Wat vind jij ervan?

Luchtwassers leveren uitstekende meststof : aanzetten dus !

1


Stikstofbinding op het boerenbedrijf, mooier kan het niet. Rond de concemtratiegebieden liggen 200.000 ha grasland, waar gemiddeld 100 kg N/ha in de vorm van kunstmest wordt gedoseerd. Vervang die stikstof door spuiloog en betaal de varkenshouder daar voor, bv 50 ct per kg N. Een win- win situatie, want de rundveehouder krijgt prima gras, de uitspoeling van nitraat neemt af en de varkenshouder ziet de variable kosten van de luchtwasserij grotendeels gedekt worden. Om dit alles van de grond te krijgen is er het spuiloogplatform , ziie www.spuiloogadvies,nl. H.Bartlema Wageningen

Eén reactie

  • trust

    Luchtwassers leveren deze stikstof tegen een te hoge energiekosten om dit rendabel te maken. tijd voor alternatieven door bronaanpak te stimuleren!!

Of registreer je om te kunnen reageren.