Wat vind jij ervan?

organische stof op onze akkers wordt een probleem

27


We voeren alleen maar af en brengen (te) weinig of niets terug op het land en de akkers verschralen en de produktiviteit neemt af.

Organische stof staat gelijk met de rijkdom van de bodem.

Wij hebben hier een uitstekend produkt voor om de rijkdom te waarborgen

Laatste reacties

 • gerritmeijer

  wij beschikken over perfekte wormenhumus voor grond verbetering

 • alco1

  De hele mestwet is een massabalans i.p.v. een mineralenbalans Zelfs daarin laat de natuur zich nog niet zo gemakkelijk berekenen. Boeren die veel van hun land halen zien een steeds verder terug lopende humuswaarde met alle neerwaartse gevolgen vandien.

 • De loonwerker

  Zeker waar, je ziet precies verscil als een een gedeelte van een perceel gedorsen is en de rest gehakseld. De grond valt dan beter bij het ploegen.

 • Venstra

  Een groenbemester zoeken die veel blad maar ook veel wortels levert.

 • gerrit coppens
  Panellid

  Na de mais zaai ik meestal een mengsel van snijrogge en gras. Meerdere leveranciers hebben het in het pakket met wisselende samenstelling. Destijds op de Vredepeel gezien. Voordeel van het een compenseert het nadeel van het ander. Maar als de mais wat later is zoals afgelopen oogst dan is het effect groenbemester natuurlijk beperkt

 • gerrit coppens
  Panellid

  Na de mais zaai ik meestal een mengsel van snijrogge en gras. Meerdere leveranciers hebben het in het pakket met wisselende samenstelling. Destijds op de Vredepeel gezien. Voordeel van het een compenseert het nadeel van het ander. Maar als de mais wat later is zoals afgelopen oogst dan is het effect groenbemester natuurlijk beperkt

 • Martin Oldenhof

  In Den Haag zijn tegenwoordig te weinig mensen die eens echt in een bouwvoor hebben gestaan om zelf te zien wat er in de grond zit, wat er vanaf komt en wat er op moet om er wat af te halen. Ze zouden allemaal eens stage moeten lopen op een agrarisch bedrijf, dan weten ze weer waarover ze praten.

 • pietjeeigenwijs

  Tip van Flip: Gebruik AgriMestMix vehoogt het os en het leven in bodem.

 • Venstra

  Is dat niet mosterd na de maaltijd, ik voer de dieren Koolstof GMP+, VAN WELKE FABRIKANT DAN OOK, gezondere dieren, betere vertering en dus mooiere mest, minder stikstofvervluchtiging en een hoger o/s, in 3ewereld landen maken ze houtskool om als kunstmest te gebruiken.

 • miniplaat

  gerrit, ik geloof niet dat jouw mix de oplossing is. Deze mix helpt om de structuur te verbeteren, misschien ook de mest stoffen beter bovenin de grond te houden, maar je haalt wel elk jaar meer van de grond af dan er op wordt gebracht. Zelfs jouw mix heeft mest nodig om te groeien, het enige wat het nu doet is het restje energie gebruiken en vast zetten. De normen moeten weer omhoog, op een gegeven moment is zelfs de reparatie bemesting na grond monsteren niet genoeg meer. We verarmen onze grond in Nederland!

 • gerrit coppens
  Panellid

  @miniplaat, na mais zijn er weinig goede oplossingen. Snijmais die er in september afgaat kan gevolgd worden door een succesvol groenbemester. Echter er is ook snijmais die in oktober geoogst wordt, en dan hebben we het nog niet over korrelmais, dan is de opkomst slecht en kun je eigenlijk spreken met deze dure dieselprijzen van weggegooid geld als je nog iets na gaat zaaien

 • mdewith

  Gewoon geen mais verbouwen of land verhuren voor aardappelen, bollen etc. Een koe hoort ook geen mais te vreten. Een koe moet lang gras en kruiden vreten, hierdoor krijg je gezondere bodem en koe EN voedsel. Waarom zal je zulke roofbouw plegen op je grond terwijl je weet dat je toch niet voldoen de OS terug kan geven met dit mestbeleid. Die groenbemester zegt dat nog veel te weinig

