Wat vind jij ervan?

Kunnen we zonder brede weersverzekering?

1

Het Verbond van Verzekeraars maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van de brede weersverzekering door verschuivingen in het GLB. De verzekering is in de ogen van het Verbond de beste oplossing om met weinig te voorkomen dat de gewasschade bij incidenten op de gemeenschap wordt afgewenteld. Als deze verzekering zo belangrijk is, waarom hebben dan zo weinig boeren er een afgesloten?

Eén reactie

  • PinC Agro / Peter Post

    Door verschuivingen in het GLB verschuift de financiering en uitvoering van de bredeweersverzekering naar de provincies. Grote kans dat er tussen de provincies grote verschillen ontstaan in beleid. Is dit nu een probleem? Immers zeer weinig boeren en tuinders hebben een dergelijke gesubsidieerde verzekering afgesloten. Zij die geen verzekering hebben afgesloten hebben het risico op een andere wijze beperkt of schatten het risico blijkbaar klein in. Je kan daaruit concluderen dat het een beheersbaar ondernemersrisico is geworden. Mijn aanvullende vraag is dan ook: hoe beheerst u het weerrisico?

Of registreer je om te kunnen reageren.