Wat vind jij ervan?

mbm

Hoe wordt het overschot vastgesteld en op welke basis?

3


Hoe wordt het overschot vastgesteld voor de verplichting voor mestverwerking? Is dit forfaitair of op basis van de stalbalans? Geldt de boer-boer regeling nog voordat de verplichting ingaat? Ik hoor en zie in het westen niets over mestverwerking, terwijl ook hier boeren zijn met een mestoverschot.
Waar kunnen we onze mest laten verwerken?

Laatste reacties

 • 1e Hoe wordt het overschot vastgesteld voor de verplichting voor mestverwerking?. Is dit forfaitair of op basis van de stalbalans?.Het fosfaatoverschot wordt vastgesteld op basis van het stelsel van gebruiksnormen.Als voor een (extensief) rundveebedrijf op basis van forfaitaire normen dit gunstiger is, dan is dit mogelijk. Is het gebruik maken van werkelijke productiecijfers (stalbalans) gunstiger, dan is het advies hier van uit te gaan. Het werkelijke fosfaatoverschot op bedrijfsniveau = bedrijfsproductie – afzetmogelijkheden van fosfaat op ‘eigen’ grond 2e Geldt de boer-boer regeling nog voordat de verplichting ingaat?Het is nog niet definitief bekend hoe wordt omgegaan met boer-boer-regeling. Hierover zal eerst zowel de 2e als de 1e kamer hun akkoord over moeten geven. Dit zal naar verwachting nog voor 1-1-2014 zijn. Als de regeling er komt, zal dit naar verwachting zijn voor het totale mestoverschot wat rechtstreeks en vooraf gecontracteerd afgezet moet worden binnen een straal van 20 km rondom het bedrijf.

 • 3e Ik hoor en zie in het westen niets over mestverwerking, terwijl ook hier boeren zijn met een mestoverschot. Waar kunnen we onze mest laten verwerken?


  Voor veehouderijbedrijven in regio’s met weinig mestoverschot, kan aan een eventuele mestverwerkingsplicht worden voldaan door het mestoverschot (al of niet met een voorscheiding op bedrijfsniveau) af te voeren naar een erkende mestverwerker. Vanuit deze regio’s kan dit betekenen mesttransport over grotere afstand. Om deze reden kan de boer-boer-regeling mogelijk een oplossing bieden, mede ook om onnodig mesttransport te voorkomen.


  Als er mest verwerkt moet worden, dan zal dit naar verwachting eerder plaats vinden in de mestoverschotgebieden omdat daar de mestverwerkingsinstallaties al aanwezig zijn of het merendeel.


  Concreet is niet aan te geven waar de verwerking kan plaatsvinden. • Wim Esselink

  Alle veehouders krijgen nog een andere mogelijkheid. Dat zijn de zogenoemde vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO's). Een veehouder A 'koopt' dan zijn eigen verwerkingsplicht af bij een veehouder B elders in het land die meer mest verwerkt dan zijn eigen verwerkingsplicht. Als B 1.000 kilo fosfaat verwerkt terwijl hij een verwerkingsplicht heeft van 500 kilo, dan kan hij voor de resterende 500 kilo VVO's afsluiten. A moet dan wel zelf zijn overschot nog afzetten naar bedrijven met plaatsingsruimte.


  In West-Nederland geld bovendien een vrij hoge verwerkingsdrempel. De drempel komt waarschijnlijk te liggen bij 100 kilo te verwerken fosfaat. Een bedrijf buiten de concentratiegebieden Zuid en Oost moet in 2014 verplicht verwerken bij een fosfaatoverschot van meer dan 2.000 kilo fosfaat, in 2015 wordt de ondergrens 1.000 kilo fosfaat. Zie voor de andere gebieden de tabel uit het artikel in Boerderij van 3 december.


  Voor alle cijfers geldt nog wel het voorbehoud dat de nieuwe mestwet nog moet worden aangenomen door de Eerste Kamer en alle voorwaarden nog niet bekend zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.