 • miniplaat

  @gerrit coppens


  wij hebben na de ccm oogst bij ons ook geen groenbemester meer gezaaid. We hebben al dik betaald door elke hectare met rups te laten dorsen (normaal laten we de 30 bunder bij huis nog gewoon op banden doen, de rest was altijd al met rups), maar we waren blij dat de mais er uberhaupt af kwam. Groenbemester zouden we net zo goed onder in de sloot kunnen gooien, dat zou hetzelfde effect hebben. Ons land ligt er nog steeds troosteloos bij door telkens weer nieuwe regen, dus voor korrelmais zal er toch een andere oplossing moeten komen dan groenbemester (waar ik overigens toch al niet van overtuigd ben). Bij ccm scheelt het wel dat de 40 ton stengel en blad gewoon op het land blijft. Snijmais is natuurlijk tig keer erger wat betreft verarming van de grond. En zelf bij onze korrelmais percelen kunnen we achteruitgang merken wat betreft opbrengst.. Laatste jaren geen enkele top opbrengest gehad qua tonnages

 • miniplaat

  @mdewith


  Het is onzin om te zeggen; verbouw dan geen mais meer. Nederland kan niet zonder mais, wat denk je van de ccm die onze varkens elk jaar eten? Die kunnen we moeilijk ook op een grasdieet zetten.. Het is gewoon de achterlijke regelgeving in nederland die problemen oplevert. Meststoffen die na vele dure bewerkingen de grens over worden gebracht, met nog eens veel kosten, terwijl we in nederland meststoffen te kort komen op onze grond. Over tien jaar moeten we dure mineralen e.d. terug kopen uit andere landen, omdat we de nederlandse bodem verschraalt hebben. Het is gewoon een kringloop, alleen de kringloop op papier komt niet overeen met de werkelijkheid. Ze denken in Den Haag en Brussel jammer genoeg dat ze verstand van zaken hebben, alleen ze zouden de boeren/akkerbouwers zelf eens laten bepalen wat goed is voor de grond. Een norm kan wat mij betreft wel, maar dit gaat tegenwoordig nergens meer over.

 • weerbaartelen

  De bodem in balans brengen is een goed idee. Ook enten van mycorrhiza's met zaad geeft een kans om meer humus op te bouwen in bodems, dan niet te veel fosfaat brengen. Alles begint met een goede bodem analyse zoals de Bodem Balans Analyse.

 • CEA

  Als we even de geschiedenis bekijken dan had ieder bedrijf zijn stalmest dat en verloop van tijd mee in de teeltrotatie ging. Volgens mij (ik kan mis zijn) is Nederland te veel opgedeeld in productie zones en kost die mest ook veel geld om die op het perceel te krijgen. Maar jaarlijks trachten stalmest of drijfmest met gehakseld stro of compost of een groenbedekker is niet verkeerd en kan toch wat os aan brengen.

 • CEA

  Als we even de geschiedenis bekijken dan had ieder bedrijf zijn stalmest dat en verloop van tijd mee in de teeltrotatie ging. Volgens mij (ik kan mis zijn) is Nederland te veel opgedeeld in productie zones en kost die mest ook veel geld om die op het perceel te krijgen. Maar jaarlijks trachten stalmest of drijfmest met gehakseld stro of compost of een groenbedekker is niet verkeerd en kan toch wat os aan brengen.

 • andrecanada

  ik ben al jaren bezig aan het proberen mijn baas te vertellen over de grond kwalietijd maar kom niet door tot hun ze groeien op vrij lichte grond wat nu bijna strandzand lijkt wortellen en aardappelen de grond word 2 tot wel 5 keer gefreest om alle blokjes kapot te krijgen ik noem het niet kluiten wat dat zit er niet of valse blauw bloken die we meer en meer krijgen


  nou eindelijk de laaste jaren groen bemesting gerst er op wat vaak al dood is voor het voor jaar komt met grote vrachtwagens op het land en zo en zo nu klagen ze het blijft langer en langer nat ze ploegen 45 tot 50 cm diep zo ze lan ge wortels krijgen ik huil soms als ik zien hoe ze om gaan met de grond alles halen ze er uit jammer te zien wortelen op wortelen o soms aardappels er tussen door


 • Venstra

  @CEA


  Als je het goed wilt doen dan laat je die stalmest eerst een paar jaar aan een bult rijpen, als het goed verteerd is is het pas goede vaste mest om in te werken.

 • jannick pelle

  @ Venstra


  Ik denk dat het slimmer is om de mest direct op het land te rijden, met de reden dat wanneer je de mest eerst een paar jaar op een bult laat rijpen de voedingsstoffen die in de mest zitten in een keer vrijkomen. Dit kan meerdere dingen als gevolg hebben, namelijk: geen toegevoegde waarde aan het os gehalte, de meststoffen komen in een keer vrij wat betekent dat het gewas een groeispurt krijgt. Wanneer het gewas een groeispurt krijgt wordt het zwak en is het vatbaarder voor ziekten. Dat het land moeilijker bewerkt kan worden is alleen de eerste 4 jaar, hierna zul je alleen maar profijt hebben van het uitrijden van normale stalmest.


