Wat vind jij ervan?

Agrometius bv
Bedrijf

Agrometius toont nieuw precisielandbouw display

19

TMX-2050 brengt precisielandbouw en gebruiksgemak naar een hoger niveau

Laatste reacties

 • gerrit coppens
  Panellid

  Het is ergens appels met peren vergelijken. Voordeel van het ene systeem is meteen het nadeel van het andere systeem. Afhankelijk van hoe je in het leven staat zul je een hogere waarde toekennen aan bepaalde voordelen en daarmee scoort het andere systeem lager. De een vind de peer lekker, de andere eet de appel met smaak. In Nederland echter regeert, gezien de grote bevolkingsdichtheid, de neus.
  Hierdoor krijgen landbouwkundige argumenten een plaats op het tweede plan. Liefhebbers van de peer moeten daardoor verplicht appel eten

 • henk fledderus

  Gerrit je hebt een mooie manier van zegen

 • meerveld

  dat injecteren is de pest voor de grond, natuur, bodemleven, planten ,dieren, mens. al die injecteurs kunnen direkt op de schroothoop

 • jstut

  Je moet het bovengronds uitrijden met een ketsplaat niet meer willen in een zo dicht bevolktland als onsland. Het is voor het imago van de landbouw niet goed om via mest uitrijden zoveel (stank) overlast te geven. Dit kweekt ergenis open dat moeten wij als sector niet meer willen. Zoeken naar een oplossing voor zowel de bodem als het stankprobleem is een mogelijk een goede oplossing. Mogelijk kan er wel iets aan de mest toegevoeg worden dat zowel de benutbaarhied van de mineralen uit de mest verbeterd als de de stank reduceerd. Er zijn vast wel middelen die al gebruikt worden. Ik roep iedereen op hier eens over na te denken. Ik kan mij voorstellen dat er al boeren zijn die een redelijke oplossing hebben gevonden.

 • bartres

  goed sturen in het rantsoen levert ook vele voordelen op zowel economisch als milieu. een goede kwaliteit mest ruikt veel minder erg.

 • Gerd-Jan

  Oplossingen zijn er niet voor jstut. Allemaal lapmiddeltjes ;)!

 • henk fledderus

  je gaat mij niet vertellen dat je in nederland injecteerd om de stank te onderdrukken.
  als je je opslag gemixt hebt dan ruikt de omgeving van het uitrijden niet veel meer.
  bovengronds is een mooie besparing op diesel.
  een kets plaat heeft een veel kleinere carbon footprint dan een injecteur.
  ik zie wel een groot nadeel voor de Nederlandse schatkist......

 • gerrit coppens
  Panellid

  Stank was destijds de belangrijkste reden om voor ondergronds te kiezen. Dat er sindsdien methoden zijn gekomen om op andere manier de stank te drukken verandert niets aan de oorspronkelijke reden van de wetgeving

 • Maïsadour Semences
  Bedrijf

  De boer die bovengronds uitrijdt zou moeten worden gecontroleerd op de drijfmest kwaliteit. Goede kwaliteit kan bereikt worden door mesttoevoegingen die helpen om de mest rijk aan biologisch leven te maken of te houden. Middelen die, ondanks dat het hier lapmiddeltjes worden genoemd, in veel gevallen wel degelijk werken! Goede rijpende mest, en dus geen rottende mest, geeft goede resultaten op het vlak van emissies, zowel in de stal als bij mixen en uitrijden. Deze mest is ook niet schadelijk voor de ondergrondse werknemers van de boer, het bodemleven. Injecteren kan zelfs opbrengst verlies geven. Dus stimuleer het realiseren van een goede mestkwaliteit en win aan bodembiodiversiteit en graskwaliteit. Bovengronds uitrijden zou dus verplicht moeten worden, en injecteren verboden. Op voorwaarde van goede mestkwaliteit.

 • pietbongers

  Beste Gerrit de belangrijkste reden was om ammoniak emmisie tegen te gaan ,stank of geur belasting heb je op moment ook nog gewoon met injecteren ,het hele trajekt zal mogen kloppen als je boven gronds wil uit rijden het voer wat je de koeien aan bied het voer beleid en de opslag ,en daar bij evt toevoegingen .

 • jstut

  Ha PRP, heb je ook aanwijsbare cijfers en of proeven die e.a aantonen. Anders blijft Gert Jan met zijn hakken achterover in de klei staan. Wij moeten met zijn alle creatief naar een maatschappelijk verandwoorden manieren zoeken die zowel goed is voor mens, natuur en de ecomonie van de boer. Als wij dan ook nog duurzaam met de steeds schaarser wordende grondstoffen om kunnen gaan dan zal de wetgever er op inspelen, en deze ontwikkeling met wetgeving gaan aanpassen als dat beter is voor alle partijen.

