Wat vind jij ervan?

Wie heeft onlangs een overeenkomst met Tennet/Gasunie afgesloten zonder addendum?

0


In december 2012 zijn Tennet en LTO de hoogte van de meewerkvergoedingen voor aanleg kabels/leidingen overeengekomen en daarna is de reeds bestaande overeenkomst uit 2008 op enkele punten gewijzigd. LTO stemde in met de overeenkomst met Tennet vanwege de hogere vergoedingen. LTO had nog een reden om de handtekening te zetten, namelijk het met Tennet overeengekomen zogenoemde 'kapstokhaakje'. Het gaat hier om aanvullende bepalingen in het voordeel van grondeigenaren die meewerken. Boeren kunnen daar een beroep op doen mocht in de toekomst blijken dat zij recht hebben op een betere vergoeding. Een gewijzigde vergoeding is mogelijk wanneer de rechter uitspraak doet ten gunste van een hogere of andere vergoeding, de betreffende wet op dit punt wordt gewijzigd, of de betreffende leiding komt in handen van een commerciële partij. LTO communiceert naar buiten toe dat dit zwart op wit staat in de overeenkomst die de netwerkbeheerders aanbieden, maar dat is niet zo. Beide netwerkbeheerders laten weten dat het zogenoemde 'kapstokhaakje' wel is besproken, maar niet in een zakelijk recht overeenkomst staat. Middels een addendum (toevoeging aan de akte) kan de boer later wel een beroep doen op aanpassing van de vergoeding mocht de rechter in het voordeel van de grondeigenaar een uitspraak doen.

Of registreer je om te kunnen reageren.