  Organische stof


  Voor de organische stof is het belangrijk dat er evenveel word aangevoed als dat er wordt afgevoerd. In de praktijk is het zo dat er grotendeels meer wordt afgevoerd dan wordt aangevoerd. Alleen de akkerbouwers die heel goed op hun OS-gehalte letten en weten(d.m.v. een berekening) wat er wordt afgevoerd zorgen dat er ook weer evenveel OS wordt toegevoegd. Dit kan door het stro te verhakselen i.p.v. te persen. Of door cham/compost te strooien i.p.v. kunstmest. • jannick pelle

  Groenbemester


  Groenbemesters kunnen worden gezaaid wanneer je een vroege teelt hebt zoals uien, vroege aardappelen, vroege bieten, tarwe, enz... Voordat er groenbemester gezaaid moet worden is het zo dat er wel drijfmest moet worden uitgereden, omdat de groenbemester anders voedingsstoffen opneemt die voortkomen uit de organische stof die wordt afgebroken door de groenbemester. Wanneer er drijfmest wordt uitgereden, neemt de groenbemester de voedingsstoffen op uit de drijfmest waardoor ze niet uitspoelen. Wanneer de groenbemester dan afsterft wordt het organische stof en deze kan weer worden afgebroken bij een volgende teelt.


  Mvg

 • ZaadjesBV

  inderdaad organischestof, wat je schrijft klopt precies.


  de bodem moet in balans zijn en blijven.


  wij gebruiken hiervoor HUMUSBALANS, dit is een 10% plantaardige verse ongecomposteerde organische stof. Het bodemleven zet dit om tot stabiele humus waardoor de vruchtbaarheid van de bodem aanzienlijk toeneemt.


  Breng terug naar de akker wat je afvoert anders gaat de grond alleen maar verschralen en de kunstmest die je dan strooit werkt toch niet voldoende.


  zorg er voor dat de balans in de bodem in orde blijft.


  Wat is Humusbalans? Dit kun je vinden op internet

 • Venstra

  Is dit een commerciele discussie geworden om uw handel te bevorderen, Caluna?


  @Jannick Pelle


  Dat hangt ook van de soort mest af, maar het is hier in Nederland nou eenmaal verplicht de vaste mest in te werken op bouwland, helemaal van de zotte natuurlijk, maar zodra het ondergewerkt is vraagt deze nog rottende mest in de bodem om zuurstof waardoor het bodemleven en de structuur verslechterd en er ontstaat blauwzuurgas. Laat dat rotten maar boven de grond, en het bodemleven haalt de mest zelf wel op.

 • jannick pelle

  @Venstra


  Mest inwerken heeft is juist positief voor de opname van de nutrienten die aanwezig zijn in de mest. In dierlijke mest zit veel ammonium, de stikstofvorm die zijn nutrienten geleidelijk afgeeft. Wanneer de mest niet ingewerkt zou worden, vervluchtigt de ammonium en ben je het !belangrijke! nutrient kwijt. Dat van de zuurstof is onzin, want wat gebeurt er wanneer er mest wordt ingewerkt? Juist, dan wordt een grondbewerking uitgevoerd. En grondbewerkingen zijn er nu juist voor om lucht de bodem in te krijgen. • diphoorn

  Het is overigens niet zo dat het OS zonder groenbemesting of stalmest alsmaar verder daalt. Zonder stalmest of groenbemesting stelt zich een iets lager OS-gehalte in. Het OS-gehalte is denkelijk minder relevant dan de omzetting ervan en de biomassa die aanwezig is.
  Teleurstelling over de slechts geringe stijging van het OS gehalte als resultaat van veel inspanningen (groenbemesting) is niet terecht. Het gaat meer (of ook) om de biologische activiteit die op een hoger niveau wordt gebracht. • Venstra

  @ Jannick Pelle


  Hier strooien we in het voorjaar als het droog of vorst is, dan kan het nog wat verteren, grondbewerking in de nattigheid of koude grond smeert de boel alleen maar dicht, en het kost weer extra diesel. De wet is hier; op bouwland (zandgrond) ZSM onderwerken, waarom niet een paar maanden later. Een mestbult ligt ook in de open lucht die loopt echt niet zomaar weg, composteren doe je ook niet onder de grond.


  De oorzaak van organische stof ligt daar waar de mest word geproduceerd! In het dier dus. Met eiwitrijke rantsoenen hoge ureums "ze zijn wat dun op de mest" = veel ureum in de mest/urea in de urine= reactie = meer ammoniakale stikstof ipv organisch gebonden stikstof (die veel minder uitspoelt).

 • joohoo

  Ondergronds aanwenden vernietigd het bodemleven. Zonder bodemleven geen organische stof.

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.