Wat vind jij ervan?

Brabantse Zorgvuldigheidstoets zorgt voor kentering veehouderij

1


Heb me eens verdiept in de zorgvuldigheidstoets, die Brabant in gaat voeren. Los van de juridische haalbaarheid mbt. ruimtelijke ordening valt het wel op dat Brabant, als eerste provincie, met nadruk de aandacht wil gaan leggen op de bedrijfsvoering en resultaten, die daarmee gescoord worden. Daarbij voeren welzijn voor mens en dier en maatschappelijke acceptatie de boventoon. Dit wordt getoetst op verschillende onderdelen en geplaatst in een puntensysteem.

Nu denk ik, dat die zorgvuldigheidstoets uiteindelijk gaat gelden voor heel veehoudend Nederland. Deze toets past (nog) niet in de omgevingsvergunning, maar toch zal er wel een mouw aangepast worden.....De uiteindelijke consequentie is dan, dat alle veehouderijbedrijven aan deze zorgvuldigheidstoets moeten voldoen, wat natuurlijk de rechtsgelijkheid van de bedrijven onderling, alleen maar ten goede komt. Dit gaat wel voor een drastische ommekeer zorgen in de veehouderij, waarbij we waarschijnlijk een stapje terug moeten in de export..........

Is dat erg? Ik vind van niet...Tot nu toe heeft de ontwikkeling van de totale landbouw er alleen maar voor gezorgd, dat het aantal boerenbedrijven afneemt en de problemen toenemen. Daarbij was, en is, alleen de periferie gebaat. Het produceren in balans, waarbij de befaamde 3 P's (People, Planet, Profit) centraal staan is een nobel streven en verdient alle aandacht. Overigens vind ik dat hierbij Planet vooraan in het rijtje moet staan, want wij, mensen, zijn slechts een onderdeel van het al omvattende Planet!

Eén reactie

  • GCK

    Vreemde opvatting. Als gevolg van deze zorgvuldigheidstoets zal de afname van het aantal bedrijven alleen maar toenemen. Zeker als allerlei actiegroepen vat krijgen op de uitvoering ervan. Bovendien zal een dergelijke toets dan ook gebruikt moeten worden bij de vergunningsverlening voor de industrie.Of registreer je om te kunnen reageren.