Wat vind jij ervan?

Betaalbare oplossing 5000 kubieke meter mest verwerken?

2


Is er al een betaalbare en concurerende oplossing om 5000 kubieke meter rundveemest op bedrijfsniveau te verwerken

Laatste reacties

 • Welke vorm van mestverwerking betaalbaar en concurrerend is voor 5000 m3 rundveedrijfmest per jaar, hangt af van de huidige mestafzetkosten.


  Rundveemest verwerking is veelal alleen aan te bevelen voor die hoeveelheid waarvoor de fosfaat uit deze mest afgezet moet worden buiten de Nederlandse landbouw, om te voldoen aan de verwerkingsplicht geldend vanaf 1-1-2014. Het percentage van het fosfaatoverschot op bedrijfsniveau wat verwerkt moet worden, is afhankelijk van de regio waar het bedrijf is gevestigd.


  De mest in loonwerk laten scheiden met behulp van een mechanische mestscheider in een dikke en dunne fractie, is daarbij financieel veelal de oplossing met de laagste kosten.


  Uitbesteden van de scheiding betekent relatief lage kosten, geen benodigde investeringen en zekerheid over de scheidingsresultaten.


  De kosten zijn mede afhankelijk van de hoeveelheid die per keer kan worden gescheiden en de mogelijkheden om de dunne fractie tijdelijk op te slaan in een aparte opslag (bijvoorbeeld bestaande mestsilo).


  Belangrijk is om zoveel mogelijk kg fosfaat in de dikke fractie te krijgen. Op deze wijze is met zo weinig mogelijk tonnen mest zoveel mogelijk fosfaat af te voeren. • Zorg vooraf ook zekerheid over afzet van de dikke fractie naar een erkende mestverwerker, zodat bekend is hoeveel kg fosfaat en voor welke prijs buiten de Nederlandse landbouw is af te zetten om te voldoen aan de mestverwerkingsplicht. De afzetkosten per ton dikke fractie zijn over het algemeen lager naarmate het totale gehalte aan kg fosfaat en stikstof in de dikke fractie ook werkelijk hoger is.


  Verwerken op eigen bedrijf tot meteen een exportwaardig eindproduct is (vooralsnog) niet mogelijk.Of registreer je om te kunnen reageren.