. In hoeverre blijft een vergroeningsgebied in een bestemmingsplan agrarisch of gooit een gemeente er vlug stempel natuur overheen? • vanTwisk

  Bouwland moet met 5% ecologisch worden ingevuld; bedrijven met 75% of meer grasland en fruittelers / boomkwekers zijn vrijgesteld. Dit kan door stikstofbindende gewassen te telen, akkerranden / bufferstroken of d.m.v. landschaps-elementen.Ook sloten, grenzend aan akkerranden, tellen mee.


  Bij de huidige meitelling telt alleen de netto beteelde oppervlakte mee; in de nieuwe situatie wordt dit kadestrale maat !!

 • kremer

  Hoe ik het aanpak? gewoon doorgaan op de oude weg andere manieren ken ik nog niet omdat ik het boek nog niet heb. • BartM

  Voordat het in 2015 plaats moet vinden vindt ik dat er maar bar weinig info over de invulling te vinden is. Ik sta als jachthouder te trappelen om met de boeren in overleg te gaan over hoe en wat er moet en mag. Maar mijn dagelijkse zoektocht op internet levert geen bruikbare info op

 • Wim Esselink

  Dat er nog weinig bruikbare info is heeft vooral te maken met de invulling van de Brusselse regels door de Nederlandse overheid. Het grote raamwerk is er, maar nu gaat het om de details en dat gaat ook nog wel enkele maanden duren. Bijvoorbeeld over akkerranden als invulling voor de natuurbraak. Op de website van RVO.nl, de opvolger van Dienst Regelingen, staat wel een overzicht waar ook de vergroeningseisen worden toegelicht. http://www.drloket.nl/onderwerpen/gemeenschappelijk-landbouwbeleid/dossiers/dossier/nieuw-gemeenschappelijk-landbouwbeleid

 • Liza Bruggeling
  Redactie

  Hartelijk dank voor alle antwoorden.


  De auteur van het boek zal ze inhoudelijk beoordelen en hieronder de winnaar aankondigen!

 • info85

  Namens de uitgever mag ik iedereen die tot op heden (25-02-2014) heeft deelgenomen aan deze discussie tot winnaar uitroepen.
  Wat opvalt is dat de bijdrages vooral gaan over de 5% verplichte EFA (ecologische focus area) en de financiële concequenties daarvan. Dat is enerzijds terecht, omdat voor bedrijven met bouwland (meestal akkerbouwers) de gevolgen van de 5% EFA het grootst zijn. Anderzijds valt ook op dat vrijwel iedereen ervan uit gaat dat deze EFA grotendeels ten koste gaat van regulier bouwland. Dat is slechts ten dele waar. In de gids maken wij duidelijk dat sloten en slootkanten, in combinatie met akkerrandenbeheer, aanmerkt zullen worden als EFA. En dat is zeer terecht. Sloten en slootkanten zijn belangrijk voor insecten, bloemen e.d. Per saldo hoeft daarom de EFA-eis voor de meeste akkerbouwers geen 5% bouwland te kosten, maar minder.
  Het behoud van blijvend grasland, als vergroeningseis, komt in de discussie helemaal niet aan bod. In de gids maken wij duidelijk dat deze nationale eis, misschien wel eerder dan ons lief is, vertaald moet worden in een individuele eis per bedrijf (herinzaaiplicht). En dat kan ook een flinke impact hebben op de bedrijfvoering. Al met al zal vergroening de gemoederen nog wel even bezig houden.
  En ja, hoe je het ook bekijkt, vergroening is een sigaar uit eigen doos. Maar anderzijds maakt zij de steun die agrarisch Nederland nog altijd klrijgt uit Brussel wel beter verdedigbaar!
  Bedankt voor uw reacties!.

 • kremer

  Hoe krijgen we dat boek nou thuis gestuurd? • gerrit coppens
  Panellid

  Post NL, Sand. Postduif. DHL etc

 • Jacco Keuper

  Navraag bij de leverancier leert dat de boeken gretig aftrek vinden. Ze waren daardoor tijdelijk niet meer op voorraad. Afgelopen vrijdag is een nieuwe voorraad binnengekomen en zijn de exemplaren aan jullie verstuurd. Maandag levert de post niet, dus ze zouden vandaag of morgen door de bus moeten glijden.

 • gerrit coppens
  Panellid

  Klopt, zojuist bezorgd door TNT Post

 • vanTwisk

  Ik zit morgen 4 uur in een vliegtuig; dus alle tijd om het handig klein-formaat boekje, rustig door te nemen. Bedankt.

 • kremer

  Gisteren is het boekje ook aan gekomen.

  Peter Kremer
Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.