 • Maïsadour Semences
  Bedrijf

  Er zijn bewijzen ja. In ieder geval van de PRP producten maar ook van andere producten en een beetje creatief zoeken op internet geeft al heel veel inzage in verscheidene proeven die al zijn uitgevoerd. Het is mogelijk om de totale ammoniakale stiktof in drijfmest te verlagen en de organisch gebonden stikstof te verhogen. Daarmee verbeterd de C-N ratio van mest. In het geval van PRP gebeurt dat middels het stimuleren van de micro organismen in de drijfmest waardoor er meer micro organismen zich kunnen ontwikkelen. De vertering van mest door juist goede organismen (aerobe) geeft een goede kwaliteit drijfmest. De verrotting (door anearobe organismen) geeft slechte mestkwalitiet met gassen als ammoniak, blauwzuurgas, waterstofsulfide, lachgas etc., etc. Willen we verantwoordt boeren betekend dit dat we inderdaad zuiniger moeten zijn met de input aan grondstoffen, voer, kunstmest e.d., en er een optimaal en gezond product van het land moet komen. En daarvoor is het van belang in kringlopen te denken. Er zijn diverse wegen die naar Rome leiden, maar in dit geval zijn de technische maatregelen ( injecteren, vloeren, etc.) niet direct de juiste. Of past natuur in de computer? En dat moeten we ons realiseren. De som van de getallen kan soms meer zijn dan rekenkundig verwacht, maar ook wel eens minder.

 • gerrit coppens
  Panellid

  @PRP, je stelt: De boer die bovengronds uitrijdt zou moeten worden gecontroleerd op de drijfmest kwaliteit.
  Het theoretische verhaal van je zal mogelijk wel kloppen. Echter op elke boer zitten al meerdere ambtenaren. Nu is er een werkgelegenheidsprobleem in Nederland, maar ik denk niet dat de boeren er op zitten te wachten om nog een extra ambtenaar te bekostigen die de boeren in hun nek zit te hijgen als ze mest uit gaan rijgen

 • Maïsadour Semences
  Bedrijf

  Er hoeven niet meer ambtenaren op de boer te lopen om te controleren wat die doet. Er lopen er al (te)veel op, helemaal mee eens. Maar er zijn andere mogelijheden. Mestmonsters nemen en beoordelen op de C-N en de aanwezige verdeling van de stikstof bijvoorbeeld. Met eenvoudige, goedkope, maatregelen valt dit echt wel te controleren.

 • Gerd-Jan

  We zitten hier op zandgrond meneer jstut, De mest word de grond in gespoten. Er komt dan te weinig zuurstof bij en de mest verteerd slecht. Sommigen beweren dat daardoor ook de ehec er is gekomen. Wij gebruiken ook van die rotzooi in de mest schijnt wel te helpen. Men zegt dat je dan de kunstmest achterwege kunt laten. Maar nee. Je moet het probleem bij de oorzaak aanpakken. En zolang dat niet gebeurd zijn het allemaal lapmiddeltjes.

 • henk fledderus

  voor zo ver ik me herrinner was inderdaad reductie van de amoniak uitstoot de reden voor de injectie plicht.
  verminderen van stank en beter benutten van stikstof waren stokpaartjes om het er door te drukken.
  er was in die tijd (begin 90) ook een mogeglijheid tot het aanzuuren van mest wat de amoniak zou binden. maar dat was volgens de overheden niet te kontroleren.
  toen de loonberijf Meilof de eerste keeren kwam met de injecteren vroeg mijn vader me waarom hij niet meer gras kreeg als er meer stikstof benut werd " jij zit op de land bouw school en moet dat toch weten"
  sorry made up bull *** .... cow *** in ons geval
  ik heb jaren met grote liefde geinjecteerd maar bedrijfs economies of mulieu technies praat je het niet recht..

 • Gerd-Jan

  Uitstoot van ammoniak zal misschien wel wat hoger zijn. Maar de uitstoot van Co2 is ook enorm gestegen. Kost bergen Pk`s om z`n apperaat door de grond te trekken.

 • meerveld

  juist Gerd-Jan de ammoniakemmissie bijna niet verminderd maar wel vele liters dieselolie de lucht in

 • regelink.m

  <p>Vor de opleiding loonwerk loonwerk is het interessant.</p>

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.