Wat vind jij ervan?

Wat gaat er veranderen met uw bedrijfstoeslag?

0


Volgens Dienst Regeling wordt 2014 een belangrijk peiljaar voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en dus voor de bedrijfstoeslag vanaf 2015. De bedrijfstoeslag in 2014 is bepalend voor de afbouw of opbouw van de bedrijfstoeslag naar een gelijke hectarepremie in 2019. Huur of verhuur van grond met toeslagrechten kan dan betekenen dat de overgangspremie hoger of lager wordt.
Ik ben benieuwd of melkveehouders, vleesvee- en kalverhouders de gevolgen van het nieuwe GLB al in beeld hebben. Zeker voor intensieve melkveebedrijven en kalverhouders kan de bedrijfstoeslag vanaf 2015 flink omlaag gaan. Dat kan iedereen ook zelf berekenen via www.glbcheck.nl ook al zijn alle details nog niet duidelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.