Wat vind jij ervan?

Barenbrug
Bedrijf

GreenSpirit Maaien

0


Kuilgras met de hoogste voederwaarde

Gras is het meeste complete ruwvoer voor de koe. Het bevat energie, eiwit en structuur. In 2015 verdwijnt het melkquotum. Gras is dan de sleutel voor succes. Hiermee kunnen veehouders tegen lage kosten veel extra liters melk produceren. Voor een hoge grasopbrengst van goede kwaliteit is het graszaadmengsel GreenSpirit•Maaien essentieel. De beste tetraploïde rassen in GreenSpirit•Maaien leveren de hoogste opbrengst gezond en smakelijk kuilvoer. Koeien produceren méér melk en blijvend gezond. Niet voor niets kiezen steeds meer veehouders voor GreenSpirit•Maaien.

Maaiweides
Een maaiweide stelt andere eisen aan het gras dan een beweidingsweide. Allereerst moet het gras snel herstellen na een maaisnede. Vanaf de derde snede is de resistentie tegen roest belangrijk. De rassen in GreenSpirit•Maaien hebben scoren een 9 voor resistentie tegen roest. Dit garandeert minder schimmels in de kuil waardoor het kuilvoer gezonder en smakelijk is voor het vee. GreenSpirit•Maaien heeft alle eigenschappen voor een smakelijk gewas dat koeien gezond houdt en een hoge melkproductie levert.


Tetraploïd Engels raaigras
De eigenschappen van tetraploïd Engels raaigras zijn de laatste jaren sterk verbeterd. Met name de standvastigheid en de wintervastheid van de nieuwste tetraploïde rassen zijn met sprongen vooruit gegaan. Dit zorgt ervoor dat onkruiden zoals kweekgras, paardenbloemen en muur geen kans krijgen zich te ontwikkelen. Spuiten tegen onkruiden is daardoor bijna overbodig. Bovendien verlengt de levenduur van de weide door de verbeterde wintervastheid. Een GreenSpirit•Maaien weide kan bij goed gebruik tien jaar meegaan. Maaiweides met Italiaans raaigras en Festulolium moeten veel eerder vervangen worden.

Nummer op de Aanbevelende Rassenlijst
De tetraploïde rassen in GreenSpirit•Maaien staan op de bovenste posities van de Aanbevelende Rassenlijst. De drogestof opbrengst van de nieuwe rassen ligt vijf procent hoger dan gemiddeld. Een verhoging van de opbrengst met vijf procent (+700 kilogram droge stof per hectare) geeft een meeropbrengst van 210 euro per hectare.


Samenstelling*
Meltador Engels raaigras tetraploïd 30%
Dromara/Meracoli Engels raaigras tetraploïd 70%
*samenstelling afhankelijk van beschikbaarheid

Dromara
Dromara is een van de tetraploïde rassen in GreenSpirit•Maaien. Het is het beste tetraploïde ras onder maaien van de Rassenlijst. Dromara heeft een 9,3 voor roestresistentie geeft een schimmelvrij najaarsgewas. De hoge resistentie tegen roest en het uitstekende suikergehalte van Dromara zorgen ervoor dat het gewas makkelijk conserveert. Bovendien zorgt het suikergehalte van Dromara dat koeien het gras goed opnemen.

Meltador
Meltador tetraploïd raaigras combineert een hoge opbrengst (nummer 2 van de Aanbevelende Rassenlijst) met een goede roestresistentie (8,8). Meltador geeft door de hoge roestresistentie ook in het najaar smakelijk schimmelvrij ruwvoer. Tevens heeft Meltador de hoogste voederwaarde waarbij de energie niet alleen in suiker zit, maar ook in goede verteerbare celwanden. Dit betekent meer ruwvoeropname dat resulteert in méér melk. Bovendien bevat Meltador veel omega vetzuren die zorgen voor gezonde bloedvaten van de koe en het (ongeboren) kalf.

GreenSpirit Maaien
• Topopbrengst eerste maaisnede 106%
• Goed bestand tegen maaien, standvastigheid 8,2
• Uitstekende roest resistentie 9
• Hoogste totale opbrengst 103

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Plaats dan onderstaand uw reactie
en kom in contact met Edward Ensing, productmanger voedergewassen
Nederland en België bij Barenbrug Holland BV.

Of registreer je om te kunnen reageren.