Wat vind jij ervan?

Wiefferink BV
Bedrijf

De Eco-Bag

3


De Milieuvriendelijke Mestzak: met deze eco-bag, heeft Wiefferink hét systeem gevonden om mest op een geurvrije manier op te slaan. Tevens is de mestzak door zijn speciaal ontwikkelde eco-groene kleur vriendelijk en onopvallend in haar omgeving inpasbaar.

De regelgeving en normering worden met betrekking tot het uitrijden van mest steeds strenger. Hierdoor blijven de mestprijzen op de korte en ook zeker op lange termijn sterk stijgen. Recente berichtgeving toont aan dat er steeds meer weerstand is tegen de aanwezigheid van grote opvallende mestzakken in de buurt van dorpen en steden. De oorzaak hiervan is enerzijds gelegen in de angst dat de mestzak stankoverlast kan veroorzaken, anderzijds heerst de mening dat een zwarte mestzak niet in het landschap past.

Als oplossing voor de bovengenoemde problemen komt Wiefferink met de nieuwe Eco-groene, geurvrije mestzak, De Eco-Bag. Om er voor te zorgen dat de mestzak beter in de landschappelijke omgeving past is een studie uitgevoerd die heeft geresulteerd in de keuze van een nieuwe Ecologisch groene kleur. Onze mestzak beschikt tevens over een speciale anti-geur unit. Eventueel vrijkomende gassen worden gereinigd voordat ze vrijkomen, waardoor er in de omgeving geen klachten over stankoverlast kunnen ontstaan.


De voordelen van de mestzak op een rij:

- Snelle levering en montage

- Ook op slappe grondslag monteerbaar

- KIWA geschiktheidsverklaring

- Verplaatsbaar

- Snel te (de)monteren

- Eenvoudig te voorzien van mixsystemen

- Voorzien van inspectieopening

- Geurvrije opslag

- Eco-groene opslagLaatste reacties

 • piethein

  ik heb wel ervaring/een mening over kort na het poten aanfrezen of dit uitstellen. Wat de opkomst en het opwarmen van de rug betreft heeft dit naar mijn mening en ervaring weinig verschil, een kleine rug zou sneller opwarmen, maar een grote rug heeft een groter oppervlak waar de zon instraalt. In tijdstip van bovenkomen is hier weinig verschil. In een kleine (on-aangefreesde) rug koelt het ook weer sneller af s'nachts, of tijdens koudere periode.
  Wel lijkt mij een groot bezwaar dat het dieper bewerken dat hier voor nodig is niet altijd mogelijk zal zijn, zeker op zwaardere grond. In sommige jaren valt dit al niet mee om met een roterra of frontfrees dieper als 6 á 8 cm te komen !
  Ook de onkruiddruk zal groter zijn, en de kans op afspoeling/meer verwering.

 • bsalome
  Panellid

  Ik zie geen tot weinig verschillen in opkomst. Zeker in dit natte voorjaar, waarin de meeste aardappelen in 1 - 2 weken tijd zijn gepoot. Zelf hebben we in dezelfde droge en warme periode alle aardappelen al gefreesd. Nu staan de aardappelen al vrijwel allemaal boven. Als ik dan kijk naar diegene die vorige week gefreesd hebben kort voordat of dat enkele plantjes al boven kwamen, dan komen of staan die er nu ook al grotendeels. Dus lijkt me in één werkgang poten en aanaarden de ideale combinatie, zeker nu de dieselprijs sterk zal stijgen. Alleen of het voor elke grond geschikt is, betwijfel ik nog, je moet zeker enkele dagen langer wachten met poten en in dit voorjaar is een dag langer wachten al te laat.

 • Luuk

  Op SPNA-proefboerderij Kollumerwaard is in biologische pootaardappelen een proef aangelegd met verschillende tijdstippen van aanaarden na het poten. In een van de objecten is poten en rugvormen in één werkgang uitgevoerd. In de veldproef wordt de het verloop van de temperatuur in de aardappelrug gevolgd en worden waarnemingen gedaan naar opkomst, vochthuishouding in de grond, stand, bladmassa en N beschikbaarheid in grond en gewas. Aan het eind van het groeiseizoen wordt de opbrengst en de sortering bepaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.